Skip to main content
Politološki Podkast

Politološki Podkast

By Hrvatsko politološko društvo

Politološki Podkast nastoji predstaviti politologiju u razgovornom formatu. U epizodama u trajanju od oko pola sata do 45 minuta, razgovaramo s politolozima, znanstvenicima iz srodnih disciplina i ostalim relevantnim autorima o temi kojom se bave, zanimljivom članku ili knjizi koju su nedavno objavili. Podkast vam donosi Hrvatsko politološko društvo (HPD) u suradnji s Radio Studentom. Uređuju ga i vode Enes Kulenović (glavni urednik i spiker), Leon Cvrtila, Krešimir Petković i Višeslav Raos.
Currently playing episode

Politološki Podkast - Epizoda #1: Populizam, elite i mase - Gost: Marko Grdešić

Politološki Podkast

1x
Epizoda #6: Participacija, deliberacija i angažman? - Gošća: Ana Matan
Epizoda #6: Participacija, deliberacija i angažman? - Gošća: Ana Matan
U šestoj epizodi Politološkog Podkasta, njegov domaćin i voditelj Enes Kulenović razgovarao je s Anom Matan, docenticom na Odsjeku za političku i socijalnu teoriju Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, stručnjakinjom za djelo Johna Rawlsa koja se bavi teorijama i politikama mira, teorijama demokracije, ali i političkim aktivizmom na lokalnoj razini. U prvom dijelu razgovora Matan je govorila o demokratskim inovacijama poput participativnog budžetiranja i deliberacijskog anketiranja građana koje osnažuju građane, stvarajući društveni kapital i jačajući njihov kapacitet za djelovanje, kao i otpornost demokracije u cijelosti. U drugom dijelu razgovora Matan je govorila o odnosu političke teorije i prakse, istaknuvši potrebu da se teorijska promišljanja budu primjenjiva u smislu mogućeg razvoja institucionalnih inovacija i poboljšanja javnih politika, ali i o teškoćama primjene teorijskih spoznaja u građanskom angažmanu. Na kraju, u razgovoru o budućnosti političke znanosti, Matan je istaknula važnost pluralizma i suradnje različitih škola, metodologija i perspektiva. Ako želite doznati kako izgleda participacijsko budžetiranje u Pazinu, zašto je iskustvo docentice Matan u deliberaciji o karlovačkoj Zvijezdi u konačnici bilo traumatično ili što znači da politolog kao politički angažirani građanin sklapa ugovor s đavolskim silama – poslušajte šestu epizodu Politološkog Podkasta!
32:06
January 31, 2023
Epizoda #5: Što ne valja s hrvatskim javnim politikama? - Gošća: Ana Petek
Epizoda #5: Što ne valja s hrvatskim javnim politikama? - Gošća: Ana Petek
Epizoda #5: Što ne valja s hrvatskim javnim politikama? Gošća: Ana Petek U petoj epizodi Politološkog podkasta Višeslav Raos razgovarao je o javnim politikama s politologinjom Anom Petek, izvanrednom profesoricom s Odsjeka za javne politike, menadžment i razvoj Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i voditeljicom istraživačkog tima na projektu Kako vlada Vlada? Povod razgovoru objava je tekstova u časopisima European Policy Analysis i Policy Studies koji razvijaju sadržajnu i tehničku tipologiju ciljeva javnih politika na osnovi empirijskog istraživanja ciljeva hrvatskih javnih politika. Među ostalim, istraživanje je pokazalo snažniju naglašenost ciljeva ekonomskog razvoja i jačanja upravljačkih kapaciteta, kao i društvene inkluzije u socijalnoj politici, ali i nedovoljnu preciznost i lošu operacionaliziranost ciljeva javnih politika koji predstavljaju prepreku njihovoj uspješnoj provedbi. Nekompetentnost političkih elita da operacionaliziraju ideologijske sadržaje na osnovi kojih se natječu u ciljeve javnih politika otežava