Skip to main content
Fatta va' förälder

Fatta va' förälder

By Öppenvårdsteamet Salems kommun
Fatta va' förälder är en podd för föräldrar där olika föräldraverktyg och utmaningar som förälder diskuteras. Podden produceras av Salems kommun och leds av Maria Kruse och Linda Strömberg.
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

Avsnitt 7 - Bonusfamiljen

Fatta va' förälder

1x
Avsnitt 13 - "Det fanns en person som ville lyssna"
Vart tar man vägen när det känns som att föräldraskapet blir för svårt? Hur gör man för att gå jämsides med sin partner i barnuppfostran? I detta avsnitt träffar vi en mamma som haft samtalsstöd under en tid med Maria. Vi diskuterar vad som var utmanande och hur tryggheten fanns i att inte vara ensam i sina svårigheter utan att få bli lyssnad på och accepterad precis som man är. Det framkommer även i samtalet att det i första hand inte handlar om att få rätt svar utan mer att få vägledning i att hitta sina egna svar.
35:03
October 20, 2021
Avsnitt 12 - Skilsmässor
Vi är mitt inne i en mörk tid. Oron, stressen och osäkerheten som väcks av att vi befinner oss mitt i en pandemi har ett pris. Vårat mående och våra relationer är ofta det som påverkas först. En av de svåraste utmaningarna som förälder kan vara att ta beslutet att skilja sig från barnets andra förälder. Hur kan jag som förälder förbereda mitt barn på en framtida separation? Är det något särskilt som jag behöver tänka på? Och kanske den svåraste frågan - Hur ska jag orka vara vuxen och trygg när jag själv befinner mig mitt i en livskris? Vi pratar om vad barn berättar i samtal om vad som oroar dom när föräldrarna skiljer sig och ett och annat tips på hur du som vuxen kan vara en förebild mitt i en livsomvälvande förändring.
33:48
November 17, 2020
Avsnitt 11 - Skola
Ny termin med allt vad det innebär! Efter en annorlunda vår så är det nu dags att komma in i vardagen med allt vad det innebär kring läggtider, rutiner, läxor och regler. I dagens avsnitt samtalar vi om de frågor som vi möter hos föräldrar kring barnens skolgång. Hur kan jag hjälpa mitt barn att klara av den förändring som det innebär att börja skolan? Vad är egentligen det bästa sättet att stötta sitt barn kring lusten att lära och hur förhåller vi oss som föräldrar till prestation och betygshets. Det och en del annat diskuteras i det 11:e avsnittet av föräldrapodden.
36:40
August 19, 2020
Avsnitt 10 - Barnens röst
I dagens avsnitt lyfter vi fram barnens röst och deras tankar kring hur en bra förälder ska vara. Vad är det som gör att barnen känner sig lyssnade på och hur blir det för våra barn när vi som vuxna fastnar i våra egna idéer och slutar att vara öppna för en dialog. Vilka är de vanligaste felen vi föräldrar gör och vad utmärker egentligen ett gott ledarskap? Mira, Thilde, Malte, Nåmi och Bertil hjälper oss i dagens avsnitt att bli bättre föräldrar och förebilder.
24:18
July 15, 2020
Avsnitt 9 - Vanliga dilemman
I det nionde avsnittet tar vi upp vanliga svårigheter som kan uppstå i föräldraskapet. Mycket av de funderingar som man som förälder kan ha delas med andra och vi har en tendens att jämföra oss med varandra och omvärldens förväntningar gör oss stundtals osäkra i föräldrarollen. Är det okej att köpa den där chokladkakan när ens barn tjatar, trots att vi tidigare sagt nej? Hur kan man få sin tonåring att ta mer ansvar hemma och går det att få sitt barn att respektera de regler som vi sätter upp kring skärmtid? Detta och mycket annat tas upp i dagens avsnitt av Fatta vá förälder.
45:28
July 14, 2020
Avsnitt 8 - Stress
