Skip to main content
AI for Life

AI for Life

By Briskr

AI-innovaties manifesteren zich steeds nadrukkelijker in het dagelijks leven. Ze analyseren medische beelden, ze staan je te woord (chatbots), ze lezen en reageren op je emoties, ze filteren zinvolle informatie uit enorme databergen, ze besturen robots in de zorg… In deze serie podcasts 'AI for Life' vertellen top-experts over de laatste ontwikkelingen in AI, die ze hier en nu zelf vormgeven.
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

Ep. 1 - AI en medische beeldverwerking

AI for Life

1x
Ep. 11 - Adaptief leren
Ep. 11 - Adaptief leren
De nieuwste podcast over AI in Nijmegen gaat over adaptief leren. Steeds meer scholen gebruiken digitale tools om leerlingen te laten leren, en steeds vaker worden deze tools intelligent. Door real-time feedback te geven en de lessen aan te passen voor de individuele leerling. In deze podcast gaan we in op de huidige stand van zaken en enkele uitdagingen van deze technologie. Hoe breng je de behoefte van een individuele leerling in balans met die van de rest van de klas? Hoe gebruik je deze hulpmiddelen in hybride omgevingen van fysiek leren en digitaal leren? En zijn deze tools geschikt voor alle leerkrachten en leerlingen? In deze podcast praten we met: Inge Molenaar, universitair docent onderwijskunde aan de Radboud Universiteit Marieke van Osch, onderwijskundige bij het ministerie en Radboudumc en Jorieke Willems van het onderwijsbedrijf Gynzy
43:39
June 02, 2022
Ep. 10 - Spreekt Siri straks Fries?
Ep. 10 - Spreekt Siri straks Fries?
Spraakherkenning bestaat al een tijdje en heeft ook grote stappen gezet. Denk bijvoorbeeld aan Siri van Apple en Alexa van Amazon die door miljoenen mensen dagelijks gebruikt worden. Toch werkt spraakherkenning nog altijd het best als er duidelijk wordt gesproken of in een eenvoudig of juist smal gespecialiseerd domein. De uitdaging is om dit nog verder te brengen, zodat spraakherkenning ook werkt wanneer de omstandigheden lastiger zijn. Denk bijvoorbeeld aan gesproken dialect waarbij de trainingsmogelijkheden van de AI vaak beperkt zijn door de kleinere datasets. Of in gevallen van een spraakgebrek na bijvoorbeeld een beroerte. Een andere nieuwe richting is het detecteren van emotie in de spraak en deze gebruiken om de context van dat wat gezegd wordt beter te herkennen. Binnen de Radboud Universiteit en Radboudumc wordt, samen met met Telecats, gewerkt aan geavanceerdere vormen van spraakherkenning waarbij atypische spraak ook steeds beter herkend wordt. Voor deze podcast spreken we met: - Henk van den Heuvel (Radboud Universiteit CLST) - Sandra van Dulmen (Radboudumc) - Arjan van Hessen (Telecats) De podcast wordt gemodereerd door Martijn Kriens (Briskr)
37:40
March 03, 2022
Ep. 9 - Real-life data voor effectievere gezondheidsinterventies
Ep. 9 - Real-life data voor effectievere gezondheidsinterventies
Onderzoek naar effectiviteit van medische interventies is vaak complex en kostbaar. Maar in sommige situaties is het mogelijk bestaande data te gebruik om de effectiviteit van een bepaalde behandeling aan te tonen, zoals in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) of bij claims data van verzekeraars. In deze podcast bespreken we het gebruik van dit soort "real life evidence" aan de hand van een eerder project, uitgevoerd door Radboud Universiteit samen met VGZ. Dit onderzoek richtte zich op de effectiviteit van hartrevalidatie en gebruikte daarbij claims data van VGZ. In de podcast gaan we in op de mogelijkheden die dit soort data biedt, maar ook op de grenzen die we in de gaten moeten houden om privacy te bewaken. En hoe zorgen we dat de opbrengsten van dergelijk onderzoek voordelen oplevert voor iedereen.  We spreken deze keer met: Frederik Zuiderveen Borgesius, Professor of Law at iHub & iCIS Institute for Computing and Information Sciences; Niels van Gorp, data strategist en ethicus bij VGZ; Thijs Eijsvogels, associate professor bij de groep exercise physiology Radboudumc.