demokratski proces koji pretpostavlja da birači nagrađuju ostvarivanje politika koje su birali i kažnjavaju njihovo neostvarivanje. Petek je također govorila o prepoznatosti stručnjaka za javne politike u međunarodnoj akademskoj zajednici, ali i u procesu stvaranja javnih politika u Hrvatskoj, o mogućem razvoju diplomskog studija javnih politika koji bi politologe poučio naprednijoj metodologiji i istraživačkom dizajnu te produbio njihovo znanje o konceptima i teorijama javnih politika, o prednostima i teškoćama rada u velikom istraživačkom timu, te o onome što je potrebno da bi se objavilo tekst u prestižnim znanstvenim časopisima.
40:42
November 07, 2022
Epizoda #4: Zdravstvena politika i rodna (ne)ravnopravnost - Gošća: Dagmar Radin
Epizoda #4: Zdravstvena politika i rodna (ne)ravnopravnost - Gošća: Dagmar Radin
Razgovor domaćina Politološkog podkasta Enesa Kulenovića s hrvatskom politologinjom i znanstvenom povratnicom iz SAD-a Dagmar Radin usmjerio se na tri teme. Prvi se dio razgovora orijentirao na položaj žena u zdravstvenom sustavu. Sugovornica je istaknula probleme institucionalnih i društvenih praksi koje pridonose nejednakosti te istaknula mogućnost reformističkog djelovanja kroz institucije koje bi pridonijelo većoj ravnopravnosti muškaraca i žena. Kao komparativne točke usporedbe stanja u Hrvatskoj u razgovoru su istaknute Italija i Finska. U drugom dijelu razgovora Radin je istaknula kako je iskustvo medicinskog sustava u ratu potaknulo dobar inicijalni odgovor na izazov pandemije no nakon snalaženja u kriznoj situaciji u prvih pola godine, sugovornica je istaknula lošiji nastavak upravljanja pandemijom koji je zanemario mentalno zdravlje medicinskih djelatnika pa i cijele nacije. U posljednjem dijelu razgovora Radin je istaknula problem upotrebljivog znanja društvenih znanosti za javne politike, onoga koje bi ušlo u sam diskurs donošenja odluka. Umjesto hrabrog propitivanja velikih društvenih problema u tradiciji Harolda Lasswella, u političkoj znanosti i javnim politikama pojavljuje se problem metodološki ispravnih napose kvantitativnih radova koji su formalno korektni ali im nedostaje osjećaja za relevantne probleme, širine i razumijevanja, pa su stoga i njihovi dosezi skromni.
30:22
June 06, 2022
Politološki Podkast #3: Populizam, demokracija i građanski odgoj - Gost: Berto Šalaj
Politološki Podkast #3: Populizam, demokracija i građanski odgoj - Gost: Berto Šalaj
U trećoj epizodi Politološkog Podkasta Enes Kulenović razgovarao je s Bertom Šalajem, redovitim profesorom na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Razgovor je započeo temom populizma. Jedan njegov oblik je populizam slavnih koji donose tehnike i iskustva komunikacije iz medija u političku sferu, bilo da je riječ o u Hrvatskoj nešto manje poznatim slučajevima poput Slavija Trifonova u Bugarskoj ili Mannyja Pacquiaoa na Filipinima, pa do svima poznatih Donalda Trumpa i Volodimira Zelenskog, a u Hrvatskoj Miroslava Škore. Populizam kao šira pojava ima negative strane, donosi polarizaciju pa i rizik raspada političke zajednice, dok s druge strane može biti korektiv elitističkoj demokraciji, uključiti one marginalizirane i obnoviti ono političko koje liberalna demokracija prepušta tržištu, sudovima i tehnokratskim elitama eliminirajući mogućnost da demos odabire među alternativama. Šalaj je također istaknuo važnost demokratske političke kulture u trenucima u kojima permisivni konsenzus koji omoguće de facto elitističku demokraciju puca te se pojavljuje prijetnja