Skip to main content
Phật Học Nguyên Thủy

Phật Học Nguyên Thủy

By Phật Học Nguyên Thuỷ

Tâm nguyện chung của toàn thể gia đình TOTHA là luôn mong muốn sao cho mọi người, mọi nhà đều có thể tự vận dụng đúng giáo pháp giác ngộ nguyên thủy (phật học nguyên thủy) để cùng nhau tự chỉnh sửa lại thân tâm mình một cách hợp lý, và đồng nhận định một cách đúng đắn con đường mà mình đang hướng tới…
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

P4 Luận Về Tắm Gội, Luận Kết – Thiếu Thất Lục Môn
P4 Luận Về Tắm Gội, Luận Kết – Thiếu Thất Lục Môn
Đọc thêm tại www.phathocnguyenthuy.com Khi nói về việc “tắm gội chúng tăng”, đó chẳng phải theo nghĩa hạn hẹp “tắm gội” hữu vi của thế gian này. Đức Thế Tôn vì các vị đệ tử mà thuyết kinh Ôn thất, nhằm muốn cho họ vâng giữ theo pháp tẩy dục (Luôn Chánh Niệm Thân). Ôn thất nghĩa là căn phòng ấm áp, ấy là nói đến thân thể này. Nói đến việc nhóm lên ngọn lửa của trí huệ, để hâm nóng nước giới luật thanh tịnh. Giúp tắm gội cho tánh Phật chân như ở trong thân. Từ đó giữ đúng theo bảy Pháp* một cách tự trang nghiêm. (*) Bảy pháp gồm: giới hạnh, trí huệ, phân biệt, chân thật, chánh tín, nhẫn nhục và hổ thẹn. Bảy pháp này sẽ được giải thích ở đoạn sau.
09:01
September 08, 2022
P3 Luận Về Niệm Hương, Hoa Đăng Và Thọ Trì Trai Giới - Thiếu Thất Lục Môn Yếu Chỉ
P3 Luận Về Niệm Hương, Hoa Đăng Và Thọ Trì Trai Giới - Thiếu Thất Lục Môn Yếu Chỉ
Xem bài viết tại www.phathocnguyenthuy.com Khi nói đến đốt hương, cũng chẳng phải là nói về thứ hương còn hình tướng của thế gian. Đó là đang nói về hương chánh pháp vô vi, khi xông lên thì các nghiệp xấu ác, vô minh đều tiêu hết.
07:34
August 23, 2022
P2 Luận về Xây Chùa, Đúc Tượng, Lễ Lạy - Thiếu Thất Lục Môn Yếu Chỉ
P2 Luận về Xây Chùa, Đúc Tượng, Lễ Lạy - Thiếu Thất Lục Môn Yếu Chỉ
Bồ Đề Đạt Ma Sư Tổ đã chỉ dạy “Người đời nay không hiểu được những nghĩa lý ấy, do sự hiểu biết nông cạn của mình nên chỉ lấy những việc làm theo hình tướng mà cho là công đức, tốn kém biết bao nhiêu tiền của; đắp tượng, xây tháp uổng phí sức người; dốc lòng hết sức cũng chỉ tự làm tổn hại bản thân, mê hoặc người khác, chẳng biết là rất đáng hổ thẹn, biết bao giờ được giác ngộ? Thấy pháp hữu vi thì hết lòng đắm chấp, nghe nói đến pháp vô vi thì ngớ ngẩn, mê muội. Chỉ tham những điều lành nhỏ nhoi trước mắt, nào biết được nỗi khổ lớn mai sau? Tu học như thế chỉ tự mình nhọc công phí sức, bỏ chánh theo tà, ai bảo là được phước?” Chúng ta sẽ cùng phân tích rõ lời Sư Tổ dạy để hiểu đúng và hành đúng.