39:39
November 22, 2021
Ep. 8 - MI-robot: tumoren in beeld
Ep. 8 - MI-robot: tumoren in beeld
Hoe kan technologie ons helpen om kankertumoren sneller en beter in beeld te brengen, en zo mensenlevens te redden? In deze podcastaflevering van AI for Life maken we kennis met de MI-robot. Radboudumc, Soteria Medical en Tesla Dynamic Coils werken in dit project samen aan een robot die gerichter biopten kan nemen, met behulp van een MRI geleide naald en antenne. We gaan in gesprek over het ontdekken en identificeren van tumoren, en wat de robot gaat betekenen voor patiënt en professional. Met: Tom Scheenen van Radboudumc; Gerrit Tigelaar van het bedrijf Soteria Medical; en Thomas Meurs van het bedrijf Tesla Dynamic Coils.
32:00
September 20, 2021
Ep. 7 - Kan AI de microscoop van de patholoog vervangen?
Ep. 7 - Kan AI de microscoop van de patholoog vervangen?
Onderwerp van deze uitzending is, in goed Nederlands, computational pathology. Kunstmatige Intelligentie om de radioloog te ondersteunen kennen we natuurlijk al langer en begint steeds meer ingevoerd te raken in dagelijkse operationele processen. Denk aan software voor het scannen en analyseren van longscans voor het detecteren van kanker. Maar het gebruik van AI bij pathologie heeft een aantal extra uitdagingen. Zo zijn pathologen nog niet altijd gewend aan een digitale workflow, en gebruiken ze vaker een microscoop dan slimme software. Daarbij zijn kosten voor het invoeren van een digitale workflow hoog. Toch biedt AI grote mogelijkheden om de kwaliteit van weefselonderzoek te verbeteren en het proces efficiënter te maken. De sprekers in deze podcast hebben als doel om de komende jaren grote stappen te zetten in het invoeren en ondersteunen van de digitale workflow voor de patholoog. We doen dat met: Katrien Grünberg, hoofd afdeling pathology Radboudumc; Jeroen van der laak, onderzoeker computational pathology bij Radboudumc; en Patrick de Boer, mede-oprichter van patholyt, een startup op basis van de bij Radboudumc ontwikkelde kennis.
44:51
June 28, 2021
Ep. 6 - Zelflerende algoritmes
Ep. 6 - Zelflerende algoritmes
Veel slimme algoritmes raken helemaal de weg kwijt als er verandering plaatsvindt binnen de context waarin het algoritme getraind. Dat leidt vaak tot fouten die misschien wel logisch zijn maar voor de nietsvermoedende gebruiker als heel dom overkomen. De vraag is dus: hoe kunnen we algoritmen weerbaarder maken voor veranderingen in de context? Daarover praten we in deze podcast met: • Marcel van Gerven, hoogleraar AI bij Donders instituut van Radboud Universiteit en Radboudumc. • Elsbeth van Dam, onderzoeker bij Noldus Information Technology en promoverend bij Radboud Universiteit. • en Lucas Noldus, oprichter van Noldus Information Technologies en tegenwoordig ook hoogleraar bij Radboud.
43:10
April 12, 2021
Ep. 5 - Wanneer is virtueel realistisch genoeg?
Ep. 5 - Wanneer is virtueel realistisch genoeg?
Onderwerp van deze vijfde aflevering: het gebruik van AI bij "virtual agents" om mensen mee te trainen, en zo bijvoorbeeld voor te bereiden op bepaalde werksituaties. Samen met Tibor Bosse (Radboud Universiteit), Romy Blankendaal (TNO) en Eric Jutten (The Simulation Crew) bespreken we vragen als: wat is een virtual agent, hoe slim moet de virtual agent eigenlijk zijn om effectief te zijn, en is genoeg om alleen virtueel te zijn of hebben we ook andere (menselijke) feedback nodig om overtuigend te zijn. Vragen waarnaar binnen Radboud Universiteit en Radboudumc onderzoek naar wordt gedaan. Zo is onderzocht of NS-medewerkers getraind kunnen worden met behulp van deze agents en VR-brillen, onder andere gericht op goede interactie met de klant. Veel luisterplezier!
37:03
January 07, 2021
Ep. 4 - AI, wordt een Parkinson patient daar beter van?
Ep. 4 - AI, wordt een Parkinson patient daar beter van?
