Skip to main content
Vešči prava

Vešči prava

By Ana Čertanec

Podkast, ki ti nudi prepotrebno znanje o pravu.

Če želiš biti dobro izobražen/a, si s klikom na »play« že korak bližje svojemu cilju.
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

Gregor Verbajs - osnove nepremičninskega prava

Vešči prava

1x
Izr. prof. dr. Miha Dvojmoč - osnove prekrškovnega prava
Izr. prof. dr. Miha Dvojmoč - osnove prekrškovnega prava
Prekrškovno pravo ti bom predstavila s pomočjo izr. prof. dr. Mihe Dvojmoča iz Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru. Dr. Miha Dvojmoč ti bo predstavil, kaj ureja prekrškovno pravo in kateri so njegovi pravni viri. Povedala ti bo, kaj je to prekršek in katere vrste prekrškov poznamo. Razložil ti bo tudi, kateri predpis se uporabi, če se po storitvi prekrška spremenijo določbe predpisa o prekršku V nadaljevanju ti bo predstavil, kdaj je posameznik odgovoren za prekršek in kdaj je za prekršek odgovorna pravna oseba ter njena odgovorna oseba. Povedal ti bo, kakšne sankcije za prekrške poznamo in ali je možno dosoditi tudi zaporno kazen. Na koncu pa se bova posvetila prekrškovnemu postopku. Povedal ti bo, kdo so prekrškovni organi in kaj mora vsebovati odločba o prekršku. Razložil ti bo, kako se pritožiti na odločbo na prekršku in ali je za sestavo zahteve za sodno varstvo smiselno imeti pomoč pravnega strokovnjaka. Nato pa te bo popeljal po samem sodnem postopku. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na Instagramu @vesciprava_podkast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.
40:51
December 01, 2022
Doc. dr. Maša Kovič Dine - osnove mednarodnega javnega prava
Doc. dr. Maša Kovič Dine - osnove mednarodnega javnega prava
Mednarodno javno pravo ti bom predstavila s pomočjo doc. dr. Maše Kovič Dine iz Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Doc. dr. Maše Kovič Dine ti bo predstavila, kaj ureja mednarodno javno pravo in kateri so njegovi pravni viri. Povedala ti bo, kdo so subjekti mednarodnega prava in kdaj govorimo o mednarodnem odnosu. Popeljala te bo po temeljnih mednarodnih organizacijah in ti razložila njihovo vlogo. V nadaljevanju ti bo predstavila bistvene značilnosti mednarodnih pogodb in kakšne so posledice, če jih država krši. Posebno pozornost bova posvetili načinom reševanja mednarodnih sporov. Za konec pa ti bo razložila, zakaj znanje mednarodnega javnega prava lahko koristi posamezniku. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na Instagramu @vesciprava_podkast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.
31:34
November 10, 2022
Gaja Ana Pavliha - osnove prava EU
Gaja Ana Pavliha - osnove prava EU
Pravo Evropske unije ti bom predstavila s pomočjo odvetniške kandidatke Gaje Ane Pavliha iz Odvetniške pisarne Bahor Pavliha. Gaja Ana Pavliha ti bo predstavila, kaj ureja pravo EU in kateri so njegovi pravni viri. Razložila ti bo razliko med primarnimi in sekundarnimi viri ter zakaj so določbe prava EU za državljane Slovenije pomembne. Predstavila ti bo temeljna načela prava EU ter predstavila temeljne značilnosti direktive in uredbe. Nato te bo popeljala po temeljnih svoboščinah EU. V nadaljevanju pa se bova posvetili še institucijam EU ter njihovim nalogam. Posebno pozornost bova namenili Sodišču EU in učinku njihovih sodb. Za konec pa ti bo razložila, kakšne so posledice, če Slovenci ne spoštujemo določb prava EU. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na Instagramu @vesciprava_podkast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.
