Skip to main content
Ekonomia i życie.

Ekonomia i życie.

By Idzi Michalczak
Ten podcast będzie poruszał tematykę ekonomiczną oraz problematykę życia codziennego
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Struktury rynkowe
W odcinku omawiam specyfikę funkcjonowania monopolu, oligopolu, konkurencji monopolistycznej i konkurencji doskonałej. Zachęcam do wsparcie rozwoju podcastu Ekonomia i Życie poprzez serwis Patronite https://patronite.pl/ 
15:10
January 18, 2022
Wpływ podatków na funkcjonowanie gospodarki
W dzisiejszym odcinku przedstawiam zależność między wielkością podatków a wielkością wpływów do budżetu państwa.  Polecam wsparcie kanału poprzez serwis Patronite https://patronite.pl/
07:28
January 16, 2022
Ekonomia i życie poleca Patronite i Akademię PARP
W dzisiejszym odcinku zachęcam do rozwoju wiedzy ekonomicznej za pomocą  Akademii PARP https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kursy-online  oraz do wspierania działalności twórców za pomocą serwisu  Patronite https://patronite.pl/post/29230/ekonomia-i-zycie
11:42
January 14, 2022
Skutki inflacji
W odcinku przedstawiam 9 skutków jakie niesie ze sobą istnienie wysokiej inflacji.
12:39
December 17, 2021
Użyteczność - co to takiego?
W odcinku omawiam pojęcie użyteczności z rozróżnieniem użyteczności krańcowej i całkowitej. Wszystko oczywiście poparte odniesieniem praktycznym.
05:33
December 15, 2021
Kafeteria - czyli coś o systemach wynagradzania
W odcinku przedstawiam systemy wynagradzania: czystą formę czasową, formę czasową z premią, akord prosty, akord z premią, akord prowizyjny oraz formę prowizyjną. Dodatkową ciekawostką jest prezentacja kafeteryjnego systemu wynagradzania.
19:44
November 13, 2021
Proces podejmowania decyzji
Przedstawiam tematykę dotyczącą podejmowania decyzji z uwzględnieniem jej etapów oraz rozgraniczeniem warunków jej podejmowania. Charakteryzuję także zalety i wady decyzji indywidualnych i grupowych.
19:27
November 06, 2021
Wypalenie zawodowe
W tym odcinku przedstawiam zjawisko wypalenia zawodowego. Omawiam jego objawy oraz wskazuję sposoby jego przezwyciężania.
13:42
October 29, 2021
Cykl koniunkturalny
W odcinku przedstawiam pojęcie i przebieg cyklu koniunkturalnego (gospodarczego) w odniesieniu do funkcjonowania firmy oraz życia osobistego.
17:32
September 16, 2021
"Wiem, że nic nie wiem" a drabina kompetencji.
W odcinku odnoszę się do cytatu z Sokratesa "Wiem, że nic nie wiem" w kontekście istnienia drabiny kompetencji. Wskazuję szczeble w drabinie kompetencji.
07:47
May 09, 2021
Potrzeba - podstawa aktywności ludzi.
W trakcie odcinka definiuję pojęcie potrzeby oraz przedstawiam piramidę potrzeb A. Maslowa. Wskazuję także, co należy zrobić, aby zostać prezydentem kraju!
15:08
March 11, 2021
Strategie cenowe.
W odcinku przedstawiam strategie cen niskich, średnich i wysokich.
11:15
February 11, 2021
Cena jako element marketingu mix.
Podcast przedstawia pojęcie, rodzaje, funkcje i orientacje kształtowania cen.
13:07
February 11, 2021
Poziomy marketingowe produktu.
W tym odcinku prezentuję poziomy marketingowe produktu: produkt podstawowy, produkt rzeczywisty oraz produkt poszerzony.
13:31
February 04, 2021
Różnice między kredytem a pożyczką.
W odcinku omawiam 7 kryteriów rozróżniających kredyt od pożyczki. Na koniec odcinka zastosowałem żart.
10:35
January 28, 2021
Marketing - wprowadzenie
Odcinek poświęcony jest omówieniu pojęcia marketing. Wskazuję w nim rozbudowaną jego definicję z komentarzem oraz wersję bardzo uproszczoną. Określam elementy marketingu mix.
12:02
January 21, 2021
Rynek - istota gospodarki.
W tym odcinku omawiam pojęcie i rodzaje rynku. Wyjaśniam na przykładach różne podziały rynku i wskazuję historyczne zmiany charakteru rynku.
17:55
January 21, 2021
Typy klientów
Tym razem przedstawiam cztery typy klientów z jakimi możemy się spotkać w zależności od etapu cyklu życia produktu.
09:07
January 01, 2021
Psy, dojne krowy i inne produkty w BCG.
Dzisiejsza audycja poświęcona jest omówieniu rodzajów produktów wyróżnionych przez Bostońską Grupę Konsultingową. Wiedza pozwala uzmysłowić sobie różnice między produktami i ich znaczeniu w asortymencie produkcji/sprzedaży w firmie.
12:30
January 01, 2021
Merchandising i nietypowa sztuka przekonywania :-)
W trakcie odcinka przedstawiam istotę zjawiska merchandisingu na bazie własnych doświadczeń.
09:11
January 01, 2021
Analiza SWOT - tajemnicza nazwa otwierająca oczy.
Tematem tego podcastu będzie analiza SWOT. Przedstawię w niej przykłady silnych i słabych stron osoby/firmy oraz wskażę na szanse i zagrożenia, jakie mogą stać przed osobą/firmą w jej otoczeniu.
16:30
December 19, 2020
Popyt i jego paradoksy
Dziś będziecie mogli dowiedzieć się, czym jest popyt, na czym polega prawo popytu oraz jakie czynniki decydują o wielkości popytu. W ramach ciekawostki przedstawiam zjawiska paradoksu Giffena i paradoksu Veblena, pokazując tym samym motyw zachowania klientów przy zmianie cen specyficznych grup produktów.
11:47
December 17, 2020
Inflacja - czyli coś o zmianach cen.
W kolejnym odcinku z zakresu ekonomii przedstawiam pojęcie inflacji. Wskazuje na przyczyny powstawania inflacji, wymieniam rodzaje inflacji oraz przedstawiam jej skutki. Na koniec, dla pocieszenia podaję podstawowe sposoby walki z inflacją. Wszystko oczywiście przeplatane przykładami z życia!
14:44
December 16, 2020
Kryteria i zasady oceny jakości wykonywanych zadań.
W pierwszym odcinku poruszającym tematykę ekonomiczną przedstawię cele, techniki i kryteria oceny pracowników. Łącząc teorię z praktyką będę się posługiwał swoimi doświadczeniami z życia codziennego.
15:44
December 14, 2020
Mi Band 4 i jego efekty.
  Odcinek przedstawia zalety użytkowania Mi Band 4 w czasie Covid19 i nauczania zdalnego.
08:10
December 11, 2020