Skip to main content
روایت بیداری

روایت بیداری

By امیر مبارکی
روایت بیداری مروری است بر کتب منبع و معتبر تاریخ معاصر ایران از ابتدای مشروطه تا انقلاب 57 . پادکست در سه فصل منتشر میشود. فصل اول مشروطه - فصل دوم رضاشاه - و فصل سوم محمد رضا شاه . در فصل اول تاریخ مشروطه ایران اثر احمد کسروی و تاریخ بیداری ایرانیان اثر ناظم الاسلام کرمانی خوانده میشود .و در دیگر فصل ها نیز کتب شاخصی که به این دوره های تاریخی پرداخته اند خوانده میشود . پادکستر اعتقاد دارد برای شناخت و تحلیل تاریخ باید از خلاصه گویی و ویکی پدیایی خواندن وقایع حذر کرد و با صبوری به دنبال جزئیات گشت . در واقع باید نور افکن هایی که بر گذشته تابانده شده (که معمولا جریان غالب و مغلوب هر کدام با توجه به منافع خود وقایع را تعریف میکنند) خاموش کرد . شمعی به دست گرفته و خود به جستجو بپردازیم .
Currently playing episode

فصل اول - قسمت ۷ - تاریخ مشروطه‌ ایران- احمد کسروی - گفتار دوم

روایت بیداری

1x
فصل اول-قسمت ۱۳-تاریخ مشروطه ایران- گفتار سوم
در این قسمت می شنویم : چند تن از تبریزی‌ها در ادامه حرکت معترضین تهران ، داستان اعتراض و بسط نشینی در سفارت انگلیس را بر پا میکنند ، و با ترفند هایی مردم را ترقیب و سپس هوشیار میکنند تا بازار ها را بسته و در مسجد صمصامخان جمع شوند ، مشروطه در تبریز نیز شکل گرفته و مردم آزادی خواهی را فریاد می زنند
41:16
April 12, 2021
فصل اول -قسمت ۱۲-تاریخ مشروطه‌ ایران-احمد کسروی -گفتار سوم
در این قسمت از بدی های محمد علی میرزای ولیعهد خواهیم شنید ، فردی مستبد ، و فاسد که همچون آهن ربا افراد سودجو و ظالم را به حلقه نزدیکان خود جذب میکرد . و همچنین از روشنفکران و تجدد خواهان تبریز خواهیم شنید ، و در یک گفتار خارج از کتاب به انجمن های دوران مشروطه که از همین بزرگان (و دیگر تجدد خواهان ایران ) تشکیل شده بود و خواست ها و اهداف مختلفی داشت سخن خواهیم گفت
48:33
April 8, 2021
فصل اول - قسمت ۱۱ - تاریخ مشروطه ایران - احمد کسروی - گفتار سوم
اصلاحیه : ظِلِّ السلطان صحیح می باشد . Zell_e soltan در این قسمت میشنویم : داستان نان در تبریز ، که یک عده از اشخاص دولتی و ملّا ها نان و آرد را در دست داشتند و با نانوایان سر و سر داشتند و قیمت نان را بالا می‌بردند ،نانی که بسیار مهم بود برای مردم .از داستان ایل شکاک و جعفر آقا شکاک که امان نامه میگیرد و او را می کشند ،میشنویم ،و همچنین از جنگ و کشتار بین مسلمانان و ارامنه قفقاز میشنویم که احساسات مردم تبریز را بسیار بر می انگیزاند.
50:09
March 29, 2021
فصل اول - قسمت ۱۰ - تاریخ مشروطه ایران - احمد کسروی- گفتار سوم
(اصلاحیه: دقیقه ۲۵ یِک چهارِ یکْ سال درست می باشد) در این قسمت می شنویم رویداد های تبریز در ادامه مشروطه تهران ، این که تبریز به واسطه این که شهری تجاری بازرگانی بود و در نزدیکی مرز عثمانی و قفقاز و روسیه ، تجار به واسطه این رفت و آمد آگاهی هایی در مورد دولت و آزادی به دست آوردند و این آگاهی به مرور پخش میشد در فضای تبریز ، به نسبت این فهم تبریز ادامه کار مشروطه را زودتر و با قدرت تر از سایر شهر ها گرفت ، همچنین از فرقه ها و تفرقه های مذهبی در این شهر آگاهی پیدا می‌کنیم
41:29
March 21, 2021
فصل اول - قسمت ۹ - تاریخ مشروطه ایران - احمد کسروی- پایان گفتار دوم
فرمان مشروطه بالاخره بعد از اتفاقات و حوادث گوناگون، با مدیریت و تدبیر سیدین ، امضا و ابلاغ شد . و نمایندگان در محفلی جمع شدند تا درباره مجلس و قوانین به گفتگو بنشینند.
34:29
March 13, 2021
فصل اول - قسمت ۸ - تاریخ مشروطه ایران -احمد کسروی - گفتار دوم
معترضین از تهران خارج و به ابن بابویه میروند . در این هنگام عده ای از هوادارن به سفارت انگلیس پناهنده میشوند و عرض چند روز هزاران نفر گرد هم می‌آیند. فشار بر شاه بیشتر می‌شود در همین حین ولعهید به خاطر کینه شخصی با عین الدوله علما تبریز را به تلگراف و همراهی با علما تهران دعوت می‌کند. مشروطه دارد به نقطه حساس خود می رسد
49:10
March 6, 2021
فصل اول - قسمت ۷ - تاریخ مشروطه‌ ایران- احمد کسروی - گفتار دوم