Een ziektebeeld waarbij AI en sensordata een belangrijke rol kunnen spelen bij de diagnostisering en de behandeling is Parkinson. In deze vierde aflevering van de podcast AI for Life gaan we dieper in op dit onderwerp. We kijken naar de voordelen én de vragen die het inzetten van AI met zich meebrengt voor de patiënt, de behandelaar en de wetenschapper. Tom Heskes, hoogleraar AI (RU), Bas Bloem, hoogleraar neurologie en bewegingsaandoeningen (Radboudumc), en Luc Evers, promovendus bij het Donders Instituut, bespreken met elkaar in deze podcast een aantal van deze vragen, zoals: Hoe kan AI een patiënt met Parkinson helpen? En zijn de huidige sensordata betrouwbaar genoeg om diagnoses en voorspellingen te doen? Ook wordt gekeken hoe AI kan worden ingezet om signaal en ruis van elkaar te onderscheiden. De Radboud Universiteit, het Radboudumc en Donders Instituut doen uitgebreid onderzoek naar deze onderwerpen, in samenwerking met bedrijven als Verily Life Sciences. Aan het woord in deze podcast zijn: Tom Heskes, hoogleraar AI bij Radboud Universiteit. Bas Bloem, hoogleraar neurologie en bewegingsaandoeningen bij Radboudumc. Luc Evers, promovendus bij Donders instituut die Tom en Bas als begeleiders heeft. De sessie wordt gemodereerd door Martijn Kriens van Briskr.
35:59
November 12, 2020
Ep. 3 - AI en genetica
Ep. 3 - AI en genetica
Door middel van meer DNA onderzoek weten we steeds meer over de genetische oorzaak van ziekten en aangeboren afwijkingen. Desondanks hebben we nog maar beperkt zicht op de exacte relatie tussen het in kaart gebrachte DNA en de aangeboren afwijkingen en kans op ziekten. Door relevante signalen beter op te sporen uit de groeiende berg data, kan Artificial Intelligence hier op nieuwe manieren een bijdrage leveren. Ook kan AI middels geavanceerde gezichtsherkenning de arts  ondersteunen in het herkennen van zeldzame afwijkingen, om zo genetische afwijkingen te diagnosticeren. Door de grote hoeveelheid data liggen in de genetica grote kansen voor kunstmatige intelligentie. Tegelijkertijd komt snel de vraag naar voren: moeten we wel alles willen wat kan? In deze aflevering verkennen we dit onderwerp samen met Bert de Vries (klinisch geneticus Radboudumc), Christian Gillisen (klinisch geneticus Radboudumc), Helger IJntema (van het genoom laboratorium Radboudumc) en Max Hinne (AI onderzoeker Donders Instituut).
42:18
October 22, 2020
Robots in de gezondheidszorg
Robots in de gezondheidszorg
De tweede podcast over AI-innovatie uit Nijmegen (AI for Life) gaat over de rol van robots in de zorg. Uitgangspunt voor de podcast was het proefschrift van Roel Bouman die onderzoek deed naar het gebruik van robots in de ouderenzorg. Verpleegkundigen moeten veel tijd met patiënten doorbrengen om hun gezondheidsuitkomsten te evalueren aan de hand van gestandaardiseerde vragenlijsten. In zijn onderzoek werd een robot gebruikt om de vragen aan de ouderen te stellen en hun input te verzamelen. Roel werd in de podcast bijgestaan door zijn promotor, Prof. Marcel Olde Rikkert van de afdeling geriatrie van Radboudumc en Marieke Wieringa, een PhD-kandidaat die onderzoek doet naar de interactie van mensen met robots. In de podcast spreken we over de effecten van het gebruik van robots in de communicatie met ouderen. Communiceren ze graag met robots of niet en wat zijn de voordelen voor zorgverlener en patiënt?
40:46
October 06, 2020
Ep. 1 - AI en medische beeldverwerking
Ep. 1 - AI en medische beeldverwerking
Niet met het oog bepalen welk longweefsel ‘ziek’ is, maar foto's uploaden in een systeem en binnen enkele seconden een uitslag ontvangen. Zo zorgt het Nijmeegse AI bedrijf Thirona voor de nodige tijdswinst in de operatiekamer. Thirona-oprichters Bram van Ginneken en Eva van Rikxoort, en Radboudumc-radioloog Ritse Mann praten met host Martijn Kriens (Briskr) over de mogelijkheden en recentelijke ontwikkelingen van deze slimme software.
38:28
July 10, 2020