Skip to main content
Phật Học Nguyên Thủy

Phật Học Nguyên Thủy

By Phật Học Nguyên Thuỷ
Tâm nguyện chung của toàn thể gia đình TOTHA là luôn mong muốn sao cho mọi người, mọi nhà đều có thể tự vận dụng đúng giáo pháp giác ngộ nguyên thủy (phật học nguyên thủy) để cùng nhau tự chỉnh sửa lại thân tâm mình một cách hợp lý, và đồng nhận định một cách đúng đắn con đường mà mình đang hướng tới…
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

06 (Phần 2) Giải Thoát là gì và thế nào là Giải Thoát Dukkha – Giác Ngộ thật sự
Phần 2 của chủ đề. Tìm xem phần 1 trong nội dung trước.
11:45
October 9, 2021
05 Giải Thoát là gì và thế nào là Giiải Thoát Dukkha - Giác Ngộ thật sự | Phần 1
Hai chữ “giải thoát” hiểu ra sẽ rất nhiều nghĩa. Vì vậy trong việc tu học giác ngộ ta cần phải phân biệt rõ ràng: ta cần giải thoát cái gì, điều gì trói buộc, giam hãm ta. Nghĩa là xác định đối tượng giải thoát, phạm vi, phạm trù giải thoát. Chứ không lấp lửng, lập lờ, đánh đồng việc giải thoát tình huống đời thường đa tạp (giải thoát tương đối tính) mà sai lầm quy đồng thành giải thoát Dukkha (giải thoát tuyệt đối tính), nếu hiểu sai điều cơ bản này thì sao mà thành tựu Giải Thoát?
07:20
October 2, 2021
04 Giải toả vướng mắc trên con đường tu học giác ngộ và cách nhận biết đâu là Phật Học Nguyên Thuỷ
Trong những bước đầu tìm hiểu về Phật học hầu như đa số mọi người đều bị vướng mắc rất nhiều về những thuật ngữ Hán Việt chuyên biệt sử dụng xen lẫn trong giáo pháp. Mà sự trói buộc (Nhược tùy ư văn giáo) áp đặt tuân thủ theo bởi do nhiều nguyên nhân. Hãy cùng tri kiến và tư duy để đồng tháo gỡ những vướng mắc giúp ta thêm vững vàng trên con đường tu học giác ngộ.
21:23
September 2, 2021
03 Hiểu đúng về tháng 7 âm lịch
Tháng 7 âm lịch là thời điểm giao thời giữa mùa hạ và mùa thu Xét theo lý Ngũ Hành, Mùa hạ tượng Hỏa cục – mùa thu tượng Kim cục -> Đây là 2 hành tương khắc, xung đối với nhau ->Cho nên tương tác Âm/Dương Ngũ Hành tạo biến động Thiên-Địa-Nhân mạnh-> gây mưa, nắng, gió bão thường xuyên -> khiến cho tâm lý người, động vật, thực vật chính vì vậy mà cũng sẽ bị xáo trộn. Điểm lại lịch sử, chúng ta cũng thấy được sự tương đồng thời gian của những cuộc chiến tranh đẫm máu nhất trong lịch sử thường rơi vào thời điểm khoảng Tháng 7 – Tháng 8 âm lịch.
07:28
August 7, 2021
02 Hiểu để phân biệt đúng “công đức” và “phước đức”
Thông tin được truyền tải từ www.phathocnguyenthuy.com Tục ngữ Việt Nam có câu “Lá lành đùm lá rách” trong dân gian thường gọi là “làm phước” – nghĩa là giúp đỡ người khác bằng lời động viên, an ủi, bằng lời khuyên để giải quyết vấn đề hiện tại, hoặc bằng hành động như phụ công sức hay tiền của vật chất… trong Phật học nguyên thuỷ gọi là đó “PHƯỚC ĐỨC” tức là Thiện nghiệp hữu vi. Ngoài chữ “PHƯỚC ĐỨC” chúng ta cũng thường nghe chữ “CÔNG ĐỨC”, vậy 2 chữ này thực sự là giống hay khác nhau?