عین الدوله و دسیسه هایش تمامی ندارد ، او دستور دستگیری  شیخ محمد واعظ را می‌دهد و در هنگام دستگیری و زد و خورد بین طرفداران شیخ با دولتیان افرادی کشته می‌شوند.  همین باعث یک تحصن بزرگ در مسجد آدینه میشود . در آنجا نیز کسان بسیاری کشته می‌شوند و سیدین مجبور می‌شوند باز عزم سفر و رفتن از تهران کنند.
43:19
February 27, 2021
فصل اول - قسمت ۶ - تاریخ مشروطه ایران -احمد کسروی -گفتار دوم
در این قسمت مرحوم طباطبایی در ادامه بی عملی عین الدوله نامه ای به مظفرالدین شاه می‌نویسد و میگوید بدون همدلی دولت و ملت ، ایران از دست می رود . همچین عین الدوله برای زهر چشم گرفتن از معترضین چند تن از نزدیکان سیدین رو تبعید میکند ، در ادامه ناصر الملک را وادار می‌کند در نامه ای مرحوم طباطبایی را منصرف کند از مشروطه خواهی .
52:39
February 20, 2021
فصل اول - قسمت ۵ - تاریخ مشروطه‌ ایران - احمد کسروی - گفتار دوم
در این قسمت درباره عدالتخانه که مهمترین خواست معترضین در عبد العظیم بود می‌خوانیم،  همچنین بازگشت پیروزمندانه آنان را بعد از شکست نقشه های عین الدوله ، این پیروزی معترضین را قدرتمند تر می‌کند.  عین الدوله با آنکه شاه موافقت نامه خود را به صورت نامه اعلام میکند همچنان در فکر نیرنگ و مخالفت است ، و مرحوم طباطبایی مجبور می‌شود در نامه ای به او اتمام حجت کند . آشوب مشهد در اعتراض به گرانی نان و گوشت نیز در این زمان روی می‌دهد
54:45
February 14, 2021
فصل اول -قسمت ۴ - تاریخ مشروطه ایران - احمد کسروی -گفتار دوم
در این قسمت مرحوم بهبهانی برای پیدا کردن یک همراه، برای پیگیری خواست هایش به مرحوم طباطبایی پیشنهاد می‌دهد و در این زمان پیوند این دو به دست می آید . بهبهانی و طباطبایی از هر فرصتی برای اعتراض به وضع موجود و برکناری عین الدوله استفاده می‌کنند، از اعتراض به ساختن بانک روسی بر روی قبرستان قدیمی مسلمانان گرفته ، تا چوب خوردن بازرگانان به دست عین الدوله به بهانه گرانی قند ، بعد از پیش آمد مسجد شاه که با دسیسه امام جمعه تهران به گرد هم آیی اعتراضی سیدین حمله میشود ، این دو و انبوهی دیگر به شاه عبد العظیم میروند و بست مینشینند ، عین الدوله با هر دسیسه ای نمیتواند آنها را پراکنده کند و در انتها شاه خواست سیدین را می‌پذیرد، بعد از قضیه فتوای تنباکو ، این را میتوان اولین حرکت جدی و شروع مشروطه دانست .
01:20:41
February 6, 2021
فصل اول - قسمت ۳ - تاریخ مشروطه ایران -احمد کسروی-پایان گفتار یکم
در این قسمت جدال طلبه ها بر سر موقوفات و در آمد آن و دستگیری سران این آشوب توسط عین الدوله و ناراحتی مردم از رفتار او با طلبه ها را می‌شنویم. همچنین پیمان گمرکی جدید با روسیه باعث اعتراض بازرگانان می‌شود ومرحوم بهبهانی نیز این را دستاویز کرده و به عین الدوله می‌تازد و عزل او را خواستار میشود . از پیشرفت دبستان ها آگاه میشویم که مردم امید داشتند با سواد و آگاهی تمامی مشکلات برطرف شود. تعداد روزنامه نیز فزونی میگیرد و هر یک به نوعی بر آگاهی مردم می‌افزاید.
47:25
February 1, 2021
فصل اول -قسمت ۲ - تاریخ مشروطه ایران -احمد کسروی- گفتار یکم
در این قسمت از روزنامه ها سخن گفته میشود وایجاد دبستان و سختی هایش توسط رشدیه و مخالفت ملاها . همچنین درباره امین الدوله و کارهایش میشنویم . و چگونگی برافتادن اتابک را خواهیم فهمید .
45:08
January 27, 2021
فصل اول-قسمت 1-تاریخ مشروطه ایران -احمد کسروی-گفتار یکم
گفتار یکم- ایرانیان چگونه بیدارشدند؟در این قسمت بهمعرفی سپه سالار - میرزا ملکم خان -سید جمال الدین اسد آبادی پرداخته شده است . همچنین نامه سید به ناصر الدین شاه خوانده میشود - و به ماجرای تنباکو پرداخته میشود -
42:51
January 19, 2021
فصل اول-مقدمه-تاریخ مشروطه ایران
در این قسمت به معرفی پادکست روایت بیداری می پردازیم.همچنین در ادامه مفدمه کتاب تاریخ مشروطه ایران اثر احمد کسروی را می خوانیم. این کتاب منبع و مرجع مهم و معتبری در تاریخ معاصر ایران می باشد . لطفا با نظر و پیشنهاد های خود ما را در ارائه هرچه بهتر پادکست یاری کنید شما می توایند با آیدی revayat_bidari در توئیتر و اینیستاگرام با ما در تماس باشید همچنین با amirmobaraki4@gmail.com می توانید مستقیم با من در ارتباط باشید
19:12
January 19, 2021