07:34
July 09, 2022
P1 Luận Về Pháp Tu - Thiếu Thất Lục Môn Yếu Chỉ
P1 Luận Về Pháp Tu - Thiếu Thất Lục Môn Yếu Chỉ
Phật dạy giáo pháp giác ngộ đều nằm trong tầm tay của chúng ta, chỉ tại chúng ta chưa biết cách nắm bắt nên cứ tìm cầu (xem, nghe, đọc…) lung tung trong sự hỗn loạn của thời mạt pháp này, xa dần nguồn cội gốc rễ kéo theo việc chúng ta bị rối loạn. Thiết mong chúng ta cùng đọc thật kỹ cửa thứ 2: Phá Tướng Luận trong Thiếu Thất Lục Môn Yếu Chỉ của tổ Đạt Ma, sẽ giúp chúng ta giải nhiều điều vướng mắc của Pháp và hình tướng. THIẾU THẤT LỤC MÔN YẾU CHỈ Đệ Nhị Môn Phá Tướng Luận (Luận về việc dẹp bỏ những cái hình tướng bên ngoài để trở về bản tâm) Giảng luận: Bồ Đề Đạt Ma Dịch giả: Nguyễn Minh Tiến Biên tập: Phathocnguyenthuy.com “Ta vốn đến Trung Quốc Truyền giáo cứu mê tình Một hoa khai năm cành Kết quả tự nhiên thành” Phần 1: Luận về Pháp Tu
16:49
July 06, 2022
09 Hiểu đúng về Thiền qua lời giảng của các vị Chư Tổ Chánh Quy
09 Hiểu đúng về Thiền qua lời giảng của các vị Chư Tổ Chánh Quy
Lâu nay ta vẫn thường nghe về “Thiền định” và “ngồi thiền”, vậy thế nào là “thiền” thật sự trong Phật Học Nguyên Thuỷ? Để hiểu rõ và thực hành đúng, Hãy cùng chiêm nghiệm lại lời của các vị Chư Tổ Chính Quy chỉ dạy về “thiền”. Vì nếu hiểu sai thực hành sai, hậu quả là rất to lớn, có thể dẫn đến: loạn tâm, xuất hiện những dấu hiệu tâm thần bất thường…và tệ nhất là uổng phí công sức tu tập, bị tà giáo mê hoặc bỏ chánh theo tà. Phật Giáo đã qua hàng ngàn năm, đến nay là thời mạt pháp, không tránh khỏi những biến tướng, hiểu sai dẫn đến hành sai. “Thiền” và “tu thiền” vốn không được nói đến trong Phật Học Nguyên Thuỷ của Bổn Sư Cồ-đàm. Nhưng do hàng ngàn năm du nhập và lai tạp các tư tưởng Thần Giáo, Đạo Giáo cộng thêm vô số biến tướng thêu dệt, từ đó “thiền” trở nên phổ biến, gây nhiều sự hiểu lầm  và nguy hiểm.
09:16
January 01, 2022
Chánh tri kiến và tư duy về tên gọi “Phật Thích-ca” hay “Phật Cồ-đàm”
Chánh tri kiến và tư duy về tên gọi “Phật Thích-ca” hay “Phật Cồ-đàm”
Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu ni Phật là danh hiệu tri niệm, Thích-ca mâu ni Phật là cách gọi quen thuộc tên Đức Phật của nhiều người theo đạo Phật ở Việt Nam. Nhưng thật sự đây có phải là tên gọi đúng về vị Đạo Sư tôn kính của chúng ta? Với tinh thần học Phật là luôn vận dụng trí tuệ để hiểu đúng Sự thật do đó việc truy tìm nguồn gốc, đối chiếu với những chánh kinh, tham khảo qua các dữ kiện lịch sử và các tài liệu khảo cổ học cùng những gì chúng ta tri kiến tu học theo đúng chánh pháp, để giúp chánh tri kiến lại và hiểu chính xác tên Đức Phật. Một ví dụ điển hình, nếu người học trò gọi tên sai tên người thầy, người cô dạy mình thì chúng ta cảm thấy thế nào? Cũng vậy, nếu chúng ta học Phật mà ngay tên vị Bổn sư mà hiểu sai, đọc sai hay là niệm sai thì sao gọi là đệ tử Phật? Vì học Phật chính là học sự thật, Đức Phật luôn khuyến khích chánh tri kiến và tư duy cho đúng. Đức Phật đã từng nhắc nhở trong Tứ y pháp “ Y trí bất quy thức”.
08:11
December 11, 2021
P2 Giải Thoát là gì và thế nào là Giải Thoát Dukkha – Giác Ngộ thật sự
P2 Giải Thoát là gì và thế nào là Giải Thoát Dukkha – Giác Ngộ thật sự
Phần 2 của chủ đề. Tìm xem phần 1 trong nội dung trước.