40:33
October 13, 2022
Anja Obreza - osnove davčnega prava
Anja Obreza - osnove davčnega prava
Davčno pravo ti bom predstavila s pomočjo odvetnice in davčne svetovalke Anje Obreza iz Odvetniške pisarne Blaž Pate in partnerji. Anja Obreza ti bo predstavila, kaj ureja davčno pravo in kje je pravno urejeno. Predstavila ti bo osnovne pojme glede davkov, kot so davčna osnova, davčna stopnja in davčni zavezanec. Nato te bo popeljala po vrstah davkov. Predstavila ti bo dohodnino, davek na dodano vrednost, davek od dohodka pravnih oseb, davek na dediščine in darila ter davek na promet nepremičnin. V nadaljevanju pa se bova posvetili še davčnemu postopku. Povedali ti bova, kaj je to davčni odtegljaj, kaj je to davčna odločba in kaj davčna napoved. Predstavila ti bo postopek davčnega nadzora in davčne izvršbe. Na koncu pa ti bo dala nasvete, kam se lahko pritožiš, če nisi zadovoljen z odmero davka. * Popravek trenutne davčne stopnje pri davku na kapitalski dobiček * Do pet let znaša 25% Po petih letih 20% Po desetih letih 15% Po petnajstih letih 0% Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na Instagramu @vesciprava_podkast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.
01:02:46
September 22, 2022
Doc. dr. Luka Mišič - osnove prava socialne varnosti
Doc. dr. Luka Mišič - osnove prava socialne varnosti
Pravo socialne varnosti ti bom predstavila s pomočjo doc. dr. Luko Mišiča iz Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Doc. dr. Luka Mišič ti bo predstavil pravice iz naslova socialne varnosti poznamo in kako se zagotavljajo. Povedal ti bo, čemu služijo socialna zavarovanja - pokojninsko zavarovanje, invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti, zavarovanje za starševstvo varstvo – ter ti predstavil vsako izmed njih. V nadaljevanju ti bo na primerih predstavil pojem socialnega varstva in ti povedal, katere vrste socialnih prejemkov poznamo. Prav tako pa ti bo predstavil organe, ki so pristojni za pridobitev socialnovarstvenih storitev in dajatev Na koncu pa ti bo dal nasvete, kaj narediti, če so tvoje pravice iz naslova socialne varnosti kršene. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podkast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.
42:40
August 18, 2022
Sonja Dolinar - osnove sosedskega prava
Sonja Dolinar - osnove sosedskega prava
Sosedsko pravo ti bom predstavila s pomočjo odvetnice Sonje Dolinar iz odvetniške pisarne Dolinar & Šešerko. Sonja Dolinar ti bo predstavila vrste sosedskih sporov in kako se rešujejo v praksi. Povedala ti bo, kako se uredi meja med zemljišči in kaj narediti, če je spor glede meje. Predstavila ti bo tudi, kaj je to nujna pot in kako jo ustanoviti. V nadaljevanju ti bo na primerih predstavila pojem imisije in do katere mere je dovoljena. Predstavila ti bo tudi več načinov motenja posesti in kako ukrepati v teh primerih. Dala ti bo nasvete, kaj narediti če sosed gradi čez mejo vaše nepremičnine in kdaj se lahko poslužiš samopomoči. Na koncu pa ti bo povedala, na kaj biti pozoren v primerih sosedskih razmerij v večstanovanjskih hišah. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podkast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.
49:56
July 28, 2022
Zemljiška knjiga
Zemljiška knjiga
V tokratni epizodi te bom popeljala po zemljiški knjigi. Predstavila ti bom, zakaj je pomembna, kako dostopati do nje in kdo jo vodi. Predstavila ti bom tudi, kaj se vpisuje vanjo in na kakšen način. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.
07:12
July 21, 2022
Lastninska pravica
Lastninska pravica
V tokratni epizodi te bom popeljala po najpomembnejši stvarni pravici – lastninski pravici. Predstavila ti bom pojem posesti in načine njene pridobitve ter prenehanja. Predstavila ti bom pojma solastnina in skupna lastnina ter etažne lastnine. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.
11:43
July 14, 2022
Osnove stvarnega prava
Osnove stvarnega prava
V tokratni epizodi te bom popeljala po osnovah stvarnega prava. Predstavila ti bom pojem stvari in njeno delitev ter temeljna načela. Predstavila ti bom 5 vrst stvarnih pravic in te podrobneje popeljala po štirih stvarnih pravicah na tuji stvari. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.
