Skip to main content
Nuall na nÓg

Nuall na nÓg

By Nuall na nÓg
Is podchraoladh úrnua Gaeilge é Nuall na nÓg
Tabharfaidh an gang aghaidh ar mhórcheisteanna sóisialta agus polaitiúla a bhaineann go mór leis an aos óg in Éirinn agus ar fud fad na cruinne. Beidh spraoi againn fosta ag plé an tsó agus an anró, uilig faoi anáil na heite clé agus na Gaeilge.

Bígí linn ⭕️🎉
Where to listen
Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Eachtraí Mhí Aibreáin - Aistir Féinaithne i gCéin is i gCóngair
D'admhaigh an gang d'aon ghlór go raibh sé thar am againn pilleadh ar an chraoltóireacht. Agus BLD char tháinig meirg ar ár gcaint. Sceitheann Andrew fá dtaobh d'eachtraí s'aige sa Téalainn agus tá scéal grá NÓ DHÓ le cíoradh fosta. Nach méanar do chuid de na daoine? 
45:07
April 28, 2022
Pod Chinn Bhliana 2021: Gameshow Gaeilge - Ó ó ochómicron
Ár gcuid den bhliain nua oraibh a chairde agus a chomrádaithe! Cuirfidh sé ola ar an chroí a chluinstean go raibh muid in éineacht a chéile le linn na Nollag. Ach, tholg beirt den triúr againn an víreas úd. Meas sibh cé a sheachain é?  Ar aon nós, seo ócáid le buaiceannaí na bliana groí a d'imigh tharainn a chomóradh agus na híosphointí a olagón. Seans go bhfuil cur amach agaibh ar an leagan amach ó phod chinn bhliana 2020. Aithneoidh sibh, mar sin, an iarracht a dhéanann muid idir ealaíontóirí ildánacha,is cheoltóirí atá mór linn a chur chun cinn. Grá mór agus bainigí ceol as
37:39
January 07, 2022
Múinteoir le linn an Lae, Striapach le linn na Sheets - Sraith II Eip 1 Cuid 1
Tá muid ag dúil go mór mór leis an cheann seo a chur in bhur gcluasa a chomrádaithe. Tá muid ar ais aríst le sraith úrnua agus lógó diamhar ón Diabhal é féin @_diabhal666_ .  Labhraíonn muid go mion ach go gealgháireach fá gach rud fán spéir a bhaineann leis an tús nua, bíodh sé ina phost nó ollscoil nua etc. agus bhí aoichainteoir seoigh linn @ItsTurlough  le hé seo uilig a chur fá chaibidil.
43:57
November 11, 2021
Bliain ar an Aer |#15
Catchup mór de dhíth agus Andrew ar ais ó Abu Dhabi. Giota spraoi agus muid uilig le chéile arís. Níor thuig muid a mhéad a chrónaigh muid an chraic! 
15:11
August 05, 2021
Comhrá fán Phalaistín le hEoghan Ó Ceannabháin | #14
An tseachtain seo bhí deis ag Cillian agus Andrew giota cainte a dhéanamh le hEoghan O’Ceannabháin ó Phobal Seachas Brabús. Labhair siad fán éagóir leanúnach atá ag dul ar aghaidh sa Phailistín agus fuaireadar amhrán uaidh fosta.
35:48
June 02, 2021
An tSárshraith Eorpach - Scannal Saolta Sacair | #13
An tseachtain seo bhí an gang ag plé peil sacair. Bhí Andrew ar seachrán ar feadh tamaill ach buíochas le dia tá sé ar ais agus níos rancásaí ná riamh! Dar ndóigh, bhí muid ag olagón fán chaipitileachas agus fán tSárshraith Eorpach ba ábhar mór conspóide le linn na seachtaine.    
38:26
April 23, 2021
Cealchultúr: Ar Ceal nó Ar Athlá? | #12
An bhfuil an chumhacht agat duine eile a chealú nó ar chóir duit sochar an amhrais a thabhairt dóibh?   Agus cealchultúr go mór i mbéal an phobail ar líne fá láthair, rinne Anna agus Cillian mionscrúdú ar an ábhar le fáil amach.   Fosta beidh neart craice, cúpla cluiche agus roghnóidh an dísreach slíomadóir na seachtaine (prick of the week)! 
27:44
March 25, 2021
Réaltchomharthaí an Stoidiaca Cuid a hAon - An tIasc an tUisceadóir Agus an Leon | #11
Tá an saol gann ar chreidimh a thugann léiriú macánta ar chastachtaí an nuashaoil  Téann Anna agus Andrew i ngleic le ceist na spioradáltachta agus déanann siad scagadh ar na réaltchomharthaí (Sea léigh sibh mar is ceart é). Fuasclaíonn siad an cheist: An leigheas nua - aimseartha ar an aindiachas iad nó an é nach bhfuil iontu ach cur i gcéill agus ábhar magaidh? Ó agus tá braon polaitíochta ann fosta ar ndóigh ;)
33:57
February 20, 2021
Sraith Agallamh Cuid a 2: Gafa le Gaylgeoirí | #10
Bhriseamar fríd dromchla ardghlórach, álainn, aerach, mar is fearr aithne atá air, agus bhuaileamar le Cian Ó Gríofa, file, eiseamláir, agus gnáthfhear galánta.   Labhair sé faoina shaoldearcadh i dtaobh na Gaeilge, faoina chúlra teanga agus faoin dóigh ar chuir sé aithne air féin agus ar ar a ghnéasúlacht i neadóg na Gaeilge.  D’imríomar cúpla cluiche leis an scúp a fháil sula ndeachaigh Aindriú a luí .  Filíocht agus leabhar nua dá chuid, Foclóir nó Teanglann? agus an réaltchomhartha s’aige uilig le fáil ar Spotify, Apple Podcasts srl.
