Skip to main content
Young Energy Europe - podcasty

Young Energy Europe - podcasty

By Česko-německá obchodní a průmyslová komora
Jsou mladí a ve své firmě chtějí přispět k ochraně klimatu a snížení energetických nákladů. Zapojili se proto do projektu Young Energy Europe, který je financován Evropskou iniciativou na ochranu klimatu. Během kurzu, který organizuje ČNOPK, se dozví, jak efektivně využívat energetické zdroje, jak odhalit skryté žrouty energie a jak snížit uhlíkovou stopu svého podniku. Pro svou firmu již v průběhu kurzu zpracují konkrétní praktický projekt, který je v mnoha případech následně realizován. Nejzajímavější projekty představují absolventi kurzu v následujících podcastech.
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

Young Energy Europe - podcast 1: Kateřina Kleinová, Lear Corporation s.r.o.

Young Energy Europe - podcasty

1x
Young Energy Europe - podcast 14 (english): Jan Bílek, PREOL a.s.
Jan Bílek, bester tschechischer  Energy Scout 2020 und Diplom-Ingenieur bei PREOL a.s., beschäftigte  sich in seinem Projekt mit der Nutzung der Abwärme von Kondensat aus  Produktionsprozessen für die Erhitzung von Heiz- und Nutzwasser im  Verwaltungsgebäude. Die dadurch möglichen Einsparungen an  Braunkohlestaub liegen bei über 400 MWh im Jahr, die CO2-Ersparnis  beträgt 147 Tonnen pro Jahr. Die Amortisationszeit liegt bei 1,4 Jahren.  Außerdem analysierte der Scout die Potenziale der Abscheidung und  Speicherung von CO2 (sog. CCS) aus Verbrennungsprodukten des  unternehmenseigenen Blockheizkraftwerks. Damit wollte er aufzeigen, was  die im europäischen Green Deal vorgesehene Klimaneutralität bis 2050 für  sein Unternehmen bedeutet.
09:12
December 30, 2020
Young Energy Europe - podcast 13 (english): Jan Kuzdas, Agrostroj Pelhřimov, a.s.
Im Podcast mit Jan Kuzdas, Energy Scout der Firma Agrostroj Pelhřimov, sprechen wir über das von ihm entwickelte Projekt zur Wärmerückgewinnung aus Druckluftkompressoren. Die Umsetzung des Projekts spart jährlich bis zu 641 MWh Strom und damit rund 127 Tonnen CO₂ ein. Schon nach einem Jahr rentiert sich die Investition. Das Praxisprojekt errang bei der tschechischen Bestenehrung 2018 den zweiten Platz. Im neuen Podcast erfahrt ihr mehr zum Projekt, zu weiteren Sparmaßnahmen der Firma Agrostroj Pelhřimov sowie zu Jans Erfahrung als Energy Scout.
09:46
December 29, 2020
Young Energy Europe - podcast 12 (english): Matěj Houdek, Penny Market s.r.o.
Lebensmittelverschwendung ist heute ein diskutiertes Thema. Bei der Pfalnzung, Verarbeitung, dem Transport und der Verteilung dieser letztendlich nicht verwendeten Lebensmittel wurde unnötig viel Energie verbraucht und Kohlendioxid erzeugt und in die Atmosphäre freigesetzt. Das erfolgreiche Team von Penny Market, nämlich Anežka Vagnerová, Matěj Houdek und Tomáš Fara, hat ihr Projekt darauf aufgebaut. Wir haben mit Herrn Houdek über den Ansatz zum Thema Einsparungen, Klimaschutz, künstliche Intelligenz und die, auf ihr basierten, Lösungen gesprochen, die das Team für seine Einzelhandelskette vorgeschlagen hat.
09:30
December 23, 2020
Young Energy Europe - podcast 11 (english): Kateřina Kleinová, Lear Corporation s.r.o.
Darüber, dass man auch mit minimalen Investitionen große Einsparungen  erreichen kann, sprechen wir mit Kateřina Kleinová, die zusammen mit  ihren Kolleginnen von der Firma Lear Corporation mit ihren Projekt im  Bereich Unternehmensmobilität im ersten Jahrgang des Young Energy  Europe-Kurses in der Tschechischen Republik im Jahr 2018 gewonnen hat.  In ihrem Projekt befassten sie sich mit der Optimierung des Transports  von Arbeitnehmern zur Arbeit, und tatsächlich erzielten sie erst durch  ihre Umstrukturierung unerwartete Einsparungen bei CO2 und finanziellen  Ressourcen.
09:26
December 23, 2020
Young Energy Europe - podcast 10 (english): Bernard Bauer & René Harun, AHK Tschechien
Bernard Bauer, Executive  Director of The German-Czech Chamber of Industry and Commerce & René Harun, Deputy Managing Director of The German-Czech Chamber of Industry and Commerce Young Energy Europe: They are young and within their companies want to contribute to climate protection and energy cost savings. Therefore, they have participated in the Young Energy Europe project, which is financed by the European Climate Initiative. During a course organized by the Czech-German Chamber of Commerce and Industry they learn how to use energy sources and other sources efficiently, how to detect hidden energy hogs and how to reduce the carbon footprint of their companies. The most interesting projects are presented by the graduates of the course in the following podcasts.
16:37
December 22, 2020
Young Energy Europe - podcast 9: Jan Bílek, PREOL a.s.