12:35
July 07, 2022
Lidija Zupančič - osnove finančnega prava
Lidija Zupančič - osnove finančnega prava
Finančno pravo ti bom predstavila s pomočjo odvetnice Lidije Zupančič iz Odvetniki Šelih in partnerji d.o.o. Lidija Zupančič ti bo predstavila pojem finančnega prava in pravne vire, ki urejajo to področje. Na enostavne način ti bo predstavila, kaj so to finančne transakcije, katere finančne institucije poznamo in kaj je to financiranje. Nato bova več spregovorili o kreditni pogodbi in na kaj moramo biti pozorni pri njenem sklepanju. Predstavila ti bo več vrst obresti in kaj narediti, če se kreditno pogodbo krši. V nadaljevanju bova spregovorili o možnih načinih zavarovanja finančnih obveznosti, kot so zastavna pravica, poroštvo in bančna garancija. Na koncu pa ti bo predstavila, kakšna je vloga odvetnika v teh postopkih in katera sodišča so pristojna na tem področju. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podkast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.
27:18
June 23, 2022
Marko Zaman - osnove insolvenčnega prava
Marko Zaman - osnove insolvenčnega prava
Insolvenčno pravo ti bom predstavila s pomočjo odvetnika Marka Zamana iz odvetniške pisarne Zaman in partnerji d.o.o. Marko Zaman, ki je tudi upravitelj v postopkih insolventnosti, ti bo predstavil pojem insolventnosti in pravne vire, ki urejajo to področje. Opredelil bo dva glavna insolvenčna postopka - stečaja in prisilne poravnave. Ba številnih primerih ti bo predstavil naloge stečajnih upraviteljev in kako sploh pridobijo primere. Kritično se bo opredelil do številnih perečih vprašanj v trenutni zakonodaji ti predstavil izive, s katerimi se sooča vsak dan. Za konec pa bova spregovorila o osebnem stečaju, in sicer kdaj ga priporoča in kaj je potrebno, da je tak postopek uspešen. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja
49:17
June 16, 2022
Na kaj biti pozoren pri poslovanju družbe?
Na kaj biti pozoren pri poslovanju družbe?
V tokratni epizodi ti bom predstavila, kako se uredijo razmerja med družbeniki, kako lahko prodamo svoj delež v družbi, kdo vodi posle družbe, kateri so organi družbe, katere dejavnosti lahko družba opravlja in kdaj družba preneha. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.
09:28
June 09, 2022
Ali ustanoviti d.o.o. ali s.p.?
Ali ustanoviti d.o.o. ali s.p.?
V tokratni epizodi ti bom podrobneje predstavila različne pravnoorganizacijske oblike družb in te popeljala po razlikah med družbo z omejeno odgovornostjo in samostojnim podjetnikom, ki sta najpogostejši obliki gospodarskih subjektov. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.
08:10
June 02, 2022
Kaj potrebuješ za ustanovitev družbe?
Kaj potrebuješ za ustanovitev družbe?
V tokratni epizodi ti bom predstavila pojem in oblike gospodarskih družb in kako poteka postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.
09:16
May 26, 2022
Aljoša Krdžić - osnove konkurenčnega prava
Aljoša Krdžić - osnove konkurenčnega prava
V tokratni epizodi sem gostila odvetnika Aljošo Krdžića iz Odvetniške pisarne Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji. Predstavil ti bo osnovne informacije o konkurenčnem pravo in o tem, zakaj ga sploh potrebujemo. Opredelil bo možne načine omejevanja konkurence, kako se to dokazuje in kakšne so posledice omejevanja. Na številnih primerih ti bo ilustriral pojma omejevalna ravnanja in zloraba prevladujočega položaja. V nadaljevanju ti bo predstavil še dejanja nelojalne konkurence. Za konec pa bova spregovorila o tem, kakšne možnosti imajo na voljo podjetja in posamezniki, kadar opazijo omejevanje konkurence. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.
