Skip to main content
Razvoj dece - Razvojno savetovalište DZ Kragujevac

Razvoj dece - Razvojno savetovalište DZ Kragujevac

By Danijela Krunić, logoped

Podrška razvojnim, psihološkim i socijalnim potrebama dece i njihovih porodica.
Savetovanje roditelja i stručnih lica, promovisanje svesti o različitim govornim, jezičkim, socijalnim i mentalnim poremećajima i stvaranje uslova za uključivanje dece sa posebnim potrebama u društvenu zajednicu.
Where to listen
Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Razvoj govora i jezika-II deo; Ivana Pantović, logoped Preventivni program "Deca u fokusu porodice"
Razvoj govora i jezika-II deo; Ivana Pantović, logoped Preventivni program "Deca u fokusu porodice"
Razvoj govora i jezika je proces koji je individualan za svako dete, jer svako dete je različito i ima različite nivoe potreba, pa tako prirodno sledi svoj put razvoja. Većina dece izgovori svoje prve reči sa značenjem oko 12. meseca ali se deca veoma razlikuju u brzini razvoja govora. Neka počinju da govore ranije dok se kod druge dece taj početak vezuje za drugu godinu života. Kod usvajanja govora i jezika bitno je da je sačuvan razvojni red pa onda to „kašnjenje“ možemo nazvati individualnom razvojnom karakteristikom. Govor se razvija kroz faze koje su međusobno povezane tako što prethodna faza uslovljava narednu i one se ne mogu preskakati. U prvoj godini života dešavaju se ogromne promene u pogledu percepcije tj. razumevanja govora, produkcije glasova i govorne interakcije sa okolinom.
16:08
November 28, 2020
Razvoj govora i jezika - I deo; Ivana Pantović, logoped Preventivni program "Deca u fokusu porodice"
Razvoj govora i jezika - I deo; Ivana Pantović, logoped Preventivni program "Deca u fokusu porodice"
Prve godine života imaju veliki uticaj na celokupni razvoj deteta, a time i na njegova postignuća i uspeh u odraslom dobu. Moždani razvoj najintenzivniji je u prvim mesecima i godinama života, ali iskorišćavanje ovog razvojnog potencijala direktno zavisi od iskusta i različitih stimulusa kojima se dete u ovom periodu izlaže. Psihomotorni, socio-emocionalni i govorno-jezički razvoj međusobno su isprepletani, utiču jedan na drugi i razvoj i stimulacija svakog od njih utiče celokupni razvoj svakog deteta. Razvoj govora i jezika je veoma složen i osetljiv proces koji se odvija pod uticajem mnogobrojnih faktora anatomskih, fizioloških,kognitivnih...ali pre svega socijalnih ,moguć je isključivo u ljudskom okruženju. Bez socijalnog kontakta i komunikacije sa okolinom dete ne može da nauči da govori. Zato porodica kao primarna socijalna sredina ima najveću ulogu u procesu razvoja govora svog deteta.
17:04
November 23, 2020
Preventivni program "Deca u fokusu porodice", Razvoj govora i jezika - I deo Ivana Pantović, logoped
Preventivni program "Deca u fokusu porodice", Razvoj govora i jezika - I deo Ivana Pantović, logoped
Razvoj govora i jezika započinje od samog rođenja deteta. Bebi se treba obraćati od najranijeg uzrasta. Beba dok je budna prima razne stimuluse iz sredine i tako vežba slušanje i postepeno razvija svoje govorne centre u mozgu. To je faza akumuliranja govornih podsticaja iz sredine u kojoj živi i ona traje od rođenja do pojave prvih reči sa značenjem. Beba je od rođenja okružena zvucima i šumovima koje postepeno upoznaje. Kada počne da izdvaja govor od ostalih šumova i shvata da reči imaju izvesnu sadržinu i značenje događa se akustička percepcija govora. Da bi došlo do pojave prvih reči dete mora da pređe dug put razvoja komunikacijskih sposobnosti.