Zatím posledním vítězem v rámci kurzu Young Energy Europe v České republice se stal Jak Bílek z firmy Preol. V roce 2020 získal ocenění za svůj projekt, který se zabýval dvěma oblastmi. V první části řešil, jak využít odpadní teplo kondenzátu z výroby pro ohřev teplé vody v administrativní budově. Tento projekt by měl být v příštím roce realizován. V druhé zatím spíše vizionářské části svého projektu se zabýval možnostmi zachytávání a ukládání oxidu uhličitého, který jeho firma produkuje. O možných metodách ukládání CO, ale i o mnohém dalším, uslyšíte v tomto podcastu.
17:28
December 17, 2020
Young Energy Europe - podcast 8: Zdeněk Zejda, Lidl Česká republika v.o.s.
I když se snaží energiemi šetřit a chovat se úsporně, stále pro svou činnost firmy mnoho energie potřebují. Abychom se chovali co nejšetrněji k životnímu prostředí, můžeme se pokusit získat co největší množství této energie z obnovitelných zdrojů. Z toho vycházel Zdeněk Zejda ze společnosti Lidl, který ve svém projektu navrhl vybudování vlastní fotovoltaické elektrárny na střeše nového logistického centra firmy. Povídáme si s ním o tom, jaká úskalí je třeba překonat a co projekt přinese.
15:41
December 10, 2020
Young Energy Europe - podcast 7: Jan Kuzdas, Agrostroj Pelhřimov, a.s.
Zrealizován a dokonce následně i rozšířen byl projekt, který v rámci kurzu Young Energy Europe vypracoval Jan Kuzdas pro firmu Agrostroj Pelhřimov. Navrhl systém využívání odpadního tepla z kompresorů pro ohřev teplé užitkové vody. Za projekt získal druhé místo v úvodním ročníku kurzu a opatření bylo v podstatě ihned realizováno. O tomto projektu, o dalších úsporných opatřeních realizovaných ve firmě Agrostroj Pelhřimov i o zkušenostech z kurzu si s ním vyprávíme.
13:11
December 2, 2020
Young Energy Europe - podcast 6: Lektorka Soňa Jonášová, Institut cirkulární ekonomiky
Cirkulární ekonomika je systém, který se snaží najít alternativu k  současnému fungování společnosti, které je založeno na procesu „vytěžit,  vyrobit, vyhodit“. To vede k plýtvání materiálem i energiemi. O tom, že  je tento způsob fungování neudržitelný, i o tom, jak ho změnit, si  povídáme s další lektorkou kurzu, paní Soňou Jonášovou, zakladatelkou a  ředitelkou Institutu cirkulární ekonomiky.
22:50
November 26, 2020
Young Energy Europe - podcast 5: Pavel Novotný, Ivo Koláček, Martin Fiala, BOSCH DIESEL s.r.o.
Hned tři úsporná opatření navrhli energetičtí scouti ze společnosti BOSCH DIESEL, pánové Novotný, Koláček a Fiala. I jejich projekt patřil k těm, které v roce 2020 ocenila odborná porota. O navržených opatřeních v oblasti osvětlení, úspoře vody díky využívání vody zachycené v retenční nádrži i úsporách dosažených díky instalaci tepelného čerpadla, ale také o dalších zkušenostech v oblasti úsporných opatření si s nimi povídáme v tomto podcastu.
18:16
November 19, 2020
Young Energy Europe - podcast 4: Lektorka Magdaléna Prunerová, vzdělávací společnost MgC Group, s.r.o.
Pomáhá účastníkům kurzu při zlepšování měkkých dovedností. S účastníky se věnuje hlavně tématům projektový management, komunikace a prezentační  dovednosti. V průběhu kurzu je provází zpracováním, prosazováním i odprezentováním jejich praktických projektů.
16:19
November 11, 2020
Young Energy Europe - podcast 3: Matěj Houdek, Penny Market s.r.o.
Plýtvání potravinami je dnes poměrně diskutovaným tématem. Při pěstování, zpracování, dopravě a distribuci těchto nevyužitých potravin bylo zbytečně spotřebováno velké množství energií a byl vyprodukován a do ovzduší vypuštěn oxid uhličitý. Z toho vycházel ve svém projektu úspěšný tým firmy Penny Market, konkrétně Anežka Vagnerová, Matěj Houdek a Tomáš Fara. S panem Houdkem jsme si povídali o přistupu k problematice úspor, o ochraně klimatu a o řešeních, která tým navrhl pro svůj obchodní řetezec.
15:23
November 4, 2020
Young Energy Europe - podcast 2: Lektor Arne Springorum
Věnuje se ochraně klimatu a energetickému managementu. Informace k těmto tématům přináší i účastníkům kurzu. Unikátní je jeho přístup, který klade důraz na lidský faktor, jež je často opomíjen v tomto spíš technicky chápaném oboru.
15:52
October 29, 2020
Young Energy Europe - podcast 1: Kateřina Kleinová, Lear Corporation s.r.o.
O tom, že i při vynaložení minimálních investic lze dosáhnout velkých úspor, si povídáme s paní Kateřinou Kleinovou, která se svými kolegyněmi ze společnosti Lear s výrobním závodem v Ostrově u Stříbra zvítězila s projektem z oblasti podnikové mobility v 1. ročníku kurzu Young  Energy Europe v ČR v roce 2018. Ve svém projektu se zabývaly optimalizací dopravy zaměstnanců do práce, a v podstatě pouze její reorganizací dosáhly nečekaných úspor CO2 i finančních prostředků.
13:32
October 22, 2020