Skip to main content
Asbantag

Asbantag

By Asbantag Podcast
Արեւմտահայերէն առօրեայ կեանքի փոտքասթ
Podcast in Western Armenian
Follow us on Instagram: www.instagram.com/asbantag/
For more info: asbantag@gmail.com
Website: asbantag.com
Listen on
Where to listen
Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

Episode 8 - Nairi

Asbantag

1x
Season 4, Episode 3
ասպանդակ առօրեայ թիւ 1
17:22
October 16, 2021
Season 4, Episode 2
Սէրլի Թոմիթա, Թոքիօ
37:32
October 12, 2021
Season 4, Episode 1
Ամառ եկաւ
23:17
July 16, 2021
Season 3, Episode 8
Շահան Թերզիպաշեան, Եգիպտոս
28:57
May 8, 2021
Season 3, Episode 7
Ալինա Հաճեան, Պուէնոս Այրէս
33:34
April 28, 2021
Season 3, Episode 6
Մեղեդի Զէյթունեան, Սիդնեյ
29:31
April 21, 2021
Season 3, Episode 5
Փաթիլ Եսայեան
43:50
April 14, 2021
Season 3, Episode 4
Ադիս Իսաղուլեան
45:44
April 7, 2021
Season 3, Episode 3
Մանուկ Աւետիքեան
34:24
March 31, 2021
Season 3, Episode 2
Մոսիկ Սթամպուլեան
25:58
March 18, 2021
Season 3, Episode 1
Անահիտ Ղազարյան, 8 Մարտ
22:14
March 10, 2021
Season 2.5, Episode 4
Պատերազմի մասին - Ափօ Սահակեան
35:15
February 24, 2021
Season 2.5 - Episode 3
Պատերազմի մասին - Սեւանա Չագրեան
28:30
February 17, 2021
Season 2.5, Episode 2
ի՞նչ պիտի ընենք:
09:16
February 10, 2021
Season 2.5, Episode 1
ո՞ւր էինք:
15:02
February 4, 2021
Episode 14 - Vahan
Փորթուկալ
50:49
September 23, 2020
Episode 13 - Garo
Քուէյթ
31:24
September 16, 2020
Episode 12 - Kohar
Եթովպիա
57:12
September 9, 2020
Episode 11 - Raffi
Լոնտոն
39:05
July 31, 2020
Episode 10 - Setrak
Աթէնք
41:26
July 24, 2020
Episode 9 - Maral
Հորդանան
33:05
July 17, 2020
Episode 8 - Nairi
Գանատա
51:29
July 10, 2020
Episode 7 - Garo
Իտալիա
23:29
July 3, 2020
Episode 6 - Garin
Պելճիքա
40:49
June 26, 2020
Episode 5 - Vahakn
Հալէպ
55:21
June 21, 2020
Episode 4 - Norayr
Պրազիլ
47:54
June 12, 2020
Episode 3 - Lor
Լոս Անճելըս
34:03
June 5, 2020
Episode 2 - Shushan
Փարիզ
33:48
May 29, 2020
Episode 1 - Hrag
Պէյրութ
32:43
May 22, 2020
Episode XI - Tsezi Mezi Medz Avedis
Ի՞նչ է Ասպանդակին նոր լուրը։
09:25
May 15, 2020
Episode X - Dasntrvak
Մետաղեայ դուռ մը կրնա՞ք այրել:
21:34
May 12, 2020
Episode IX - Verchin Lurer
Ի՞նչ է «terrorist»ին հայերէնը։
16:02
May 8, 2020
Episode VIII - Sovoragan Gyank
Պոլսահայերը ամէն օր ո՞ւրկէ կուգան կ՚երթան։
17:52
May 5, 2020
Episode VII - Mayis Meg
Յատուկ հաղորդում - Մայիս Մէկ
16:47
May 1, 2020
Episode VI - Nor Jingle
Ասպանդակին ճինկըլը քիչ մը մութ չէ՞
13:01
April 28, 2020
Episode V - 24 Abril
Յատուկ հաղորդում - 24 Ապրիլ
22:26
April 24, 2020
Episode IV - Artsants Gyank
Ասպանդակի գաղափարը Քորոնայէն առաջ թէ՞ վերջ յղացաւ:
15:19
April 21, 2020
Episode III - Sud Lurer
Արդեօ՞ք այս հաղորդումին ալ Զատիկ խօսուեցաւ :
14:31
April 17, 2020
Episode II - After Zadig
Պոլսոհայութեան ո՞րքանը յաջողեցաւ խթումի գիշեր ձուկ ուտել։
12:42
April 14, 2020
Episode I - Zadig
Արդեօք այս տարի Զատիկին փողոցները չէօրէք պիտի հոտի՞ն։ Հետեւեցէ՛ք մեր հաղորդումին։
24:03
April 10, 2020