Freuds Bar

Freuds Bar

By Norsk Psykoanalytisk Forening
Foredrag, samtaler og diskusjon om psykoanalyse.
Currently playing episode

Et blikk inn i terapirommet

Freuds Bar

Go to next audioGo to next audio
Go to prev audioGo to prev audio
1x
Et blikk inn i terapirommet
Psykoanalytikerne og psykiaterne Anki Østrem og Per Vaglum i dialog om samtale-terapi som foregår i et rom hvor alt som skjer i dette, bevisst eller ubevisst, bærer på mening og har en betydning. Innledning ved psykoanalytiker Linda Johanne Rolfsen
1:00:02
February 10, 2020
Seksualitet i dagens psykoanalyse
Med utgangspunkt i Freuds seksualteori diskuterer professor og psykoanalytiker Siri Gullestad forholdet mellom drift og objektsøken som motivasjonelle drivkrefter. Gjennom presentasjon av nyere psykoanalytiske bidrag (Laplanche, Lacan, Stein) understrekes betydningen av den “andre” og av erotikkens “annethet”. I moderne psykoanalyse har relasjon langt på vei fortrengt drift. Foredraget argumenterer for at svekkelsen av driftsperspektivet medfører tap av kompleksitet på teoretisk så vel som klinisk nivå. Freuds bar på litteraturhuset 18.10.2019 Innledning ved psykiater Kristin Mack-Borander
1:09:05
December 3, 2019