43:48
May 19, 2022
Prof. dr. Marko Pavliha - osnove prevoznega prava
Prof. dr. Marko Pavliha - osnove prevoznega prava
V tokratni epizodi sem gostila prof.dr. Marka Pavliho, ki je redni profesor na Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljana. Poleg tega je avtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov in knjig, med drugim tudi mednarodne uspešnice s področja prevoznega prava z naslovom Transport Law On Passenger Rights, ki je izšla pri priznani založbi Routledge. V epizodi ti bo zaupal osnovne informacije o tem, kaj pod prevozno pravo, kaj je prevozna pogodba in kje je urejena. Svetoval ti bo, na kaj moraš biti kot potnik pozoren in kaj narediti v primeru, da pride do zamud ali odpovedi prevozov. Razložil ti bo, kako se uporabljajo klavzule INCOTERMS, kaj je to špedicija in kakšen je pomen vozovnice. Cel pogovor pa je začinjen s številnimi zanimivimi in iskrivimi primeri iz prakse. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.
01:10:33
May 12, 2022
Urša Horvat Kous - osnove prava industrijske lastnine
Urša Horvat Kous - osnove prava industrijske lastnine
V tokratni epizodi sem gostila odvetnico Uršo Horvat Kous iz Odvetniške pisarne Jadek & Pensa d.o.o. Predstavila ti bo osnovne informacije o pravu industrijske lastnine, nato pa ti predstavila osnovne pravice industrijske lastnine - patent, model, blagovna znamka in geografska označba. Popeljala te bo skozi postopek registracije pravic industrijske lastnine, predvsem pa se bova ustavili pri blagovnih znamkah. Med drugim ti bo svetovala, kako se najbolje zaščititi pred kršitvami teh pravic in kdaj in na kakšen način je registracija sploh smiselna. Za konec pa bova spregovorili o posledicah kršitev teh pravic. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.
26:48
May 05, 2022
Tina Baznik - osnove avtorskega prava
Tina Baznik - osnove avtorskega prava
V tokratni epizodi sem gostila pravnico Tino Baznik, ki je ustanoviteljica podjetja Inno Legal d.o.o. Predstavila ti bo osnovne informacije o tem, kaj spada pod avtorsko pravo, kaj je avtorska pravica in avtorsko delo ter kdo je lahko avtor. Razložila ti bo dve vrsti avtorskih pravic in kakšne so posledice, če se jih krši. V nadaljevanju bo spregovorila o licencah in licenčnih pogodbah. Svetovala ti bo, kako se najbolje zaščititi, če si v vlogi avtorja ali pa če si v vlogi podjetja, ki sodeluje z avtorjem.. Razložila ti bo, kaj je to plagiat in zakaj je to prepovedano. Za konec pa bova spregovorili o avtorskih pravicah na socialnih omrežjih in pasteh, ki ji prežijo na influencerje in podjetja, ki sodelujejo z njimi. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.
38:12
April 21, 2022
Uvod v gospodarsko pravo
Uvod v gospodarsko pravo
V tokratni epizodi te bom popeljala po osnovnih panogah gospodarskega prava, da boš dobil podlago za nadaljnje epizode, v katerih bo predstavljene posamezne panoge. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.
08:40
April 14, 2022
Q&A o slovenski pravni ureditvi
Q&A o slovenski pravni ureditvi
Dobrodošel v drugi sezoni podcasta Vešči prava. Zate sem pripravila prav posebno Q&A epizodo, kjer odgovarjam na vprašanja poslušalcev in znanih Slovencev. 2:10 Zakaj pravniki tako kompliciramo? 3:10 Ali se v primeru, da stranka ne izpolni svojega dogovora, splača tožiti na sodišču? 4:44 Zakaj pri nas ni več brezplačne pravne pomoči? 7:56 Ali lahko lastnik nepremičnine odjavi moje stalno prebivališče brez moje vednosti? 9:13 Kaj je lahko najslabše, kar se lahko zgodi, če nekomu pomagaš urediti turistično vizo za dva tedna? 11:56 Ali je pogoj za uveljavljanje garancije shranjena original embalaža? 13:11 Ali se za kaznivo dejanje spolni napad na osebo, mlajšo od 15 let, preganja, če je en 17, drug pa 14? 14:15 Ali so covid ukrepi imeli pravno podlago? Ali je zakonito, da dobiš kazen, če v trgovini ne nosiš maske? 16:56 Kdaj in kako se lotiti pisanja pogodbe o sodelovanju v poslu? 20:20 Ali lahko uporabim fotografijo v članku, če naredim posnetek zaslona na IG znane Slovenke? 23:30 Na kaj bi opozorila igralca pri pregledu pogodbe za snemanje tv oglasa? 26:18 Ali je res, da če se punca preseli k fantu in tam živi 10 let in ima tam stalno prebivališče, da ji pripada delež nepremičnine? 29:56 Kaj lahko stranka zahteva, če se poškoduje na vadbi? Kako se pred tem zavaruješ kot trener? Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.
