Skip to main content
Puhutaan teologiaa

Puhutaan teologiaa

By Suomen teologinen instituutti

Suomen teologisen instituutin podcast. Joka jaksossa vaihtuva vieras. Keskustelemme ajankohtaisista teologiaan ja kristinuskoon liittyvistä teemoista. Toimittajana Santeri Marjokorpi.
Where to listen
Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

Puhutaan herätysliikkeiden kirkkosuhteista

Puhutaan teologiaa

1x
Puhutaan Israelin roolista pelastushistoriassa
Puhutaan Israelin roolista pelastushistoriassa
Vieraana teologian tohtori Timo Laato. Mikä on Israelin rooli pelastushistoriassa? Miksi Israel ei ottanut Kristusta vastaan? Onko kristillinen kirkko korvannut Israelin Jumalan kansana? Onko juutalaisilla ja kristityillä omat pelastustiet? Mitä tarkoittaa Paavalin sana siitä, että lopulta kaikki Israel on pelastuva? Miten suhtautua lähetystyöhön juutalaisten parissa?
25:28
January 25, 2023
Puhutaan Taru sormusten herrasta -kirjasta
Puhutaan Taru sormusten herrasta -kirjasta
Vieraana teologian maisteri Esa Yli-Vainio. Millä tavoin Taru sormusten herrasta on kristillinen teos? Miten Tolkien määrittelee hyvän ja pahan? Miten Kristus näkyy kirjassa? Mikä rooli Jumalalla on? Mitä sormuksen herra symboloi?
25:17
December 14, 2022
Puhutaan uskon puolustamisen tavoista
Puhutaan uskon puolustamisen tavoista
Vieraana teologian tohtori Vesa Ollilainen. Kristillisen uskon puolustus eli apologia ymmärretään helposti pelkästään järkiperäiseksi toiminnaksi. Apologian kenttä on kuitenkin laajentunut kattamaan esimerkiksi mielikuvituksen, elämäntapa-apologetiikan ja kokemuksellisen apologetiikan, joilla pystytään vastaamaan erityisesti postmodernin ihmisen kysymyksiin. Keskustelemme apologian eri muodoista ja siitä, mihin apologiaa tarvitaan.
24:43
November 16, 2022
Puhutaan herätysliikkeiden kirkkosuhteista
Puhutaan herätysliikkeiden kirkkosuhteista
Vieraana FM Ossi Tammisto. Tarkastelemme herätysliikkeiden ja kirkon suhdetta kirkkohistoriallisesta näkökulmasta. 1600-luvulta tähän päivään on herätysliikkeiden ja etenkin radikaalipietismin piirissä esiintynyt erilaisia irtiottoja kirkosta. Keskustelemme kuuluisimmista suomalaisista kirkollisista separatisteista.
25:18
October 19, 2022
Puhutaan kuolemansynneistä
Puhutaan kuolemansynneistä
Vieraana teologian kandidaatti Daniel Ebeling. Jos kaiken saa anteeksi, voiko kristitty tehdä mitä tahansa? Mitä ovat kuolemansynnit? Kuuluvatko ne luterilaiseen oppiin? Mitä tapahtuu, jos ihminen tekee kuolemansynnin? 
24:09
September 21, 2022
Puhutaan kristinuskon sanoittamisesta nuorille
Puhutaan kristinuskon sanoittamisesta nuorille
Vieraana nuorisotyön aluekoordinaattori Antti Koskenniemi. Minkälaisessa maailmassa tämän päivän nuoret elävät? Kuinka hyvin he tuntevat kristinuskoa? Miksi moni nuori hylkää uskon? Minkälaiset seurakunnat houkuttelevat nuoria? Miten sanoittaa kristinuskon sisältöä nuorille?
22:25
May 18, 2022
Puhutaan lähetystyöstä ja kolonialismista
Puhutaan lähetystyöstä ja kolonialismista
Vieraana teologian ja filosofian tohtori Martti Arkkila. Keskustelemme Kenian luterilaisen kirkon kehityksestä siirtomaavallan alta itsenäiseksi afrikkalaiseksi kirkoksi. Minkälaista lähetystyötä Keniassa on tehty? Miten kenialaiset näkevät kolonialismin perinnön? Liittyvätkö lähetystyö ja kolonialismi toisiinsa? Mihin lähetystyössä pitäisi keskittyä ja mitä tehdä toisin?
24:40
April 21, 2022
Puhutaan messuyhteisöjen rakentamisesta
Puhutaan messuyhteisöjen rakentamisesta
Vieraana kohtaamispaikka-yhteisön toiminnanjohtaja Mika Falk. Evankelis-luterilaisen kirkon sisälle on noussut viime vuosina useita messuyhteisöjä. Mihin niitä tarvitaan? Mikä on niiden tulevaisuus? Onko herätysliikkeiden messuyhteisöille sijaa kirkossamme? Miten ihmisiä saadaan niihin mukaan?
24:22
March 23, 2022
Puhutaan islamin ja kristinuskon jumalakäsityksistä
