Skip to main content
GemeenteBelangen Veendam

GemeenteBelangen Veendam

By GemeenteBelangenVeendam
GemeenteBelangen Veendam
Listen on
Where to listen
Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

8-7-2019 | Inbreng algemene beschouwingen van de fractie Gemeentebelangen Veendam

GemeenteBelangen Veendam

8-7-2019 | Inbreng algemene beschouwingen van de fractie Gemeentebelangen Veendam

GemeenteBelangen Veendam

1x
8-7-2019 | Inbreng algemene beschouwingen van de fractie Gemeentebelangen Veendam
 In de raadsvergadering van 8 juli 2019 wordt de raad gevraagd de jaarrekening 2018 vast te stellen. In de Voorjaarsnota wordt de gang van zaken in het jaar 2019 beschreven en wordt tevens de richting aangegeven voor het jaar 2019. Highlights inbreng / algemene beschouwingen van de fractie Gemeentebelangen Veendam: Herindeling, financiën op orde, aandacht voor de jeugdzorg, investeren in onze parkstad (o.a. centrum, SportLeerPark), aandacht voor gestapelde mijnbouw, onderhoud groen en water, opknappen speeltuinen, ondersteunen burgerinitiatieven, trots zijn op Veendam Luister hier de inbreng / algemene beschouwingen van de fractie Gemeentebelangen Veendam!
08:30
July 9, 2019