Skip to main content
KLIVA-podcast

KLIVA-podcast

By KLIVA

Tässä podcast-sarjassa keskustellaan veteen liittyvistä ympäristökysymyksistä ja kuinka ne liittyvät paikallisiin elinkeinoihin maa- ja metsätaloudessa. KLIVA on Interreg Botnia-Atlantica hanke, jota johtaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Tekstiversiot jaksoista löytyvät hankkeen kotisivuilta: kliva.org.

***

Diskussionerna i denna podcast handlar om KLIVA-projektets teman: vattenbalans, ekosystemtjänster och metalltransport i ett klimat i förändring. KLIVA är ett Interreg Botnia-Atlantica projekt som leds av NTM-centralen i Södra Österbotten. Textversioner av avsnitten hittas på: kliva.org.
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

1. Mikä KLIVA-hanke on?

KLIVA-podcast

1x
8. Svenska miljömål
8. Svenska miljömål
Hur går det med miljömålen i KLIVA:s projektområde Hertsångerälven? Vad menas egentligen med miljömål? Detta och annat kring vattenfrågor diskuteras i det åttonde avsnittet av KLIVA-podcasten. Mer information: Miljömålen i Västerbotten 20 år (lansstyrelsen.se). Som gäst i avsnittet är Lotta Ström som jobbar med att samordna miljömålsarbetet och med miljöövervakning på Länsstyrelsen Västerbotten. Dessutom koordinerar hon Länsstyrelsens KLIVA-arbete. Ida-Maria Huuhka fungerade som värd och redigerade avsnittet.
11:29
February 01, 2022
7. Kaksitasouomat
7. Kaksitasouomat
KLIVA-podcastin seitsemännessä jaksossa puhumme taas suomea ja tällä kertaa aiheena on kaksitasouomat. Kaksitasouoma on luonnonmukaisen vesirakentamisen menetelmä, joka säätelee veden virtausta, vähentää kiintoainekuormaa ja tukee ympäristön ekosysteemipalveluja.  Vieraana jaksossa on Katri Ollila, joka on harjoittelijana Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vesistöyksikössä. Katri tekee työkseen selvitystyötä kaksitasouomista ja tässä jaksossa hän kertoo enemmän työstään ja havainnoistaan kaksitasouomiin liittyen.  Jakson juonsi ja editoi Ida-Maria Huuhka. 
15:34
July 23, 2021
6. KLIVA på svenska - presentation
6. KLIVA på svenska - presentation
Det har blivit dags att även prata på svenska. I det första svenskspråkiga avsnittet presenterar projektkoordinator Mari podcasten och pratar om projektet med koordinatorn på Länsstyrelsen i Västerbotten.
11:02
October 02, 2020
5. Ekosysteemipalvelut
5. Ekosysteemipalvelut
KLIVA-podcastin viidennessä jaksossa puhumme ekosysteemipalveluista. Jakson juonsi ja editoi Ida-Maria Huuhka. 
09:20
August 07, 2020
4. Vesitase ja valuma-aluemallinnus
4. Vesitase ja valuma-aluemallinnus
KLIVA-podcastin neljännessä jaksossa pohdimme, miten vesitase liittyy ympäristökysymyksiin, mihin valuma-aluemallinnusta tarvitaan ja miten KLIVA-hanke liittyy tähän kaikkeen. Jakson juonsi ja editoi Ida-Maria Huuhka. 
11:15
August 04, 2020
3. Vesistöjen valuma-alueet
3. Vesistöjen valuma-alueet
KLIVA-podcastin kolmannessa jaksossa puhumme vesistöjen valuma-alueista.  Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu valuma-alueista: http://paikkatieto.ymparisto.fi/value/. Metsäkeskuksen sovellus: https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4ab572bdb631439d82f8aa8e0284f663. Jakson juonsi ja editoi Ida-Maria Huuhka. 
12:21
July 30, 2020
2. Happamat sulfaattimaat
2. Happamat sulfaattimaat
KLIVA-podcastin toisessa jaksossa puhumme happamista sulfaattimaista.  GTK:n sivuilta löytyvä hasu-maiden karttapalvelu: https://gtkdata.gtk.fi/hasu/index.html.  SYKE:n sivuilta löytyvä Tunnistus-hanke: https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Maastokayttoisten_tunnistusmenetelmien_kehittaminen_happamille_sulfaattimaille__Tunnistus Jakson juonsi ja editoi Ida-Maria Huuhka.
14:29
July 21, 2020
1. Mikä KLIVA-hanke on?
1. Mikä KLIVA-hanke on?
KLIVA-podcastin ensimmäisessä jaksossa kerromme lisää KLIVA-hankkeesta. KLIVA-hanke on Interreg Botnia-Atlantica -hanke, joka tarkastelee ilmastonmuutoksen paikallisia vaikutuksia Pohjanmaan Laihianjoen ja Västerbottenin Hertsångerälvenin alueilla.  Lisätietoja löytyy https://kliva.org/. Jakson juonsi ja editoi Ida-Maria Huuhka. 
09:22
July 16, 2020
KLIVA-podcast trailer
KLIVA-podcast trailer
Trailer.
00:22
July 06, 2020