Skip to main content
Tuyển tập Podcast của ChiVT

Tuyển tập Podcast của ChiVT

By Tran Chi

Tuyển tập những Postcast của ChiVT. Bắt đầu bằng những cuốn sách nói.
Xem thêm nhiều nội dung khác tại website của Chí nhé vutranchi.com
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

[Sách nói] Quẳng gánh lo đi và vui sống - Dale Carnegie (Phần 4)

Tuyển tập Podcast của ChiVT

1x
[Sách nói] Quẳng gánh lo đi và vui sống - Dale Carnegie (Phần 5 - Cuối)
[Sách nói] Quẳng gánh lo đi và vui sống - Dale Carnegie (Phần 5 - Cuối)
Quẳng gánh lo đi và vui sống là một trong những tựa sách của tác giả Dale Carnegie. Ông là tác giả của cuốn sách Đắc nhân tâm. Một trong những cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại. Cuốn sách này được dịch với tác giả Nguyễn Hiến Lê - ông là một trong những tác giả, dịch giả truyền cảm hứng nhất và được độc giả yêu thích và là người dịch cuốn sách Đắc nhân tâm đầu tiên tại Việt Nam XEM NGAY: Trọn bộ Sách nói Quẳng gánh lo đi và vui sống (< Nhấp vào xem) của tác giả Dale Carnegie và theo nhiều nội dung khác tại website của Chí
01:03:51
June 06, 2021
[Sách nói] Quẳng gánh lo đi và vui sống - Dale Carnegie (Phần 4)
[Sách nói] Quẳng gánh lo đi và vui sống - Dale Carnegie (Phần 4)
Quẳng gánh lo đi và vui sống là một trong những tựa sách của tác giả Dale Carnegie. Ông là tác giả của cuốn sách Đắc nhân tâm. Một trong những cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại. Cuốn sách này được dịch với tác giả Nguyễn Hiến Lê - ông là một trong những tác giả, dịch giả truyền cảm hứng nhất và được độc giả yêu thích và là người dịch cuốn sách Đắc nhân tâm đầu tiên tại Việt Nam XEM NGAY: Trọn bộ Sách nói Quẳng gánh lo đi và vui sống (< Nhấp vào xem) của tác giả Dale Carnegie và theo nhiều nội dung khác tại website của Chí
02:15:34
May 30, 2021
[Sách nói] Quẳng gánh lo đi và vui sống - Dale Carnegie (Phần 3)
[Sách nói] Quẳng gánh lo đi và vui sống - Dale Carnegie (Phần 3)
Quẳng gánh lo đi và vui sống là một trong những tựa sách của tác giả Dale Carnegie. Ông là tác giả của cuốn sách Đắc nhân tâm. Một trong những cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại. Cuốn sách này được dịch với tác giả Nguyễn Hiến Lê - ông là một trong những tác giả, dịch giả truyền cảm hứng nhất và được độc giả yêu thích và là người dịch cuốn sách Đắc nhân tâm đầu tiên tại Việt Nam XEM NGAY: Trọn bộ Sách nói Quẳng gánh lo đi và vui sống (< Nhấp vào xem) của tác giả Dale Carnegie và theo nhiều nội dung khác tại website của Chí
02:42:43
May 23, 2021
[Sách nói] Quẳng gánh lo đi và vui sống - Dale Carnegie (Phần 2)
[Sách nói] Quẳng gánh lo đi và vui sống - Dale Carnegie (Phần 2)
Quẳng gánh lo đi và vui sống là một trong những tựa sách của tác giả Dale Carnegie. Ông là tác giả của cuốn sách Đắc nhân tâm. Một trong những cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại. Cuốn sách này được dịch với tác giả Nguyễn Hiến Lê - ông là một trong những tác giả, dịch giả truyền cảm hứng nhất và được độc giả yêu thích và là người dịch cuốn sách Đắc nhân tâm đầu tiên tại Việt Nam XEM NGAY: Trọn bộ Sách nói Quẳng gánh lo đi và vui sống (< Nhấp vào xem) của tác giả Dale Carnegie và theo nhiều nội dung khác tại website của Chí
01:57:31
May 16, 2021
[Sách nói] Quẳng gánh lo đi và vui sống - Dale Carnegie - 9 lời khuyên giúp đọc sách hiệu quả
