Skip to main content
GLÖD Podcast

GLÖD Podcast

By GLÖD - Österbottens berättarcentrum
I GLÖDs podcast samtalar vi om det muntliga berättandet och dess betydelse för människor.
Where to listen
Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

Annika Wiklund-Engblom - Lokalhistoriskt berättande

GLÖD Podcast

1x
Robert Herrala, Liv Hege Skagestad & Maria Junghans - Berättande i norden
GLÖD ingår i nätverket Nordic/Baltic Storytelling network och i säsongens femte och sista avsnitt har vi bjudit in Robert Herrala - avdelningschef för Nordiskt Berättarcentrum i Sverige, Maria Junghans - professionell berättarkonstnär och ordförande för FIDA - fortällere i Danmark och Liv Hege Skagestad - ledare för Jakob Sande  senter for fortellerkunst i Norge,alla representanter i det nordiska nätverket. Tillsammans med Ida Berg samtalar de bl.a. kring det muntliga berättandet i norden -  berättarkonstens roll och status i de olika länderna, varför muntligt berättande behövs och hur vi kan nå ut och göra behovet av att berätta och lyssna mer allmänt. Maria Junghans delar även med sig av en berättelse.
56:30
June 15, 2021
Annika Wiklund-Engblom - Lokalhistoriskt berättande
Annika Wiklund-Engblom är styrelsemedlem i GLÖDs styrelse och har en stor passion för berättande. I avsnittet berättar hon vad det är som fascinerar henne med det muntliga berättandet och på vilka sätt hon använder lokalhistoriskt berättande i sitt jobb som projektledare på Folkhälsan.
27:43
May 17, 2021
Gunhild Berger & Camilla Cedercreutz-Bäck - Läkande berättande
Berättaren och guiden Gunhild Berger har under de senaste åren fördjupat sig inom läkande berättande. Camilla Cedercreutz-Bäck är ordförande för föreningen ALBA (Allians för läkande berättande). De samtalar med Ida Berg om hur berättande kan användas som läkande konst och om sina erfarenheter kring det. Dessutom delar Gunhild med sig av en kinesisk saga som belyser ämnet.
34:53
April 15, 2021
Lina Teir - Bärande berättarkonst
Lina Teir är uppvuxen i Henriksdal och numera bosatt i Oslo där hon är universitetslektor i drama. Här berättar hon om berättande som konstform - vad det är och vad som behövs för att det ska bli en mer erkänd konstform, i och utanför Österbotten.
26:36
March 15, 2021
Ann-Luise Bertell - Berättarmarinad
I första avsnittet av GLÖDs podcast träffar Ida Berg teaterchefen och författaren Ann-Luise Bertell, som berättar om sin relation till berättande och var och hur vi kan hittar berättelser.
24:15
February 15, 2021