32:05
April 07, 2022
mag. Rosana Lemut Strle - osnove upravnega prava
mag. Rosana Lemut Strle - osnove upravnega prava
V tokratni epizodi sem gostila odvetnico mag. Rosano Lemut Strle iz odvetniške družbe Pirc Musar & Lemut Strle. Povedala ti bo osnovne informacije o tem, kaj spada pod upravno pravo in kaj je razlika med javno in državno upravo. Predstavila ti bo upravni postopek in razložila razlike med splošnim in posebnim upravnim postopkom. V nadaljevanju bo spregovorila o tem, kdaj je smiselno najeti odvetnika v upravnih postopkih in kakšni akti se izdajajo v teh postopkih. Razložila ti bo, kakšne možnosti imaš, če organ ne odgovori na tvojo vlogo in kaj lahko narediš, če z odločitvijo upravnega organa nisi zadovoljen. Za konec pa bova spregovorili o izpitu iz splošnega upravnega postopka. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.
43:15
March 17, 2022
Katarina Mervič - osnove kazenskega prava
Katarina Mervič - osnove kazenskega prava
V tokratni epizodi sem gostila odvetnico Katarino Mervič iz Odvetniške pisarne Senica in partnerji, ki se specializira za kazensko pravo. Povedala ti bo osnovne informacije o tem, kaj spada pod kazensko pravo in kaj je razlika med prekrškom in kaznivim dejanjem. Predstavila ti bo oblike krivde, vrste kaznivih dejanj in vrste kazenskih sankcij. V nadaljevanju bo spregovorila o tem, kdaj smo kazensko odgovorni in kdo nas preganja, če storimo kaznivo dejanje. Nadaljevali bova s potekom kazenskega postopka in z vlogo zagovornika v postopku ter obrazložili pojem domneva nedolžnosti. Na koncu pa se bova osredotočili na možne sodbe v kazenskem postopku in način določitve kazni v postopku. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.
53:43
February 03, 2022
Gregor Verbajs - osnove nepremičninskega prava
Gregor Verbajs - osnove nepremičninskega prava
V tokratni epizodi sem gostila odvetnika Gregorja Verbajsa iz Odvetniške pisarne Verbajs, ki se specializira tudi za nepremičninsko pravo. Povedal ti bo osnovne informacije o tem, kaj sploh je nepremičnina, kako poteka postopek prodaje ali nakupa nepremičnine in na kaj moramo biti pozorni pri sestavi prodajne pogodbe. Predstavil ti bo pojem zemljiške knjige in možnosti zavarovanja pri prodaji nepremičnine. V nadaljevanju bo spregovoril o tem, kaj potrebujemo za veljavno sklenitev najemne pogodbe, osnovne pravice in dolžnosti najemnika in najemodajalca ter možne pasti pri sklepanju najemne pogodbe. Na koncu ti bo zaupal tudi, kaj lahko storiš v primeru neplačevanja najemnine in kdaj je možna odpoved najemne pogodbe. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.
39:28
January 27, 2022
Vlasta Žagar - osnove dednega prava
Vlasta Žagar - osnove dednega prava
V tokratni epizodi sem gostila odvetnico Vlasto Žagar iz Odvetniške pisarne Žagar, ki se pogosto ukvarja tudi z dednim pravom. Povedala ti bo osnovne informacije o tem, katere vrste dedovanja poznamo, kaj so to dedni razredi in kaj je to nujni delež. V nadaljevanju bo spregovorila o tem, kdaj se je mogoče odpovedati dediščini in kdaj je možno dediča razdediniti. Za konec pa bova spregovorili še o poteku zapuščinskega postopka. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.
