Skip to main content
Cirkevný zbor ECAV Svätý Kríž-Lazisko

Cirkevný zbor ECAV Svätý Kríž-Lazisko

By CZ ECAV Svätý Kríž-Lazisko
Vysielanie Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Svätý Kríž-Lazisko
Where to listen
Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Biblická štvrťhodinka 51
51 časť Nová zmluva. Evanjelisti a evanjeliá.
06:29
December 19, 2021
Biblická štvrťhodinka 50
Návrat z babylonského zajatia. Ezdráš a Nehemiáš. Židia pod nadvládou Sýrčanov a Rimanov.
10:25
December 15, 2021
Biblická štvrťhodinka 49
Prorok Daniel v jame s levmi
08:26
December 12, 2021
Biblická štvrťhodinka 48
Prorok Daniel. Traja mládenci v ohnivej peci.
09:20
December 08, 2021
Biblická štvrťhodinka 47
47. časť Prorok Ezechiel
07:48
December 05, 2021
Biblická štvrťhodinka 46
46. časť Prorok Jeremiáš. Pád Júdskeho kráľovstva.
14:35
December 01, 2021
Biblická štvrťhodinka 45
45. časť Kráľ Chizkija
06:03
November 28, 2021
Biblická štvrťhodinka 44
44. časť Prorok Izaiáš.
10:05
November 24, 2021
Biblická štvrťhodinka 43
43. časť Proroci Ámos a Ozeáš. Zánik Izraelského kráľovstva.
12:45
November 21, 2021
Biblická štvrťhodinka 42
42. časť Žalmy 3
05:05
November 17, 2021
Biblická štvrťhodinka 41
41. časť Žalmy 2
04:20
November 14, 2021
Biblická štvrťhodinka 40
40. časť Žalmy 1
06:44
November 10, 2021
Biblická štvrťhodinka 39
39. časť Kniha Jóbova
07:24
November 07, 2021
Biblická štvrťhodinka 38
38. časť Uzdravenie Námana. Prorok Jonáš.
10:31
November 03, 2021
Biblická štvrťhodinka 37
37. časť Nábotova vinica. Prorok Elizeus.
09:37
October 31, 2021
Biblická štvrťhodinka 36
36. časť Prorok Eliáš.
10:04
October 27, 2021
Biblická štvrťhodinka 35
35. časť Šalamúnova sláva a úpadok. Rozdelenie kráľovstva.
09:06
October 24, 2021
Biblická štvrťhodinka 34
34. časť Kráľ Šalamún. Šalamúnov súd. Stavba chrámu.
10:19
October 24, 2021
Biblická štvrťhodinka 33
33. časť Absolón. Posledné roky kráľa Dávida.
08:23
October 17, 2021
Biblická štvrťhodinka 32
 32. časť Dávid Kráľom. Dávidov hriech.
10:43
October 10, 2021
Biblická štvrťhodinka 31
31. časť Dávid a Jonatán. Smrť Samuela a Saula.
11:17
May 16, 2021
Biblická štvrťhodinka 30
30. časť Vyvolenie Dávida. Dávid a Goliáš.
08:56
May 16, 2021
Biblická štvrťhodinka 29
29. časť Saul. Jonatán.
11:54
May 09, 2021
Biblická štvrťhodinka 28
28. časť Rút. Samuel.
10:54
May 06, 2021
Biblická štvrťhodinka 27
27. časť Sudcovia. Jefte. Samson.
08:57
May 02, 2021
Biblická štvrťhodinka 26
26. časť Sudcovia. Debora. Gideon.
07:25
April 28, 2021
Biblická štvrťhodinka 25
25. časť Jozua
08:25
April 25, 2021
Biblická švrťhodinka 24
24. časť Posledný rok na púšti
09:29
April 21, 2021
Biblická štvrťhodinka 23
23. časť Poslovia v Kanaáne. Koráchova vzbura
06:33
April 18, 2021
Biblická štvrťhodinka 22
22. časť Boží stánok
06:38
April 14, 2021
Biblická štvrťhodinka 21
21. časť Boží zákon.
08:06
April 11, 2021
Biblická štvrťhodinka 20
20. časť Vyjdenie z Egypta. Pobyt na púšti.
08:27
April 08, 2021
Biblická štvrťhodinka 19
19. časť povolanie Mojžiša. Mojžiš pred faraónom.
07:58
April 06, 2021
Biblická štvrťhodinka 18
18. časť Izrael v Egypte. Mojžišovo narodenie.
06:59
April 04, 2021
Biblická štvrťhodinka 17
17. časť Jozef sa dáva spoznať bratom
06:30
April 01, 2021
Biblická štvrťhodinka 16
16. časť Jozef správcom nad Egyptom
06:16
March 30, 2021
Biblická štvrťhodinka 15
15. časť Jozef a jeho bratia
07:45
March 28, 2021
Biblická štvrťhodinka 14
14. časť. Jákob u Lábana. Návrat do Kanaánu.
09:50
March 27, 2021
Biblická štvrťhodinka 13
13. časť Izákovi synovia Ézav a Jákob.
13:53
March 23, 2021
Biblická štvrťhodinka 12
12. časť Izákova svadba
11:11
March 21, 2021
Biblická štvrťhodinka 11
11. časť Izmael a Izák. Obetovanie Izáka.
05:59
March 18, 2021
Biblická štvrťhodinka 10
10. časť Viera Abrahámova. Sodoma a Gomora.
09:41
March 15, 2021
Biblická štvrťhodinka 09
9. časť Povolanie Abraháma. Abrahám a Lót.
07:43
March 14, 2021
Biblická štvrťhodinka 08
8. časť Potopa. Babylonská veža. 
07:03
March 11, 2021
Biblická štvrťhodinka 07
7. časť Kain a Ábel
04:24
March 09, 2021
Biblická štvrťhodinka 06
6. časť Prví ľudia v raji. Hriech
05:27
March 06, 2021
Biblická štvrťhodinka 05
5. časť Stvorenie sveta a človek
08:20
March 04, 2021
Biblická štvrťhodinka 04
4. časť Zemepis Palestíny
07:23
March 02, 2021
Biblická štvrťhodinka 03
3. časť Preklady Biblie a významné roky v Biblii
10:22
February 28, 2021
Biblická štvrťhodinka 02
2. časť Knihy v Biblii
11:21
February 25, 2021
Biblická štvrťhodinka 01
1. časť Meno a význam Biblie
06:03
February 23, 2021