Freuds Bar

Seksualitet i dagens psykoanalyse

An episode of Freuds Bar

By Norsk Psykoanalytisk Forening
About
Foredrag, samtaler og diskusjon om psykoanalyse.
Foredrag, samtaler og diskusjon om psykoanalyse.
Seksualitet i dagens psykoanalyse
Med utgangspunkt i Freuds seksualteori diskuterer professor og psykoanalytiker Siri Gullestad forholdet mellom drift og objektsøken som motivasjonelle drivkrefter. Gjennom presentasjon av nyere psykoanalytiske bidrag (Laplanche, Lacan, Stein) understrekes betydningen av den “andre” og av erotikkens “annethet”. I moderne psykoanalyse har relasjon langt på vei fortrengt drift. Foredraget argumenterer for at svekkelsen av driftsperspektivet medfører tap av kompleksitet på teoretisk så vel som klinisk nivå. Freuds bar på litteraturhuset 18.10.2019 Innledning ved psykiater Kristin Mack-Borander
1:09:05
December 3, 2019
Make your own podcast for free with Anchor!