18:36
January 06, 2022
Taja Gorjan Skubin – osnove družinskega prava
Taja Gorjan Skubin – osnove družinskega prava
V tokratni epizodi sem gostila odvetniško kandidatko Tajo Gorjan Skupin iz Odvetniške družbe Zupančič, ki se pogosto ukvarja tudi z družinskim pravom. Povedala ti bo osnovne informacije o tem, kdaj nastane zakonska zveza in kakšne so posledice zunajzakonske skupnosti. V nadaljevanju bova spregovorili o obveznostih staršev v razmerju do otroka. Na koncu bova spregovorili tudi o razvezi zakonske zveze in delitvi premoženja ter dodelitvi skrbništva in preživnine v tem primeru. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.
30:53
November 25, 2021
Asist. Primož Rataj – osnove delovnega prava
Asist. Primož Rataj – osnove delovnega prava
V tokratni epizodi sem gostila asistenta Primoža Rataja iz Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, ki se specializira za delovno pravo.  Povedal ti bo osnovne informacije o tem, kdaj nastane delovno razmerje in kako postopati v primeru prikritih delovnih razmerij. V nadaljevanju ti bo predstavil osnovne značilnosti pogodbe o zaposlitvi in katere so osnovne pravice in obveznosti delavca. Na koncu bova spregovorila tudi o tem,kdaj je možno odpovedati delovne razmerje in kam se lahko delavec obrne, kadar njegove pravice niso spoštovane.   Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da mi pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko pustiš tvoje vprašanje ali temo.
52:16
October 21, 2021
Kaj lahko zahtevam, če se mi pokvari telefon?
Kaj lahko zahtevam, če se mi pokvari telefon?
To je epizoda, ki je enostavno ne smeš zgrešiti, saj ti razkrije vse, kar bi nam prodajalci najraje zamolčali! Podrobneje se boš spoznal z garancijo in stvarno napako kot ju ureja potrošniško pravo. Ena in druga dajete podobne pravice, a njun način uveljavljavljanja je bistveno drugačen. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da mi pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko pustiš tvoje vprašanje ali temo.
12:14
September 23, 2021
Ali lahko zahtevam vračilo denarja, če mi kupljena obleka ni všeč?
Ali lahko zahtevam vračilo denarja, če mi kupljena obleka ni všeč?
Mesec september je namenjen spoznavanju potrošniškega prava. V tokratni epizodi se boš podrobneje spoznal s pravicami, ki jih imaš pri pogodbah sklenjenih na daljavo (internet, telefon) in pri pogodbah, sklenjenih v prodajalni. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da mi pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko pustiš tvoje vprašanje ali temo.
07:05
September 16, 2021
Zakaj je pametno prebrati splošne pogoje poslovanja?
Zakaj je pametno prebrati splošne pogoje poslovanja?
Mesec september je namenjen spoznavanju potrošniškega prava. V tokratni epizodi se boš podrobneje spoznal s splošnimi pogoji poslovanja. To je tisti drobni tisk, ki ga pogosto spregledaš, potem pa se lahko znajdeš v problemih. Spregovorila bom tudi o tem, kdaj nas zavezujejo in ali je možna njihova enostranska sprememba. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da mi pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko pustiš tvoje vprašanje ali temo.
09:31
September 09, 2021
Se pravice potrošnikov lahko izključijo?
Se pravice potrošnikov lahko izključijo?
Mesec september je namenjen spoznavanju potrošniškega prava. V tokratni epizodi se boš podrobneje spoznal s tem, kdo je potrošnik in katera zakona urejata njegove pravice. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da mi pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko pustiš tvoje vprašanje ali temo.
06:58
September 02, 2021
Boštjan Verstovšek - vse, kar moraš vedeti o odškodninskem postopku
Boštjan Verstovšek - vse, kar moraš vedeti o odškodninskem postopku
V tokratni epizodi sem gostila odvetnika Boštjana Verstovška iz Odvetniške pisarne Boštjan in Marjana Verstovšek, ki se specializira za odškodnine. Na praktičnih primerih je predstavil potek odškodninskega postopka, vlogo zavarovalnic v postopku, stroške in trajanje samih postopkov in še mnogo več.  Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da mi pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko pustiš tvoje vprašanje ali temo.
39:14
August 26, 2021
Kako določiti višino škode?
Kako določiti višino škode?
Mesec avgust je namenjen spoznavanju odškodninskega prava. V tokratni epizodi se boš podrobneje spoznal z določitvijo višine škode. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da mi pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko pustiš tvoje vprašanje ali temo.