05:35
August 6, 2021
01 Làm thiện thế nào để thật sự có phước đức
Thông tin được truyền tải từ www.phathocnguyenthuy.com Trong thời kỳ thật giả hỗn độn như ngày nay, chúng ta cần hiểu rõ làm thiện để tích phước sao cho đúng là điều rất cần thiết. Hiểu để tránh làm thiện sai (còn gọi là bất chánh thiện thí) dẫn đến uổng phí công sức mà còn hoại phước đức, tạo nghiệp chướng, ác nghiệp dẫn đến những nỗi khổ lớn mai sau. Chánh thiện nghiệp là quy luật sẵn có của vũ trụ, đã tồn tại dù có hay không có Đức Phật, do vậy chúng ta cần lưu ý đây là điều không phải do Đức Phật tự nghĩ ra và bắt buộc mọi người làm. Người nào làm thuận theo chánh thiện nghiệp thì sẽ tốt, tiến hóa lên. Còn ngược lại thì tất nhiên sẽ suy hóa.
07:56
July 29, 2021
P22 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 2
(Phần 21) CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH & LÝ GIẢI THUYẾT NGŨ GIỚI 5. Say nghiện: (tiếp theo)
14:54
July 24, 2021
P21 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 2
(Phần 21) CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH & LÝ GIẢI THUYẾT NGŨ GIỚI 5. Say nghiện:
28:43
July 17, 2021
P20 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 2
(Phần 20) CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH & LÝ GIẢI THUYẾT NGŨ GIỚI 4. Tà khẩu:
14:53
July 10, 2021
P19 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 2
(Phần 19) CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH & LÝ GIẢI THUYẾT NGŨ GIỚI 2. Giới tà dâm:
12:54
July 3, 2021
P18 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 2
(Phần 18) CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH & LÝ GIẢI THUYẾT NGŨ GIỚI 2. Giới trộm cắp:
19:32
June 26, 2021
P17 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 2-2
(Phần 17) CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH & LÝ GIẢI THUYẾT NGŨ GIỚI 1. Giới sát sinh: (tiếp theo)
14:36
June 19, 2021
P16 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 2-1
(Phần 16) CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH & LÝ GIẢI THUYẾT NGŨ GIỚI 1. Giới sát sinh:
16:11
June 12, 2021
P15 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 1
(Phần 15) CHƯƠNG 1: TRI THỨC TỔNG QUAN ĐÔNG PHƯƠNG VÀ TÂY PHƯƠNG - Phụ Chú
18:30
June 5, 2021
P14 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 1
(Phần 14) CHƯƠNG 1: TRI THỨC TỔNG QUAN ĐÔNG PHƯƠNG VÀ TÂY PHƯƠNG Mục II/ Đối chiếu Tri thức Tổng quan về sự vật hiện tượng và những quy luật cơ bản: - Tam Giới Đại La Thiên
16:44
May 29, 2021
P13 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 1
(Phần 13) CHƯƠNG 1: TRI THỨC TỔNG QUAN ĐÔNG PHƯƠNG VÀ TÂY PHƯƠNG Mục II/ Đối chiếu Tri thức Tổng quan về sự vật hiện tượng và những quy luật cơ bản: 7. Sự luân hồi và những tầng thức chuyển hoá:
20:17
May 26, 2021
P12 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 1
(Phần 12) CHƯƠNG 1: TRI THỨC TỔNG QUAN ĐÔNG PHƯƠNG VÀ TÂY PHƯƠNG Mục II/ Đối chiếu Tri thức Tổng quan về sự vật hiện tượng và những quy luật cơ bản: 6. Hệ tâm thức Totha:
12:49
May 26, 2021
P11 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 1-10
(Phần 11) CHƯƠNG 1: TRI THỨC TỔNG QUAN ĐÔNG PHƯƠNG VÀ TÂY PHƯƠNG Mục II/ Đối chiếu Tri thức Tổng quan về sự vật hiện tượng và những quy luật cơ bản: Hệ tiên đề Totha: (Tiếp theo) 5.3. Tính tương đối của giác quan cảm thụ
20:25
May 8, 2021
P10 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 1
