Skip to main content
NWVT PODCAST – IN EN ROND DE MOND

NWVT PODCAST – IN EN ROND DE MOND

By Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Tandartsen

Maandelijkse Podcast - beschikbaar vanaf elke 1e maandag van de maand vanaf 12:00 uur!
Currently playing episode

Een verkenning onder verloskundigen en zwangere vrouwen naar het bespreken van periodieke gebitscontrole tijdens het verloskundig consult en het doorverwijzen naar de mondzorgprofessional

NWVT PODCAST – IN EN ROND DE MOND

1x
Een verkenning onder verloskundigen en zwangere vrouwen naar het bespreken van periodieke gebitscontrole tijdens het verloskundig consult en het doorverwijzen naar de mondzorgprofessional
Een verkenning onder verloskundigen en zwangere vrouwen naar het bespreken van periodieke gebitscontrole tijdens het verloskundig consult en het doorverwijzen naar de mondzorgprofessional
Jurycommentaar Masterscriptie prijs: Met name de maatschappelijke relevantie van dit onderzoek werd hoog gewaardeerd door de jury: kunnen we zwangere vrouwen die op dit moment geen tandheelkundige zorg krijgen toch naar de tandartspraktijk krijgen zodat we niet alleen de mondgezondheid van de moeders kunnen verbeteren maar dit ook laten doorwerken naar hun kinderen. Is het een optie om hiervoor de samenwerking op te zoeken met de verloskundigen, die wel (bijna) alle zwangeren regelmatig zien? Samenwerking met andere zorgdisciplines en het verbeteren van de mondgezondheid van zwangere vrouwen en jonge kinderen zijn onderwerpen die hoog op de tandheelkundige agenda staan.
17:37
November 07, 2022
De implementatie van gezamenlijke besluitvorming in de mondzorg: een multi methodologische studie
De implementatie van gezamenlijke besluitvorming in de mondzorg: een multi methodologische studie
door Yan Ye Chan met Dr.Ir. Dominique Niesten – Radboud UMC Nijmegen Yan Ye Chan heeft in januari 2022 de 1e prijs van de NWVT Masterscriptieprijs ontvangen (scripties academisch jaar 2020 – 2021). De scriptie is begeleid door Dr. Ir. Dominique Niesten. Jurycommentaar: Het onderwerp is zeer actueel en relevant voor de tandarts-algemeen practicus. Het is waardevol dat dit onderwerp dankzij dit onderzoek meer op de tandheelkundige agenda komt te staan. Het is een lastig onderwerp om een scriptie over te schrijven, aangezien deze data lastig kwantificeerbaar zijn. Het is heel knap hoe er uit deze brij aan kwalitatieve data toch een goed leesbare scriptie is gekomen met uitkomsten waar we ons als beroepsgroep aan kunnen spiegelen. Een moeilijk grijpbaar onderwerp is tot een goed einde gebracht.
23:49
October 03, 2022
Decisionmaking
Decisionmaking
Dr. Niek Opdam en Dr. Mark Laske
18:45
September 05, 2022
Bondingsystemen
Bondingsystemen
Dr. Niek Opdam en Dr. Leontine Jongsma De volgende podcast komt de 1e maandag van september beschikbaar. In juli en augustus zijn de podcasts ‘’met vakantie’’
17:54
June 13, 2022
Dental restoration survival: patient or dentist, who is key?
Dental restoration survival: patient or dentist, who is key?
Dr Mark Laske - Winnaar NWVT Hamer Duyvenszprijs 2019: prijs voor het beste proefschrift 2019 Dental restoration survival: patient or dentist, who is key? Interviewer: Dr. Leontine Jongsma Dr. Mark Laske heeft zijn onderzoek verricht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Promotor was Prof.dr. M.C.D.N.J.M. Huysmans en copromotoren waren Dr. N.J.M. Opdam en Dr. J.C.C. Braspenning. Deze prijs heeft Mark Laske ontvangen vanwege de relevantie van het onderwerp voor de tandarts algemeen practicus. De NWVT Hamer-Duyvenszprijs commissie heeft zijn proefschrift met veel interesse gelezen en nota genomen van de conclusies en de eruit voortvloeiende klinische implicaties Het behelst een praktijkgerichte studie, die de levensduur van directe restauraties onderzoekt, die zijn aangebracht door een grote groep van Nederlandse algemeen practici.  