05:40
November 20, 2020
Izabela - Bajka o princezi koja je mucala, Beata Akerman
Izabela - Bajka o princezi koja je mucala, Beata Akerman
Autorka knjige za decu "Izabela - Bajka o  princezi koja je mucala" , Beata Akerman, osoba koja muca, osvojila je specijalnu nagradu u Austriji za najbolju internacionalnu knjigu za decu i omladinu. Ovu divnu, emotivnu i punu pouka priču je prevela: Danijela Krunić, logoped u Razvojnom savetovalištu, Doma zdravlja Kragujevac. Priču čita Anja, studentkinja psihologije koja muca od svoje 10. godine. Svojim glasom i interpretacijom je oplemenila ovu priču i ovim postupkom preskočila sve barijere, prevazilazeći uobičajenu nelagodnost pred javno nastupanje. Hvala Anji na trudu u ime sve dece i njihovih porodica. Profesor Vladeta Jerotić je govorio: "Nemojte da uvek činite ja tebi - ti meni. Kada vam neko učini nešto dobro, vi učinite dobro nekom drugom, on nekom trećem i tako se pravi krug dobrih dela. Ipak, ne treba zaboraviti da smo mi pozvani da budemo hrišćani, a to znači da se izdižemo iznad svoje prirode. Stvorite krug dobrih dela. Izdignite se iznad svoje prirode." I zapamtite sedam pravila naše Izabele, princeza koja muca: 1. Ako čujete da neko zamuckuje, nemojte mu se smejati jer će biti tužan. 2. Slušajte ga / je. 3. Ne odbacujte ga / je samo zato što on / ona zamuckuje. 4. Ne mešajte se kad govori. 5. Ne pogađajte reči koje pokušava da kaže, jer ne znate šta želi da kaže. 6. Ako mu kažete da ne muca, nećete poboljšati stvari. I dalje će mucati. 7. Igranje je za svakoga i zato svako može da se igra.
12:35
November 04, 2020
"Ti si moj heroj" - priča napisana za decu celog sveta koja su pogođena COVID-19 pandemijom
"Ti si moj heroj" - priča napisana za decu celog sveta koja su pogođena COVID-19 pandemijom
Preporuka je bila da priču "Ti si moj Heroj" roditelj, staratelj ili učitelj pročita detetu ili manjoj grupi dece. U ovom podkastu priču "Ti si moj heroj" čita moj veliki a mali prijatelj tinejdžer, dok se zajedno nalazimo u izolaciji, a njegova mama u bolnici. Ideja je bila da svoj predškolskoj deci u Srbiji prenesemo ohrabrujuće poruke: od pronalaženja snage u sebi i sigurnog mesta koje postoji u svima nama, do saosećanja i ljubavi prema svim ljudima koji žive na našoj divnoj planeti Zemlji. U svetu koji se menja nikada nije bilo kritičnije pronaći pravu ravnotežu kako bismo bili sigurni da dajemo i dobijamo najbolje od svega što radimo. Iskreno verujem da je fleksibilnost ključ da bismo zapravo uvek postupali kao ljudi.
12:14
November 04, 2020
Najnovija dijagnostička sredstva za praćenje ranog rasta i razvoja dece dr Vesna Stanisavljević
Najnovija dijagnostička sredstva za praćenje ranog rasta i razvoja dece dr Vesna Stanisavljević
Preventivni program Razvojnog savetovališta "Deca u fokusu porodice" -"Najnovija dijagnostička sredstva za praćenje ranog rasta i razvoja dece" dr Vesna Stanisavljević
37:29
October 29, 2020
"Praćenje ranog rasta i razvoja dece u Razvojnom savetovalištu" dr Vesna Stanisavljević 23.10.2020.
"Praćenje ranog rasta i razvoja dece u Razvojnom savetovalištu" dr Vesna Stanisavljević 23.10.2020.
Predavanja o ranom razvoju dece Preventivni program "Deca u fokusu porodice" - Razvojno savetovalište DZ Kragujevac
26:39
October 24, 2020
Deca u fokusu porodice - “Rani razvoj dece – Razvoj emocija", II deo
Deca u fokusu porodice - “Rani razvoj dece – Razvoj emocija", II deo
26.09.2020. “Rani razvoj dece – Razvoj emocija, II deo” Predavač Sandra Mihajlovic, psiholog u Razvojnom savetovalištu Doma zdravlja Kragujevac. Na ovom predavanju nastavili smo priču o dečijim emocijama. Govorili smo o strahovima, posebno o strahu od odvajanja od roditelja, stidljivosti i nedostatku samopouzdanja, stresu i načinima prevladavanja stresa, agresivnosti i negativizmu, napadima besa, ljubomori i ostalim izazovima sa kojima se roditelji susreću.
