Skip to main content
Forskaren

Forskaren

By Forskaren

Åbo Akademis vetenskapspodd Forskaren erbjuder fördjupande och bildande samtal med vetenskapare inom olika områden. Värdar för Forskaren är Pamela Friström och Marcus Prest.
Where to listen
Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

Karin Sandell och Camilla Kronqvist: Hur ska vi förstå näthatet?

Forskaren

1x
Tomas Ries: Väst borde förhålla sig till Ryssland på samma sätt som Finland alltid gjort
Tomas Ries: Väst borde förhålla sig till Ryssland på samma sätt som Finland alltid gjort
Det enda sättet för det ryska samhället att ändras i grunden är om ekonomin moderniseras, säger säkerhetsforskaren Tomas Ries vid Försvarshögskolan i Stockholm. Ur en moderniserad ekonomi kan en medelklass växa fram och medelklassens instinkt brukar vanligtvis ligga åt att liberalisera samhället. Men att hoppas på att så ska ske är att hoppas på ett mycket optimistiskt scenario. Intervjun är gjord i maj 2022.
54:08
November 09, 2022
Jan Westerholm: Fusionsenergi
Jan Westerholm: Fusionsenergi
Fusionsenergi har varit framtidens energiform sedan 1970-talet men tidpunkten för när fusionen ska bli industriellt tillgänglig har konstant hållits 50 år i framtiden. En av de centrala svårigheterna med fusionsenergin är att beräkna plasmaflödet i fusionsreaktorns torus för att kunna åstadkomma en situation där reaktorn avger mera energi än den ofantliga energimängd man pumpar in. I det här avsnittet intervjuas Jan Westerholm, professor i datateknik vid Åbo Akademi, om fusionsenergi och superdatorer. Westerholm arbetar med det gigantiska fusionsreaktorprojektet ITER genom finländska FinnFusion. Redaktör är Marcus Prest.
50:34
June 04, 2021
Joel Backström: Vad är IQ? (Del 2 av 2)
Joel Backström: Vad är IQ? (Del 2 av 2)
Det finns olika åsikter om vad IQ-test mäter och vad de inte mäter. Dock verkar man vara överens om att ett högt IQ knappast är till nackdel i livet, samtidigt som värdet också ger en social status. I del 2 av detta tvådelade avsnitt diskuterar Joel Backström, doktor i filosofi vid Åbo Akademi, olika föreställningar kring IQ och varför det är en filosofisk fråga att fastställa vad vi menar med intelligens. Redaktör är Marcus Prest.
39:53
May 21, 2021
Mira Karrasch: Vad är IQ? (Del 1 av 2)
Mira Karrasch: Vad är IQ? (Del 1 av 2)
IQ-värdet är ett kontroversiellt begrepp med mångtydigt status. Vi blir lätt bländade av att få en mycket mångtydig egenskap som intelligens reducerad till en siffra. I del 1 av detta tvådelade avsnitt svarar Mira Karrasch i egenskap av klinisk psykolog och neuropsykolog vid Åbo Akademi på frågor om arv och miljö vad gäller intelligenskvot. Även frågor om begränsningar i IQ-testen diskuteras. Redaktör är Marcus Prest.
30:56
May 21, 2021
Peter Ehrström: Framtidens städer
Peter Ehrström: Framtidens städer
Urbanisering är en av det här århundradets stora, globala megatrender. I dag bor mer än hälften av världens befolkning i stadsområden. År 2050 förväntas mer än två tredjedelar av världens befolkning bo i städer. I en allt mer urbaniserad värld är städernas framtid avgörande för samhällsutveckling och kommande generationers välbefinnande. Hur ser framtidens städer ut? Pamela Friström diskuterar städer och stadsutveckling med Peter Ehrström, forskningschef i regionalvetenskap vid Åbo Akademi.
33:27
May 07, 2021
Cecilia Sahlgren: Cellernas kommunikation
Cecilia Sahlgren: Cellernas kommunikation
Vad betyder det att cellerna kommunicerar med varandra? På vilket sätt gör de det? Notch är en så kallad signalräcka – ett av de sätt kroppens celler förmedlar kemiska kommandon till varandra. Denna kommunikation mellan cellerna gör att gener aktiveras och sätter igång med att till exempel bygga en viss typ av vävnad. I ett projekt som professor Cecilia Sahlgren vid Åbo Akademi medverkar i vill man förstå på vilket sätt notch-signalräckan kommunicerar i frågor som gäller hjärt- och blodkärlssjukdomar: Hur får man vävnaderna att acceptera implantat utan att stöta ifrån sig dem? Exakt vilka signaler gör att kärlvävnader byggs ut? Och kan man hitta sätt att styra dessa som en del av vården av patienter med hjärt- och blodkärlssjukdomar? Marcus Prest är redaktör för det här avsnittet av Forskaren.
54:30
April 23, 2021
Karin Sandell och Camilla Kronqvist: Hur ska vi förstå näthatet?
Karin Sandell och Camilla Kronqvist: Hur ska vi förstå näthatet?
Hat, förolämpningar, mobbing och trakasserier är idag en del av nätvardagen. Elaka kommentarer ger mer uppmärksamhet än trevliga kommentarer, det är lätt att vara anonym och det är tillfredsställande att mötas i en gemenskap som hatar rätt saker. Hur ska vi förstå näthatet? Hur görs det? Hur når vi igenom varandras filterbubblor? Finns det goda samtalet längre? I det här avsnittet intervjuas Karin Sandell och Camilla Kronqvist av Pamela Friström.
46:04
April 09, 2021
Fred Andersson: Franska revolutionen och yttrandefriheten
Fred Andersson: Franska revolutionen och yttrandefriheten
Med den franska revolutionen startade ett händelseförlopp som går att beskriva som kampen mellan sekulärt och religiöst. Den här förvandlas sedan till kampen mellan den politiska vänstern och den politiska högern. I Frankrike fick tryckfriheten och yttrandefriheten en grundmurad ställning som den hållit till våra dagar – något som bland annat syns i unikt franska publikationer som Charlie Hebdo. I det här avsnittet intervjuas konstvetaren Fred Andersson av Marcus Prest.”
52:38
March 26, 2021
Forskaren – trailer
Forskaren – trailer
Detta avsnitt är en trailer för Åbo Akademis vetenskapspodd Forskaren. Vi kommer att lyfta upp varierande samhällsrelevanta teman och fördjupa oss i dem med hjälp av vetenskapare från i huvudsak Åbo Akademi. Under den första säsongen frågar vi oss till exempel vad det är man mäter när man mäter intelligens, orsakerna till näthat och den historiska grogrunden för den franska satirtidningen Charlie Hebdo. Välkomna att lyssna!
01:19
March 18, 2021