Het gaat om een analyse van bijna 360.000 composiet-, amalgaam-, glasionomeer- en compomeer-restauraties, geplaatst bij ruim 75.500 patiënten, door 67 algemeen practici, tussen 1996 en 2011. De resultaten zijn gepubliceerd in toonaangevende tijdschriften. De uitgave zelf is fraai vorm gegeven. Het betreft een gedegen lange-termijn retrospectieve analyse met een potentieel grote relevantie voor de algemeen practicus. De verschillen tussen ‘jaarlijks faalpercentage’ binnen verschillende praktijken en daarmee de effecten van de factor “tandarts” op restauratie levensduur, vragen wel nog om een verdere analyse en verklaring. Dit proefschrift bewijst het belang van kwaliteitsanalyse in de tandheelkundige zorg, juist aan de stoel van de Tandarts Algemeen Practicus, of zoals door Laske omschreven: “restorative dentistry in the real world” .
20:18
May 02, 2022
Hypodontie
Hypodontie
Aflevering 7, 4 april 2022: Een speciale podcast: de winnaar van de NWVT masterscriptie prijs 2020, Lisanne Ruigrok – tandarts, presenteert deze podcast met een van haar begeleiders Jamila Ross tandarts MFP, UMC Utrecht. Darmklachten bij geïsoleerde hypodontie Zelf gerapporteerde darmklachten bij patiënten met genetisch getypeerde geïsoleerde hypodontie Masterscriptie Lisanne Ruigrok Tandheelkunde Master Rijksuniversiteit Groningen Facultair begeleider: Prof. dr. M.S. Cune Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde, UMC Groningen Tweede begeleider: J.N. Ross MSc Afdeling Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie en bijzondere tandheelkunde, UMC Utrecht
22:51
April 04, 2022
Huidtumoren
Huidtumoren
Aflevering 6, 7 maart 2022: Huidtumoren Dr. Robert van Es, MKA-chirurg in het Diakonessenhuis en het UMC te Utrecht Monetta de Bakker – Ruige, Tandarts algemeen practicus in groepspraktijk te Delft
18:60
March 07, 2022
Speekselkieren
Speekselkieren
Aflevering 5, 7 februari 2022: Speekselkieren Dr. Robert van Es, MKA-chirurg in het Diakonessenhuis en het UMC te Utrecht Monetta de Bakker – Ruige, Tandarts algemeen practicus in groepspraktijk te Delft
18:28
February 07, 2022
Gezichtsasymmetrie
Gezichtsasymmetrie
Aflevering 4, 10 januari 2022: Gezichtsasymmetrie Dr. Robert van Es, MKA-chirurg in het Diakonessenhuis en het UMC te Utrecht Monetta de Bakker – Ruige, Tandarts algemeen practicus in groepspraktijk te Delft
19:17
January 10, 2022
Antibioticumgebruik in de tandheelkundige praktijk
Antibioticumgebruik in de tandheelkundige praktijk
Aflevering 3, 6 december 2021: Antibioticumgebruik in de tandheelkundige praktijk Dr. Robert van Es, MKA-chirurg in het Diakonessenhuis en het UMC te Utrecht Monetta de Bakker – Ruige, Tandarts algemeen practicus in groepspraktijk te Delft
22:20
December 06, 2021
Botulinetoxine in de tandheelkunde en de kaakchirurgie
Botulinetoxine in de tandheelkunde en de kaakchirurgie
Aflevering 2, 1 november 2021: Botulinetoxine in de tandheelkunde en de kaakchirurgie Dr. Robert van Es, MKA-chirurg in het Diakonessenhuis en het UMC te Utrecht Monetta de Bakker – Ruige, Tandarts algemeen practicus in groepspraktijk te Delft
18:33
November 02, 2021
Anatomie, fysiologie, pathologie van de speekselklieren
Anatomie, fysiologie, pathologie van de speekselklieren
Aflevering 1, 4 oktober 2021:Anatomie, fysiologie, pathologie van de speekselklieren Dr. Robert van Es, MKA-chirurg in het Diakonessenhuis en het UMC te Utrecht Monetta de Bakker – Ruige, Tandarts algemeen practicus in groepspraktijk te Delft
21:24
October 04, 2021