I detta avsnitt tar vi upp frågor kring barn och föräldrars stress och oro. Vad är det som triggar vår stress i vardagen och hur kan vi lära oss att hantera livets stress? Vi diskuterar hur vi kan visa våra barn hur vi kan träna på att läsa av kroppens signaler och experimentera med balansen mellan aktivitet och vila. Några tips på vägen hur vi kan förhindra att prestation och kontroll tar över våra liv!
31:34
June 16, 2020
Avsnitt 7 - Bonusfamiljen
I det sjunde avsnittet av föräldrapodden så pratar vi om svårigheter och möjligheter som finns när det kommer till att introducera bonusföräldrar och bonussyskon. Det kan finnas utmaningar i att få ihop den nya utökade familjen och vikten av att ta saker och ting i barnens takt och att ha tålamod betonas i detta avsnitt. Av största vikt är också att se till att samarbeta med den andre föräldern och att inte låta ens egna känslor och behov styra utan se till barnets bästa. 
27:40
June 09, 2020
Avsnitt 6 - Sommartider
I det sjätte avsnittet pratar vi om farhågor, förväntningar och fallgropar inför sommarledigheten. Hur kan du som förälder förbereda dig själv och ditt barn så att ni får de bästa förutsättningarna för en lugn och skön sommar. Vi diskuterar de utmaningar som ofta finns när behov krockar och hur du kan hantera konflikter och dina egna föräldraprinciper som ibland kan ställa till det i relationerna i familjen.
28:57
June 02, 2020
Avsnitt 5 - Sömn
I det femte avsnittet i vår föräldrapodd så diskuterar vi barns sömn och hur du som förälder kan hantera ett barn som har svårt att somna eller är mörkrädd. Vi pratar i detta avsnitt också om vikten av att göra ditt barn delaktig i olika förändringar i barnets liv och hur du som förälder själv kan göra för att orka med att se ditt barns behov samtidigt som du tar hand om dig själv. Musiken är hämtad från www.freemusicarchive.org. Stycket är skrivet av Cambo och heter Coffee.
29:46
May 26, 2020
Avsnitt 4 - Konflikter
I det fjärde avsnittet diskuteras hur man som förälder kan minska bråk och konflikter med sina barn. Vikten av att lära sina barn att lösa konflikter. Samt styrkan i att som förälder låta sina barn få utveckla ett sunt förhållande till ilska och bråk som något naturligt och självklart utan att relationen skadas. Musiken är hämtad från www.freemusicarchive.org. Stycket är skrivet av Cambo och heter Coffee.
36:37
May 18, 2020
Avsnitt 3 - Föräldraverktyg
I det tredje avsnittet pratar vi kring hur man som förälder kan uppmärksamma beteenden hos sina barn som man vill se mer av och hur man kan värna om relationen genom att ge beröm och vara en förebild i vardagen. Som förälder behöver du ha ett gott ledarskap och för att få barn att samarbeta behöver du investera och förtjäna ditt barns tillit och respekt. Musiken är hämtad från www.freemusicarchive.org. Stycket är skrivet av Cambo och heter Coffee.
29:25
May 18, 2020
Avsnitt 2 - Barns självkänsla
Det  andra avsnittet handlar om hur som förälder, redan i tidiga år, kan stärka ditt barns självkänsla genom att lyssna, bekräfta, visa att ditt barn duger som det är samt vara en bra förebild. Musiken är hämtad från www.freemusicarchive.org. Stycket är skrivet av Cambo och heter Coffee.
27:52
May 15, 2020
Avsnitt 1 - Att vara förälder i Coronatider
Det första avsnittet handlar om hur det är att vara förälder i Corona-tider. Hur du som förälder kan prata med ditt barn om oro och hur det är att leva i en tid när vi inte upplever samma känsla av förutsägbarhet och kontroll. Musiken är hämtad från www.freemusicarchive.org. Stycket är skrivet av Cambo och heter Coffee.
25:21
May 15, 2020