11:45
October 09, 2021
P1 Giải Thoát là gì và thế nào là Giải Thoát Dukkha - Giác Ngộ thật sự
P1 Giải Thoát là gì và thế nào là Giải Thoát Dukkha - Giác Ngộ thật sự
Hai chữ “giải thoát” hiểu ra sẽ rất nhiều nghĩa. Vì vậy trong việc tu học giác ngộ ta cần phải phân biệt rõ ràng: ta cần giải thoát cái gì, điều gì trói buộc, giam hãm ta. Nghĩa là xác định đối tượng giải thoát, phạm vi, phạm trù giải thoát. Chứ không lấp lửng, lập lờ, đánh đồng việc giải thoát tình huống đời thường đa tạp (giải thoát tương đối tính) mà sai lầm quy đồng thành giải thoát Dukkha (giải thoát tuyệt đối tính), nếu hiểu sai điều cơ bản này thì sao mà thành tựu Giải Thoát?
07:20
October 02, 2021
Giải toả vướng mắc trên con đường tu học giác ngộ và cách nhận biết đâu là Phật Học Nguyên Thuỷ
Giải toả vướng mắc trên con đường tu học giác ngộ và cách nhận biết đâu là Phật Học Nguyên Thuỷ
Trong những bước đầu tìm hiểu về Phật học hầu như đa số mọi người đều bị vướng mắc rất nhiều về những thuật ngữ Hán Việt chuyên biệt sử dụng xen lẫn trong giáo pháp. Mà sự trói buộc (Nhược tùy ư văn giáo) áp đặt tuân thủ theo bởi do nhiều nguyên nhân. Hãy cùng tri kiến và tư duy để đồng tháo gỡ những vướng mắc giúp ta thêm vững vàng trên con đường tu học giác ngộ.
21:23
September 02, 2021
Hiểu đúng về tháng 7 âm lịch
Hiểu đúng về tháng 7 âm lịch
Tháng 7 âm lịch là thời điểm giao thời giữa mùa hạ và mùa thu Xét theo lý Ngũ Hành, Mùa hạ tượng Hỏa cục – mùa thu tượng Kim cục -> Đây là 2 hành tương khắc, xung đối với nhau ->Cho nên tương tác Âm/Dương Ngũ Hành tạo biến động Thiên-Địa-Nhân mạnh-> gây mưa, nắng, gió bão thường xuyên -> khiến cho tâm lý người, động vật, thực vật chính vì vậy mà cũng sẽ bị xáo trộn. Điểm lại lịch sử, chúng ta cũng thấy được sự tương đồng thời gian của những cuộc chiến tranh đẫm máu nhất trong lịch sử thường rơi vào thời điểm khoảng Tháng 7 – Tháng 8 âm lịch.
07:28
August 07, 2021
Hiểu để phân biệt đúng “công đức” và “phước đức”
Hiểu để phân biệt đúng “công đức” và “phước đức”
Thông tin được truyền tải từ www.phathocnguyenthuy.com Tục ngữ Việt Nam có câu “Lá lành đùm lá rách” trong dân gian thường gọi là “làm phước” – nghĩa là giúp đỡ người khác bằng lời động viên, an ủi, bằng lời khuyên để giải quyết vấn đề hiện tại, hoặc bằng hành động như phụ công sức hay tiền của vật chất… trong Phật học nguyên thuỷ gọi là đó “PHƯỚC ĐỨC” tức là Thiện nghiệp hữu vi. Ngoài chữ “PHƯỚC ĐỨC” chúng ta cũng thường nghe chữ “CÔNG ĐỨC”, vậy 2 chữ này thực sự là giống hay khác nhau?
05:35
August 06, 2021
Làm thiện thế nào để thật sự có phước đức
Làm thiện thế nào để thật sự có phước đức
Thông tin được truyền tải từ www.phathocnguyenthuy.com Trong thời kỳ thật giả hỗn độn như ngày nay, chúng ta cần hiểu rõ làm thiện để tích phước sao cho đúng là điều rất cần thiết. Hiểu để tránh làm thiện sai (còn gọi là bất chánh thiện thí) dẫn đến uổng phí công sức mà còn hoại phước đức, tạo nghiệp chướng, ác nghiệp dẫn đến những nỗi khổ lớn mai sau. Chánh thiện nghiệp là quy luật sẵn có của vũ trụ, đã tồn tại dù có hay không có Đức Phật, do vậy chúng ta cần lưu ý đây là điều không phải do Đức Phật tự nghĩ ra và bắt buộc mọi người làm. Người nào làm thuận theo chánh thiện nghiệp thì sẽ tốt, tiến hóa lên. Còn ngược lại thì tất nhiên sẽ suy hóa.