08:27
August 19, 2021
Kdaj odgovarjamo za škodo?
Kdaj odgovarjamo za škodo?
Mesec avgust je namenjen spoznavanju odškodninskega prava. V tokratni epizodi se boš podrobneje spoznal s subjektivno in objektivno odgovornostjo. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da mi pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko pustiš tvoje vprašanje ali temo.
08:20
August 12, 2021
Kdaj lahko zahtevam odškodnino?
Kdaj lahko zahtevam odškodnino?
Mesec avgust je namenjen spoznavanju odškodninskega prava. V tokratni epizodi se boš podrobneje spoznal z vrstami škode in predpostavkami za odškodninsko odgovornost. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da mi pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko pustiš tvoje vprašanje ali temo.
10:08
August 05, 2021
Zastaranje terjatve - nočna mora ali blagoslov?
Zastaranje terjatve - nočna mora ali blagoslov?
Mesec julij je namenjen spoznavanju pogodbenega prava. V tokratni epizodi se boš podrobneje spoznal z institutom zastaranja. Namenjen je temu, da upnik ne odlaša z zahtevkom za izpolnitev terjatve, temveč jo čim prej zahteva. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da mi pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko pustiš tvoje vprašanje ali temo.
08:22
July 29, 2021
Kaj lahko zahtevam v primeru kršitve pogodbe?
Kaj lahko zahtevam v primeru kršitve pogodbe?
Mesec julij je namenjen spoznavanju pogodbenega prava. V tokratni epizodi se boš podrobneje spoznal z vrstami kršitev pogodb in tvojimi pravnimi možnosti, če do njih pride. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da mi pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko pustiš tvoje vprašanje ali temo.
08:36
July 22, 2021
Je tudi ustni dogovor veljaven?
Je tudi ustni dogovor veljaven?
Mesec julij je namenjen spoznavanju pogodbenega prava. V tokratni epizodi ti bom predstavila, kdaj je potrebno, da je pogodba sklenjena v pisni obliki in kakšne so tvoje možnosti, če ni. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da mi pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko pustiš tvoje vprašanje ali temo.
06:13
July 15, 2021
Ali je pogodba neveljavna, če jo napačno poimenujem?
Ali je pogodba neveljavna, če jo napačno poimenujem?
Mesec julij je namenjen spoznavanju pogodbenega prava. V tokratni epizodi se boš podrobneje spoznal z vrstami pogodb in njihovimi predpostavkami. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da mi pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko pustiš tvoje vprašanje ali temo.
08:05
July 08, 2021
Do kdaj si lahko premisliš, če že skleneš dogovor?
Do kdaj si lahko premisliš, če že skleneš dogovor?
Mesec julij je namenjen pogodbenemu pravu. V epizodi boš izvedel zelo koristne informacije, ki jih potrebuješ za uspešno sklenitev in izpolnitev pogodbe. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da mi pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko pustiš tvoje vprašanje ali temo.
09:27
July 01, 2021
Marjana Tičar Bešter – vse, kar moraš vedeti o delu notarjev
Marjana Tičar Bešter – vse, kar moraš vedeti o delu notarjev
Mesec junij je namenjen spoznavanju poklicev v pravosodju. S tem namenom sem v podcast povabila četrto gostjo, in sicer notarko Marjano Tičar Bešter. Pogovarjali sva se, kako poteka delo notarja, o njihovih izzivih, o njihovi tarifi in še mnogo več. Vabljeni k poslušanju! Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da mi pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko pustiš tvoje vprašanje ali temo.
15:35
June 24, 2021
Peter Malis – vse, kar moraš vedeti o delu odvetnikov
Peter Malis – vse, kar moraš vedeti o delu odvetnikov
Mesec junij je namenjen spoznavanju poklicev v pravosodju. S tem namenom sem v podcast povabila tretjega gosta, in sicer odvetnika Petra Malisa. Peter Malis je pred pol leta skupaj z Rokom Jerovškom odprl odvetniško pisarno Jerovšek Malis. Pogovarjala sva se, kako poteka delo odvetnika, o njihovih izzivih, o odvetniški tarifi, o taktiki, o obveznosti zastopanja strank, o nalogah stranke in še mnogo več. Vabljeni k poslušanju! Če imaš kakšno dodatno vprašanje, ju lahko kontaktiraš na: https://jerovsek-malis.si Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da mi pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko pustiš tvoje vprašanje ali temo.