(Phần 10) CHƯƠNG 1: TRI THỨC TỔNG QUAN ĐÔNG PHƯƠNG VÀ TÂY PHƯƠNG Mục II/ Đối chiếu Tri thức Tổng quan về sự vật hiện tượng và những quy luật cơ bản: 5. Hệ tiên đề Totha: (Tiếp theo) 5.2. Chánh tri kiến tư duy trong việc nghiên cứu Tâm Linh & Tôn Giáo
35:34
May 2, 2021
P09 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 1
(Phần 9) CHƯƠNG 1: TRI THỨC TỔNG QUAN ĐÔNG PHƯƠNG VÀ TÂY PHƯƠNG Mục II/ Đối chiếu Tri thức Tổng quan về sự vật hiện tượng và những quy luật cơ bản: Hệ tiên đề Totha: (Tiếp theo)
18:37
April 24, 2021
P08 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 1
(Phần 8) CHƯƠNG 1: TRI THỨC TỔNG QUAN ĐÔNG PHƯƠNG VÀ TÂY PHƯƠNG Mục II/ Đối chiếu Tri thức Tổng quan về sự vật hiện tượng và những quy luật cơ bản: (Tiếp theo) Hệ tiên đề Totha
20:45
April 19, 2021
P07 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 1
(Phần 7) CHƯƠNG 1: TRI THỨC TỔNG QUAN ĐÔNG PHƯƠNG VÀ TÂY PHƯƠNG Mục II/ Đối chiếu Tri thức Tổng quan về sự vật hiện tượng và những quy luật cơ bản: (Tiếp theo) Tri thức Khoa học Sơ lược về Khoa Học Tâm Thức TOTHA
11:59
April 10, 2021
P06 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 1
(Phần 6) CHƯƠNG 1: TRI THỨC TỔNG QUAN ĐÔNG PHƯƠNG VÀ TÂY PHƯƠNG Mục II/ Đối chiếu Tri thức Tổng quan về sự vật hiện tượng và những quy luật cơ bản: (Tiếp theo) Tri thức Đạo giáo (Lão giáo):
19:19
April 3, 2021
P05 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 1
(Phần 5) CHƯƠNG 1: TRI THỨC TỔNG QUAN ĐÔNG PHƯƠNG VÀ TÂY PHƯƠNG Mục II/ Đối chiếu Tri thức Tổng quan về sự vật hiện tượng và những quy luật cơ bản: Tri thức Phật học nguyên thủy (chính thống)
14:00
March 27, 2021
P04 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 1
(Phần 4) CHƯƠNG 1: TRI THỨC TỔNG QUAN ĐÔNG PHƯƠNG VÀ TÂY PHƯƠNG Mục I/ Khái quát hóa những kiến thức cơ bản về học thuyết giác ngộ (phật học) (tiếp theo) Những thuật ngữ căn bản: Vô thường Anitya (Sa.); Anicca (Pi.) Vô Ngã Anātman (Sa.); Anattā (Pi.) Nhân/ Quả Nghiệp Karma (Sa.); Kamma (Pa.) Đạo(道)
31:38
March 20, 2021
P03 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 1
(Phần 3) CHƯƠNG 1: TRI THỨC TỔNG QUAN ĐÔNG PHƯƠNG VÀ TÂY PHƯƠNG Mục I/ Khái quát hóa những kiến thức cơ bản về học thuyết giác ngộ (phật học) (tiếp theo) Những thuật ngữ căn bản: Chư Pháp Dharma (Sa.); Dhamma (Pi.)
27:00
March 13, 2021
P02 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 1
(Phần 2) CHƯƠNG 1: TRI THỨC TỔNG QUAN ĐÔNG PHƯƠNG VÀ TÂY PHƯƠNG Mục I/ Khái quát hóa những kiến thức cơ bản về học thuyết giác ngộ (phật học) Lời khuyên chân tình Hãy luôn tự tin
20:53
March 6, 2021
P01 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Lời Mở Đầu
(Phần 1) LỜI MỞ ĐẦU Tập sách “Ngũ giới theo góc nhìn khoa học” này được trích lược từ tài liệu của lớp học: “Nhập môn Khoa học Năng lượng Tâm thức TOTHA” do Công ty Khoa học Năng lượng Tâm Thức TOTHA tổ chức với chuyên đề "Cùng nhau tu học"; qua đó đồng chắt lọc lại những kiến thức thiết thực và hữu dụng. Nay có dịp được phát hành phổ cập rộng rãi, song hành với tâm nguyện chung của toàn thể gia đình TOTHA luôn mong muốn sao cho mọi người, mọi nhà đều có thể tự vận dụng đúng giáo pháp giác ngộ nguyên thủy(phật học nguyên thủy) để cùng nhau tự chỉnh sửa (tu chỉnh) lại thân tâm mình một cách hợp lý và đồng nhận định một cách đúng đắn con đường mà mình đang hướng tới…
09:31
March 6, 2021