45:44
January 26, 2021
Pod Chinn Bhliana 2020: Gameshow Gaeilge - An Gol is An Gáire | #9
Seo seó i bhfoirm Reeling in the Years. Triaileann muid idir an mhaith is an t-olc a phlé den raic ar fad ón bhliain úd atá imithe tharainn (buíochas le focain dia). Cuireann muid sraith le chéile de na buaicphointí nuachta, ceoil, cultúrtha agus tallainne a chuir go mór mór le saibhreas an tsaoil Éireannaigh i mbliana. Luafar na daoine galánta thíos.   Bhí dúshláin mhóra le sarú ag an triúr againn i mbliana, mar a bhí ag achan duine. Ach, bhí an-bhliain againn i rith an ama. In ainneoin Covid-19, ní raibh rud ar bith níos taitneamhaí ná na laethanta fada samhraidh agus na hoícheanta siochta geimhridh ar chaith muid le chéile ag déanamh na bpodchraoltaí seo le chéile. Athbhliain faoi mhaise daoibh uilig a chomrádaithe
54:43
January 05, 2021
Scannal Scaipthe na Nocht-Íomhánna (Nudes Leak Scandal): Comhfhreagracht, Cearta agus Coireanna | #8
GNÉAS-FHORÉIGEAN ÍOMHÁBHUNAITHE (image-based sexual violence) .i. leagan níos cirte den díoltas phornagrafach (revenge porn): Foréigean gnéasach a imirt ar dhuine trí mheán íomhánna graosta nó gáirsiúla a chur ar taispeáint sa timpeallacht. NÓ Díoltas a bhaint amach ar dhuine trí íomhánna príobháideacha de nó di a sceitheadh os comhair an tsaoil mar a bheadh pornagafaíocht ann   MILLEANÚ AN ÍOSPHARTAIGH: An locht a chur ar an duine atá thíos leis an choir.   ”GÁS-SOILSIÚ” (gaslighting): Mearbhall intinne a chur ar dhuine d'aonghnó is go mailíseach chun dul i bhfeidhm air nó uirthi.  Tá súil againn go mbaineann sibh idir thairbhe is taitneamh as an eipeasóid seo. Cuimhnigí gur éadroime an t-ualach á roinnt.
47:36
December 05, 2020
Cuir Síoda ar Biden ach is Nua-Liobrálach i gcónaí é | #7
Cinnte dearfa, is díol céiliúrtha í treascairt Donald Trump. Ach, an dtráfaidh borradh seo an dóchais fá riail Biden agus Kamala?  Seo comhrá gairid idir Anna agus Andrew a phléann ár dtuairimí ar thoghchán Uachtarán SAM.  (Cuirtear béim ar na gnéithe dearfacha in amantaí)
32:27
November 12, 2020
Anna i nGaillimh: Meabhairshláinte, Murica & rúinne beag Marxachais | #6
Cuireann fuaimrian galánta leis an phianódóir @ellamcgrory ola ar chroí is ar intleacht na mbuachaillí sa chlár seo. Déanann siad domhantuiscintí pearsanta ar chúrsaí meabhairshláinte a chíoradh le chéile agus triaileann siad an teoireann idir mórcheisteanna eacnamaíocha agus cúinsí saoil an lae inniu a réabadh ó bhun. Ar a bharr sin, bíonn deis cainte ag @cillianmaccaba fá dheireadh 😩 (in éagmais Anna?!) Tá súil againn go mbeidh an comhrá ina údar faoisimh is inspioráide agaibh mar a bhí sé againn féin 💚
51:47
October 30, 2020
Cleamhnas, Cardi B agus ag Cronú Cairde le hEmma Ní Fhíoruisce | #5
An tseachtain seo labhair muid le hEmma Ní Fhíoruisce fá gach rud óna cúlra sa cheol go dtí an próiseas scríbhneoireachta s’aici, chomh maith le go leor craice agus cúpla amhrán. An rud amháin a bhí in easnamh ná cúpla jagerbomb agus suíochán in Hiúdaí Beags. Tá súil againn go mbeidh muid uilig ‘Ar Ais go Gaoth Dobhair’ gan mhoill!
43:27
October 09, 2020
Na hEalaíona - Earnáil in Éag? | #4
Bígí linn más suim libh ainm gaelach funky-áilte a chur ar bhur mbaibí nó má ba mhaith leat co-op de cheoltóirí a thoiseacht.
46:30
September 14, 2020
#MiseFosta | #3
Labhair Anna inniu le Pauline Scanlon (FairPlé) agus Deirbhle Nic an Aoire faoin ghluaiseacht a tháinig chun solais i saol an cheoil thraidisiúnta le déanaí - #MiseFosta
42:15
August 14, 2020
COVID, Caipitleachas agus Caife ó Chúba | #2
Labhair muid inniu faoi na himpleachtaí fadtéarmacha a bheidh ag COVID ar dhaoine óga - i dtéarmaí eisimirce, fostaíochta, oideachais agus tithíochta - uilig agus póit an diabhail orainn...
30:58
July 31, 2020
An bhfuil an teanga ag fáil bháis? | #1
Labhraíonn muid ar ár dtaithí féin leis an teanga, béarlachas, agus neart eile le linn an chéad phodchraoladh seo- bainigí sult!
28:52
July 17, 2020