28:01
June 17, 2021
Janja Potisk - vse, kar moraš vedeti o delu tožilcev
Janja Potisk - vse, kar moraš vedeti o delu tožilcev
Mesec junij je namenjen spoznavanju poklicev v pravosodju. S tem namenom sem v podcast povabila drugo gostjo, in sicer okrajno tožilko Janjo Potisk Pogovarjali sva se, kako poteka delo tožilca, o njihovih izzivih, o morebitnih grožnjah, o tem kdaj se preganja kaznivo dejanje in še mnogo več. Vabljeni k poslušanju! Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da mi pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko pustiš tvoje vprašanje ali temo.
21:14
June 10, 2021
Dr. Vesna Bergant Rakočević – vse, kar moraš vedeti o delu sodnika
Dr. Vesna Bergant Rakočević – vse, kar moraš vedeti o delu sodnika
Mesec junij je namenjen spoznavanju poklicev v pravosodju. S tem namenom sem v podcast povabila prvo gostjo, in sicer priznano višjo sodnico dr. Vesno Bergant Rakočević. Pogovarjali sva se, kako poteka delo sodnika, o njihovih izzivih, o presoji dokazov, o grožnjah, o tem, kako izključiti čustva pri sprejemu odločitve in še mnogo več. Vabljeni k poslušanju! Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da mi pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko pustiš tvoje vprašanje ali temo.
40:06
June 03, 2021
Kaj narediti, če je predpis nezakonit?
Kaj narediti, če je predpis nezakonit?
Tokrat bom spregovorila o postopku za presojo ustavnosti ali zakonitosti predpisa. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da mi pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko pustiš tvoje vprašanje ali temo.
08:07
May 27, 2021
Kako poteka sprejem predpisov?
Kako poteka sprejem predpisov?
Tokrat bom spregovorila o postopku sprejemanja zakonov in podzakonskih aktov, da si boš lažje predstavljal kako sistem deluje. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da mi pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko pustiš tvoje vprašanje ali temo.
06:20
May 20, 2021
Na katero sodišče se obrniti?
Na katero sodišče se obrniti?
Imamo več vrst sodišč, zato te vabim, da jih spoznaš. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da mi pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko pustiš tvoje vprašanje ali temo.
06:40
May 13, 2021
Kje vse potrebujemo pravnike?
Kje vse potrebujemo pravnike?
Tokratna epizoda ti bo predstavila, kje vse lahko delajo pravniki in kaj potrebujejo za to. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da mi pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko pustiš tvoje vprašanje ali temo.
06:34
May 06, 2021
Kdaj zaprositi za pravno mnenje?
Kdaj zaprositi za pravno mnenje?
Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da mi pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko pustiš tvoje vprašanje ali temo.
09:36
May 03, 2021
Kaj pa, če je luknja v predpisu?
Kaj pa, če je luknja v predpisu?
Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da mi pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko pustiš tvoje vprašanje ali temo.
05:22
April 29, 2021
Kako brati predpise?
Kako brati predpise?
Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da mi pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko pustiš tvoje vprašanje ali temo.
06:23
April 26, 2021
Kako poiskati veljavno zakonodajo?
Kako poiskati veljavno zakonodajo?
Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da mi pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko pustiš tvoje vprašanje ali temo.
05:45
April 22, 2021
Kako se spopasti s pravno terminologijo?
Kako se spopasti s pravno terminologijo?
Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da mi pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko pustiš tvoje vprašanje ali temo.
04:47
April 19, 2021
Zakaj nepoznavanje prava škoduje?
Zakaj nepoznavanje prava škoduje?
Dobrodošel v podcastu Vešči prava. Sem doc. dr. Ana Čertanec in s tabo bom tedensko delila zanimivosti o slovenski pravni ureditvi.  Če ti je bila uvodna epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da mi pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na Instagramu @vesciprava_podcast ali Facebooku @vescipravapodcast, kjer lahko pustiš tvoje vprašanje ali temo.
06:06
April 14, 2021