Investment Management Podcast

Investment Management Podcast

By Achmea IM
Welkom bij Achmea Investment Management podcasts: de experts aan het woord.
Achmea Investment Management B.V. heeft een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen en is bevoegd beleggingsdiensten te verlenen en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Deze podcast wordt u slechts ter informatie aangeboden en bevat geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling, geen research, noch een uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Where to listen
Apple Podcasts Logo
Breaker Logo
Castbox Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Stitcher Logo
Currently playing episode

#4 ESG & Private Equity

Investment Management Podcast

Go to next audioGo to next audio
Go to prev audioGo to prev audio
1x
#5 Lessen uit de coronacrisis: scenarioplanning
De coronacrisis bewijst het belang van scenarioplanning voor pensioenfondsen. Scenario's helpen fondsen om te gaan met een onzekere toekomst. Twan van Erp, Hoofd Strategisch Portefeuille Advies en Maurice Geraets, Sr. Investment Strategist bij Achmea Investment Management leggen uit hoe je scenario's in kaart brengt. En hoe ze de gevoeligheid van de portefeuille toetsen voor economische of financiële schokken.
15:37
June 3, 2020
#4 ESG & Private Equity
Als je het goed beschouwt is ESG niets anders dan goed ondernemerschap. Private Equity als asset categorie speelt daarop in door actief de samenwerking aan te gaan met (familie)bedrijven. De activiteiten die Private Equity partijen ondernemen, beginnen vaak bij het inrichten van een goede en heldere governance. Want die is voorwaardelijk om na verloop van tijd een exit in de vorm van beursgang of overname te kunnen maken. Met de ‘E’ en de ‘S’ zit het in de praktijk wel vaak goed, maar de borging in processen en procedures laat nog te wensen over.  In deze podcast bespreken de experts hoe ze te werk gaan, en wat dat, ook in het rendement voor pensioenfondsen, oplevert.  Let op: De asset class Private Equity kent naast de risico’s van aandelenbeleggingen een aantal specifieke risico’s en is daarom niet voor iedere belegger geschikt. Een belegging in private equity vereist een lange beleggingshorizon, de beleggingen zijn minder liquide. en tussentijds uitstappen is vaak niet mogelijk. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
22:11
October 23, 2019
#3 De opmars van green bonds in de beleggingsportefeuille
Green bonds vormen een liquide en transparante vorm van impact investing. Bovendien zijn de risico- en rendementskarakteristieken van het green bond universum vergelijkbaar met een portefeuille van ‘grijze’ staats- en niet-staatsobligaties. Green bonds zijn hierdoor uitermate geschikt voor pensioenfondsen. Toch is niet elke green bond even groen, is verdere Europese regelgeving in de maak en moeten we alert blijven op greenwashing. In deze podcast bespreken de experts op het gebied van MVB en beleggen de ontwikkelingen in de sterk groeiende markt voor green bonds.
18:46
October 23, 2019
#2 Hoe maatschappelijk verantwoord is beleggen in commodities?
Beleggen in commodities kent een duidelijk doel in de beleggingsportefeuille van pensioenfondsen. Maar hoe verhoudt zich dat tot maatschappelijk verantwoord beleggen? Want beleggen in olie, koeien en goud is toch niet echt wat je zegt MVB. Toch ligt dat behoorlijk genuanceerd, betogen Ralph Sandelowsky en Marc Hutten, want de manier waarop Achmea IM belegt in grondstoffen heeft geen negatieve impact op klimaat. Terwijl er wel de voordelen zijn voor het beleggingsdoel van pensioenfondsen. In deze podcast bespreken de experts van Achmea IM de samenhang tussen commodities en Maatschappelijk Verantwoord Beleggen.
17:41
October 23, 2019
#1 Engagement in de praktijk
MVB (of ESG) wordt steeds belangrijker voor pensioenfondsen. Met instrumenten als uitsluiten, engagement en stemmen hebben ze instrumenten in handen om invloed uit te oefenen. Hiermee kunnen ze maatschappelijke thema’s adresseren zoals mensenrechten, arbeidsnormen en klimaatrisico’s. De data die het MVB-team van Achmea IM hiervoor en hiermee verzamelt, wordt gebruikt om beleggingsbeslissingen te nemen. Voorbeeld daarvan zijn bedrijven die hun klimaatrisico’s onvoldoende in beeld hebben, of daar te weinig beleid op ontwikkelen. Vanuit een portefeuilleperspectief vormen die bedrijven dan een risico, en dat kan reden zijn om er niet meer in te willen beleggen. MVB-data wordt ook in aandelenstrategieën gebruikt om portefeuilles robuuster te maken en wordt daarmee volledig geïntegreerd in het beleggingsproces. Deze podcast bespreekt de samenhang tussen engagement en beleggingsbeslissingen. Met experts op het gebied van MVB en van aandelenbeleggen.
25:00
October 23, 2019