07:56
July 29, 2021
P22 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 2
P22 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 2
(Phần 21) CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH & LÝ GIẢI THUYẾT NGŨ GIỚI 5. Say nghiện: (tiếp theo)
14:54
July 24, 2021
P21 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 2
P21 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 2
(Phần 21) CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH & LÝ GIẢI THUYẾT NGŨ GIỚI 5. Say nghiện:
28:43
July 17, 2021
P20 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 2
P20 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 2
(Phần 20) CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH & LÝ GIẢI THUYẾT NGŨ GIỚI 4. Tà khẩu:
14:53
July 10, 2021
P19 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 2
P19 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 2
(Phần 19) CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH & LÝ GIẢI THUYẾT NGŨ GIỚI 2. Giới tà dâm:
12:54
July 03, 2021
P18 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 2
P18 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 2
(Phần 18) CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH & LÝ GIẢI THUYẾT NGŨ GIỚI 2. Giới trộm cắp:
19:32
June 26, 2021
P17 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 2-2
P17 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 2-2
(Phần 17) CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH & LÝ GIẢI THUYẾT NGŨ GIỚI 1. Giới sát sinh: (tiếp theo)
14:36
June 19, 2021
P16 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 2-1
P16 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 2-1
(Phần 16) CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH & LÝ GIẢI THUYẾT NGŨ GIỚI 1. Giới sát sinh:
16:11
June 12, 2021
P15 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 1
P15 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 1
(Phần 15) CHƯƠNG 1: TRI THỨC TỔNG QUAN ĐÔNG PHƯƠNG VÀ TÂY PHƯƠNG - Phụ Chú
18:30
June 05, 2021
P14 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 1
P14 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 1
(Phần 14) CHƯƠNG 1: TRI THỨC TỔNG QUAN ĐÔNG PHƯƠNG VÀ TÂY PHƯƠNG Mục II/ Đối chiếu Tri thức Tổng quan về sự vật hiện tượng và những quy luật cơ bản: - Tam Giới Đại La Thiên
16:44
May 29, 2021
P13 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 1
P13 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 1
(Phần 13) CHƯƠNG 1: TRI THỨC TỔNG QUAN ĐÔNG PHƯƠNG VÀ TÂY PHƯƠNG Mục II/ Đối chiếu Tri thức Tổng quan về sự vật hiện tượng và những quy luật cơ bản: 7. Sự luân hồi và những tầng thức chuyển hoá:
20:17
May 26, 2021
P12 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 1
P12 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 1
(Phần 12) CHƯƠNG 1: TRI THỨC TỔNG QUAN ĐÔNG PHƯƠNG VÀ TÂY PHƯƠNG Mục II/ Đối chiếu Tri thức Tổng quan về sự vật hiện tượng và những quy luật cơ bản: 6. Hệ tâm thức Totha:
12:49
May 26, 2021
P11 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 1-10
P11 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 1-10
(Phần 11) CHƯƠNG 1: TRI THỨC TỔNG QUAN ĐÔNG PHƯƠNG VÀ TÂY PHƯƠNG Mục II/ Đối chiếu Tri thức Tổng quan về sự vật hiện tượng và những quy luật cơ bản: Hệ tiên đề Totha: (Tiếp theo) 5.3. Tính tương đối của giác quan cảm thụ
20:25
May 08, 2021
P10 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 1
P10 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 1
(Phần 10) CHƯƠNG 1: TRI THỨC TỔNG QUAN ĐÔNG PHƯƠNG VÀ TÂY PHƯƠNG Mục II/ Đối chiếu Tri thức Tổng quan về sự vật hiện tượng và những quy luật cơ bản: 5. Hệ tiên đề Totha: (Tiếp theo) 5.2. Chánh tri kiến tư duy trong việc nghiên cứu Tâm Linh & Tôn Giáo