[Sách nói] Quẳng gánh lo đi và vui sống - Dale Carnegie - 9 lời khuyên giúp đọc sách hiệu quả
9 Lời khuyên của Dale Carnegie giúp đọc sách hiệu quả hơn - Đây là một phần mở rộng trong cuốn sách Quẳng gánh lo đi và vui sống. ==== Quẳng gánh lo đi và vui sống là một trong những tựa sách của tác giả Dale Carnegie. Ông là tác giả của cuốn sách Đắc nhân tâm. Một trong những cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại. Cuốn sách này được dịch với tác giả Nguyễn Hiến Lê - ông là một trong những tác giả, dịch giả truyền cảm hứng nhất và được độc giả yêu thích và là người dịch cuốn sách Đắc nhân tâm đầu tiên tại Việt Nam XEM NGAY: Trọn bộ Sách nói Quẳng gánh lo đi và vui sống (< Nhấp vào xem) của tác giả Dale Carnegie và theo nhiều nội dung khác tại website của Chí
06:54
May 12, 2021
[Sách nói] Quẳng gánh lo đi và vui sống - Dale Carnegie (Phần 1)
[Sách nói] Quẳng gánh lo đi và vui sống - Dale Carnegie (Phần 1)
Quẳng gánh lo đi và vui sống là một trong những tựa sách của tác giả Dale Carnegie. Ông là tác giả của cuốn sách Đắc nhân tâm. Một trong những cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại. Cuốn sách này được dịch với tác giả Nguyễn Hiến Lê - ông là một trong những tác giả, dịch giả truyền cảm hứng nhất và được độc giả yêu thích và là người dịch cuốn sách Đắc nhân tâm đầu tiên tại Việt Nam XEM NGAY: Trọn bộ Sách nói Quẳng gánh lo đi và vui sống (< Nhấp vào xem) của tác giả Dale Carnegie và theo nhiều nội dung khác tại website của Chí
01:56:06
May 09, 2021
[Sách nói] Quẳng gánh lo đi và vui sống - Dale Carnegie (Giới thiệu)
[Sách nói] Quẳng gánh lo đi và vui sống - Dale Carnegie (Giới thiệu)
Quẳng gánh lo đi và vui sống là một trong những tựa sách của tác giả Dale Carnegie. Ông là tác giả của cuốn sách Đắc nhân tâm. Một trong những cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại.  Cuốn sách này được dịch với tác giả Nguyễn Hiến Lê - ông là một trong những tác giả, dịch giả truyền cảm hứng nhất và được độc giả yêu thích và là người dịch cuốn sách Đắc nhân tâm đầu tiên tại Việt Nam XEM NGAY: Trọn bộ Sách nói Quẳng gánh lo đi và vui sống (< Nhấp vào xem) của tác giả Dale Carnegie và theo nhiều nội dung khác tại website của Chí
26:54
May 02, 2021
[Sách nói] Lập trình quỹ đạo cuộc đời (Kiên Trần) - Phần 2
[Sách nói] Lập trình quỹ đạo cuộc đời (Kiên Trần) - Phần 2
Phần 2 (Chương 17 đến chương cuối )Lập trình quỹ đạo cuộc đời là cuốn sách của tác giả Kiên Trần (Đã viết cuốn Cẩm nang tự học IELTS và Chuyến tày một chiều không trở lại) - Anh cho chúng ta cái nhìn mới về những sự việc, hiện tượng trong cuộc sống này XEM NGAY: Trọn bộ Sách nói Lập trình quỹ đạo thay đổi cuộc đời (< Nhấp vào xem) của tác giả Kiên Trần và theo nhiều nội dung khác tại website của Chí
02:24:55
April 25, 2021
[Sách nói] Lập trình quỹ đạo cuộc đời (Kiên Trần) - Phần 1
[Sách nói] Lập trình quỹ đạo cuộc đời (Kiên Trần) - Phần 1
Phần 1 (Chương 1 đến chương 16) Lập trình quỹ đạo cuộc đời là cuốn sách của tác giả Kiên Trần (Đã viết cuốn Cẩm nang tự học IELTS và Chuyến tày một chiều không trở lại) - Anh cho chúng ta cái nhìn mới về những sự việc, hiện tượng trong cuộc sống này XEM NGAY: Trọn bộ Sách nói Lập trình quỹ đạo thay đổi cuộc đời (< Nhấp vào xem) của tác giả Kiên Trần và theo nhiều nội dung khác tại website của Chí
02:42:31
April 18, 2021