novih despotizama. U okolnostima demokratskog deficita u Hrvatskoj u kojemu mnogi koriste opciju izlaska iz političke zajednice, fizičkog i mentalnog, Šalaj je naglasio važnost građanskog odgoja kao institucije koja educira za aktivno građanstvo. On bi trebao biti uveden sustavno na nacionalnoj razini, a pretpostavka za to je minimalan konsenzusu elita u konfliktnom području obrazovne politike. Njegov cilj ne bi trebao biti zagovor partikularne ideologije nego razvoj aktivnog građanstva unutar liberalno demokratskih okvira.
33:52
April 06, 2022
Politološki Podkast #2: Pandemija i kriza demokracije - Gost: Nenad Zakošek
Politološki Podkast #2: Pandemija i kriza demokracije - Gost: Nenad Zakošek
U drugoj epizodi Politološkog Podkasta, razgovarali smo s politologom Nenadom Zakošekom. Nakon uvodnog obrazlaganja političkih uzroka socijalne nejednakosti te refleksija o nacionalizmu i lokalnim strukturama moći u Hrvatskoj, težište prvog dijela razgovora stavljeno je na razočaranje građana i nepovjerenje u institucije, posebno u Istočnoj Europi, koje dovodi do okretanja autoritarnim politikama. U drugom dijelu razgovora Zakošek je krizu demokracije povezao s upravljanjem u doba pandemije koja je zaoštrila postojeće dileme i dovela do dodatne političke polarizacije u društvima. Pritom je istaknuo kako politički poduzetnici zaoštravaju problem nepovjerenja i hrane iluziju da se složeni problemi mogu svesti na jednostavne alternative. Zakošek je također dao svoje viđenje odnosa građana i stručnjaka u dobroj vladavini te, u posljednjem dijelu razgovora, dao svoje mišljenje o razvoju politologije u Hrvatskoj, istaknuvši vrijednosti njezine međunarodne povezanosti i profesionalne samostalnosti.
36:25
February 25, 2022
Politološki Podkast - Epizoda #1: Populizam, elite i mase - Gost: Marko Grdešić
Politološki Podkast - Epizoda #1: Populizam, elite i mase - Gost: Marko Grdešić
Politološki podkast Epizoda #1: Populizam, elite i mase U prvoj epizodi Politološkog podkasta, urednik i voditelj Enes Kulenović razgovarao je s politologom Markom Grdešićem povodom njegove knjige iz 2019. The Shape of Populism: Serbia before the Dissolution of Yugoslavia (Oblik populizma: Srbija prije raspada Jugoslavije) u izdanju University of Michigan Press, ali i aktualnog članka objavljenog u Analima HPD-a 2021, Crvena i crna Hrvatska u dugoročnoj perspektivi. Teme razgovora bile su, među ostalim, odnos elita i masa u populizmu kao fraktalnoj pojavi, Antibirokratska revolucija i uspon Miloševića na vlast, paradoks snage desnice u ekonomski zapuštenim krajevima te problemi disciplinarne fragmentacije i manjka komunikacije unutar politološke znanstvene zajednice. Political Science Podcast Episode #1: Populism, Elites and Masses In the first episode of the Political Science Podcast, editor and host Enes Kulenović spoke with political scientist Marko Grdešić about his 2019 book The Shape of Populism: Serbia before the Dissolution of Yugoslavia, published by the University of Michigan Press, and about his actual article published in the Annals of HPD 2021, Red and Black Croatia in the Long Run. The topics discussed included the relationship between elites and the masses in populism as a fractal phenomenon, the Anti-Bureaucratic Revolution and Milosevic’s rise to power in Serbia, the paradox of voting for the Right in the economically neglected areas, and the problems of disciplinary fragmentation and lack of communication within the political science community.
45:24
January 26, 2022