35:34
May 02, 2021
P09 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 1
P09 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 1
(Phần 9) CHƯƠNG 1: TRI THỨC TỔNG QUAN ĐÔNG PHƯƠNG VÀ TÂY PHƯƠNG Mục II/ Đối chiếu Tri thức Tổng quan về sự vật hiện tượng và những quy luật cơ bản: Hệ tiên đề Totha: (Tiếp theo)
18:37
April 24, 2021
P08 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 1
P08 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 1
(Phần 8) CHƯƠNG 1: TRI THỨC TỔNG QUAN ĐÔNG PHƯƠNG VÀ TÂY PHƯƠNG Mục II/ Đối chiếu Tri thức Tổng quan về sự vật hiện tượng và những quy luật cơ bản: (Tiếp theo) Hệ tiên đề Totha
20:45
April 19, 2021
P07 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 1
P07 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 1
(Phần 7) CHƯƠNG 1: TRI THỨC TỔNG QUAN ĐÔNG PHƯƠNG VÀ TÂY PHƯƠNG Mục II/ Đối chiếu Tri thức Tổng quan về sự vật hiện tượng và những quy luật cơ bản: (Tiếp theo) Tri thức Khoa học Sơ lược về Khoa Học Tâm Thức TOTHA
11:59
April 10, 2021
P06 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 1
P06 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 1
(Phần 6) CHƯƠNG 1: TRI THỨC TỔNG QUAN ĐÔNG PHƯƠNG VÀ TÂY PHƯƠNG Mục II/ Đối chiếu Tri thức Tổng quan về sự vật hiện tượng và những quy luật cơ bản: (Tiếp theo) Tri thức Đạo giáo (Lão giáo):
19:19
April 03, 2021
P05 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 1
P05 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 1
(Phần 5) CHƯƠNG 1: TRI THỨC TỔNG QUAN ĐÔNG PHƯƠNG VÀ TÂY PHƯƠNG Mục II/ Đối chiếu Tri thức Tổng quan về sự vật hiện tượng và những quy luật cơ bản: Tri thức Phật học nguyên thủy (chính thống)
14:00
March 27, 2021
P04 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 1
P04 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 1
(Phần 4) CHƯƠNG 1: TRI THỨC TỔNG QUAN ĐÔNG PHƯƠNG VÀ TÂY PHƯƠNG Mục I/ Khái quát hóa những kiến thức cơ bản về học thuyết giác ngộ (phật học) (tiếp theo) Những thuật ngữ căn bản: Vô thường Anitya (Sa.); Anicca (Pi.) Vô Ngã Anātman (Sa.); Anattā (Pi.) Nhân/ Quả Nghiệp Karma (Sa.); Kamma (Pa.) Đạo(道)
31:38
March 20, 2021
P03 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 1
P03 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 1
(Phần 3) CHƯƠNG 1: TRI THỨC TỔNG QUAN ĐÔNG PHƯƠNG VÀ TÂY PHƯƠNG Mục I/ Khái quát hóa những kiến thức cơ bản về học thuyết giác ngộ (phật học) (tiếp theo) Những thuật ngữ căn bản: Chư Pháp Dharma (Sa.); Dhamma (Pi.)
27:00
March 13, 2021
P02 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 1
P02 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Chương 1
(Phần 2) CHƯƠNG 1: TRI THỨC TỔNG QUAN ĐÔNG PHƯƠNG VÀ TÂY PHƯƠNG Mục I/ Khái quát hóa những kiến thức cơ bản về học thuyết giác ngộ (phật học) Lời khuyên chân tình Hãy luôn tự tin
20:53
March 06, 2021
P01 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Lời Mở Đầu
P01 Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học | Lời Mở Đầu
(Phần 1) LỜI MỞ ĐẦU Tập sách “Ngũ giới theo góc nhìn khoa học” này được trích lược từ tài liệu của lớp học: “Nhập môn Khoa học Năng lượng Tâm thức TOTHA” do Công ty Khoa học Năng lượng Tâm Thức TOTHA tổ chức với chuyên đề "Cùng nhau tu học"; qua đó đồng chắt lọc lại những kiến thức thiết thực và hữu dụng. Nay có dịp được phát hành phổ cập rộng rãi, song hành với tâm nguyện chung của toàn thể gia đình TOTHA luôn mong muốn sao cho mọi người, mọi nhà đều có thể tự vận dụng đúng giáo pháp giác ngộ nguyên thủy(phật học nguyên thủy) để cùng nhau tự chỉnh sửa (tu chỉnh) lại thân tâm mình một cách hợp lý và đồng nhận định một cách đúng đắn con đường mà mình đang hướng tới…
09:31
March 06, 2021