44:04
September 26, 2020
Deca u fokusu porodice - “Rani razvoj dece – Razvoj emocija, I deo”
Deca u fokusu porodice - “Rani razvoj dece – Razvoj emocija, I deo”
Predavanja o ranom razvoju dece koja su vezana za preventivni program “Deca u fokusu porodice” - Razvojno savetovalište, DZ Kragujevac, u prostorijama Montesori vrtića "Vrabac", ul. Kralja Petra I 23, Pešačka zona. 23.09.2020. Tema: “Rani razvoj dece – Razvoj emocija, I deo” Predavanje drži Sandra Mihajlović Radojević , psiholog u Razvojnom savetovalištu Doma zdravlja Kragujevac. Na ovom predavanju govorimo o uspostavljanju adekvatne afektivne vezanosti između deteta i majke i naglastiti koliko je zapravo važno razumevanje i adekvatno podsticanje emocionalnog razvoja dece. Emocije su sastavni deo stavova i motivacije i predstavljaju važan deo ličnosti jer u najvećoj meri pokreću i određuju naše ponašanje. Kao i u ostalim razvojnim oblastima, najburniji i najvažniji period za razvoj emocionalnosti jesu prve godine života. U ovom periodu, deca na okruženje reaguju čestim i vrlo intenzivnim emocijama. Osnovu za razvoj emocija čini nasleđe, urođeni i unapred određeni obrasci razvoja kvalitativno različitih emocija, ali se način ispoljavanja emocija menja pod uticajem iskustava i učenja. Na najranijem uzrastu dete ostvaruje jaku afektivnu vezu sa majkom, čiji kvalitet utiče na dalji razvoj, ne samo emocija, već i u velikoj meri i na društvenost, intelektualni, motorički razvoj i sl.
33:54
September 23, 2020
Deca u fokusu porodice: “Rani razvoj dece – Pristup usmeren na pordicu"
Deca u fokusu porodice: “Rani razvoj dece – Pristup usmeren na pordicu"
30.8.2020. Razvojno savetovalište, DZ Kragujevac Deca u fokusu porodice: “Rani razvoj dece – Pristup usmeren na porodicu” Predavanje je održala Marina Marković logoped u Razvojnom savetovalištu Doma zdravlja Kragujevac i koordinator Tima za rane intervencije. U pristupu usmerenom na porodicu fokus je na porodici, a ne na detetu, stručnjak radi sa porodicom I porodica je ta koja donosi odluke vezane za brigu o detetu. Kroz ovo predavanje, roditelji mogu da dobiju uvid u to koliku ulogu porodica ima u donošenju odluka vezanih za brigu o detetu, da je porodica ravnopravni član Tima svog deteta I da ciljeve I prioritete određuje porodica a ne stručnjak. @ Botanicka Basta Kragujevac
01:48:20
August 30, 2020
"Deca u fokusu porodice"
"Deca u fokusu porodice"
Predavanje: "Svesno roditeljstvo" 26.8.2020. Botanička Bašta Kragujevac
36:25
August 26, 2020
Rani razvoj dece - Rođeni da uče
Rani razvoj dece - Rođeni da uče
Predavanje o ranom razvoju i učenju beba održano 22.8.2020. u Botaničkoj Bašti u Kragujevcu. Projekat Razvojnog savetovališta Doma zdravlja Kragujevac "Deca u fokusu porodice".
29:18
August 23, 2020
Deca u centru pažnje porodice
Deca u centru pažnje porodice
Proces brige o deci počinje u najranijoj fazi njihovog života i zavisi od okruženja u kojem dete raste. Optimalni uslovi u njegovom domu, adekvatna ishrana, interaktivan odnos sa roditeljima i starateljima, u velikoj meri utiču na dobrobit deteta. Prve godine života predstavljaju kritičan period prilagođavanja i reagovanja na podsticaje. Kada su deci uskraćeni adekvatna ishrana, podsticanje razvoja i zaštita, štetni efekti mogu da dovedu do dugoročnih posledica za dete, porodicu i zajednicu uopšte.
05:41
April 11, 2020
Rani razvoj dece - 5 efikasnih načina za podsticanje bebinog razvoja
Rani razvoj dece - 5 efikasnih načina za podsticanje bebinog razvoja
Roditeljstvo se smatra jednim od najtežih poslova na svetu. Ne postoji Univerzitet na kome možemo da naučimo kako da postanemo uspešni roditelji. Sledimo naše insinkte i iskustva drugih. Loša vest je da to nije lako i dovoljno. Dobra vest je da je nauka je pokazala da postoji pet lakih i efikasnih načina koji će poboljšati urođene veštine roditeljstva i omogućiti da beba ima najbolji početak svog žvota. 1. Podstičite bebin „govor“ i tretirajte ga kao pravu komunikaciju 2. Čitajte svojoj bebi 3. Neka učenje bude deo vašeg svakodnog iskustava 4. Ozbiljno se igrajte 5. Budite ono što želite da beba bude
06:52
April 06, 2020
Zašto dete pokazuje prstom pre nego što progovori?
Zašto dete pokazuje prstom pre nego što progovori?
Značenje pokaznog gesta. Dete ono što razume to i zna. Razumevanje kroz aktivnosti i doživljaj.Slojevitost razvoja jezika.
01:06
March 23, 2020
Često postavljana pitanja o prevenciji virusa Korona
Često postavljana pitanja o prevenciji virusa Korona
Delimo savete stručnjaka porodicama sa malom decom
04:36
March 21, 2020