Skip to main content
קול הנגב מציג

קול הנגב מציג

By kol hanegev
מיטב השידורים והפודקאסטים של הסטודנטים מרדיו קול הנגב, המחלקה לתקשורת, מכללת ספיר
Currently playing episode

השואה בקולנוע- לרגל יום השואה

קול הנגב מציג

1x
משדרים מהבית
מגזין נוסף של הסטודנטים משנה ג ברדיו קול הנגב 19.4.20 רדיו קול הנגב המחלקה לתקשורת, מכללת ספיר מסלול רדיו ושידורים דיגיטליים
24:41
April 22, 2020
איך הקורונה שינתה אותי? 19.4.20
תלמידי הסדנה המשדרת של שנה ג מדברים על השינוי שהקורונה חוללה בכולנו 19.4.20 רדיו קול הנגב המחלקה לתקשורת, מכללת ספיר מסלול רדיו ושידורים דיגיטליים
29:51
April 22, 2020
הקורונה נגד האירויזיון
אחד המחירים ששילמנו כולנו בתקופת הקורונה הוא ביטול תחרות האירויזיון תלמידי הסדנה המשדרת של שנה ג נפרדים בדמעות רדיו קול הנגב המחלקה לתקשורת, מכללת ספיר מסלול רדיו ושידורים דיגיטליים
14:11
April 22, 2020
השואה בקולנוע- לרגל יום השואה
ד"ר נועם פיינהולץ משוחח עם פרופ' משה צימרמן על ייצוג השואה בקולנוע לילה וערפל, החיים יפים, שואה, רשימת שינדלר, רחוב הורדים, ממזרים חסרי כבוד- הזדמנות לשמוע על גבולות הייצוג של האירוע המכונן של המאה העשרים המחלקה לתקשורת, מכללת ספיר
56:47
April 22, 2020
אוכל בימי קורונה
תלמידי הסדנה המשדרת כמעט אכלו את המיקרופון מתוך רעב רדיו קול הנגב המחלקה לתקשורת,מכללת ספיר מסלול רדיו ושידורים דיגיטליים
20:09
April 22, 2020
החיסון- תסכית אימה לימי הקורונה
מה קורה במעבדה סודית בקפריסין שמנסה למצוא חיסון לקורונה לא לבעלי לב חלש תלמידי סדנה משדרת רדיו קול הנגב המחלקה לתקשורת, מכללת ספיר מסלול רדיו ושידורים דיגיטליים
11:47
April 22, 2020
קורונובלה
תלמידי הסדנה המשדרת של שנה ג השתגעו קצת בבידוד ויצרו טלנובלה מיוחדת לימי הקורונה רדיו קול הנגב המחלקה לתקשורת, מכללת ספיר מסלול רדיו ושידורים דיגיטליים
17:39
April 22, 2020
דוקורונה
תלמידי סדנה משדרת במשדר דוקו על האופן בו הקורונה שינתה את חיינו רדיו קול הנגב המחלקה לתקשורת מכללת ספיר מסלול רדיו ושידורים דיגיטליים
18:46
April 22, 2020