Puhutaan islamin ja kristinuskon jumalakäsityksistä
Vieraana teologian tohtori Martti Vaahtoranta. Islamissa Jumalaa kutsutaan nimellä Allah. Mitä tuo nimi tarkoittaa? Mitä eroa ja mitä samaa on kristinuskon ja islamin käsityksissä Jumalasta? Onko Jumala armollinen? Miten Jumala ilmoittaa itsensä? Millä tavoin Jumala on yksi?
24:17
February 23, 2022
Puhutaan idän kristityistä islamin alla
Puhutaan idän kristityistä islamin alla
Vieraana teologian tohtori Emil Anton. Islam valloitti Lähi-idän 600-luvulla ja paikalliset kristityt ovat siitä lähtien eläneet islamin vallan alla. Keitä nämä kristityt ovat? Minkälaista kristittyjen elämä on ollut käytännössä? Mitä saavutuksia ja vaikutusta heillä on? Ovatko he kokeneet vainoja? Minkälainen on Lähi-idän kristittyjen tilanne tänään?
23:36
January 27, 2022
Puhutaan jumalanpalveluksen olemuksesta
Puhutaan jumalanpalveluksen olemuksesta
Vieraana professori Seppo Suokunnas. Miksi luterilainen jumalanpalvelus on sellainen kuin se on? Mikä on liturgian viesti tai sanoma? Mikä on rukouksen rooli jumalanpalveluksessa? Entä Jumalan sanan ja saarnan? Miten Jumala toimii jumalanpalveluksessa?
23:06
December 15, 2021
Puhutaan varhaisesta jumalanpalveluksesta
Puhutaan varhaisesta jumalanpalveluksesta
Vieraana teologian tohtori Pauliina Pylvänäinen. Puhumme 300-luvulla kirjoitetusta kirkkojärjestyksestä nimeltään apostoliset konstituutiot. Miltä varhainen jumalanpalvelus näytti tuon tekstin valossa? Milloin jumalanpalvelusta vietettiin? Ketkä jumalanpalveluksen toimittavat? Miten jumalanpalvelus eteni?
23:43
December 14, 2021
Puhutaan lestadiolaisuudesta
Puhutaan lestadiolaisuudesta
Vieraana kirkkohistorian professori emeritus Jouko Talonen. Minkälainen liike lestadiolaisuus on tänä päivänä? Mitä haasteita sillä on ollut 2000-luvulla? Mikä on lestadiolaisuuden suhde evankelis-luterilaiseen kirkkoon? Mistä asioista lestadiolaisen liikkeen sisällä keskustellaan? Mikä on lestadiolaisuuden tulevaisuus?
24:10
October 15, 2021
Puhutaan Paavalin teologiasta ja etiikasta
Puhutaan Paavalin teologiasta ja etiikasta
Vieraana pastori, PhD Samuli Siikavirta. Millä tavoin Paavalin teologia ja etiikka liittyvät toisiinsa? Mitä tarkoittaa Paavalin käyttämä käsitepari henki ja liha? Miksi kristitty ei saa tehdä vapaasti syntiä, jos saa kaiken anteeksi? Miten kaste yhdistää Paavalin teologian ja etiikan?
23:46
September 15, 2021
Puhutaan piispa Olavi Rimpiläisestä
Puhutaan piispa Olavi Rimpiläisestä
Vieraana kirkkohistorian dosentti Timo Junkkaala. Puhutaan piispa Olavi Rimpiläisestä. Kuka oli piispa Olavi Rimpiläinen? Minkälainen vaikutus hänellä oli Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon? Minkälaista oli hänen teologiansa? Millainen rooli hänellä oli niin sanotussa tunnustusrintamassa?
24:13
May 26, 2021
Puhutaan kaupungistumisesta ja kristinuskosta
Puhutaan kaupungistumisesta ja kristinuskosta
Vieraana tohtorikoulutettava Miikka Niiranen. Puhutaan kaupungistumisesta ja kristinuskosta. Miten kaupungistuminen muuttaa kristinuskoa? Miten kristinusko säilytetään kaupungistuvassa maailmassa? Mitä kristittyjen pitäisi tehdä isoissa kaupungeissa? Miten kristityt Suomessa ovat vastanneet kaupungistumisen haasteisiin?
20:53
April 28, 2021
Puhutaan luterilaisuudesta ja hyvistä töistä
Puhutaan luterilaisuudesta ja hyvistä töistä
Vieraana pastori Esko Murto. Puhutaan luterilaisuudesta ja hyvistä töistä. Kun luterilaisuudessa keskitytään voimakkaasti Jumalan armoon, unohdetaanko silloin helposti hyvät teot tai hyvän tekeminen? Mitä luterilainen ajattelee pyhityksestä? Mikä rooli teoilla on ihmisen pelastumisessa? Miksi nykyään kuulee niin vähän lain julistusta?
22:49
March 24, 2021
Puhutaan Raamatun erehtymättömyydestä
Puhutaan Raamatun erehtymättömyydestä
Vieraana Kansanlähetyksen toiminnanjohtaja Daniel Nummela. Puhutaan Raamatun erehtymättömyydestä. Mitä tarkoittaa, että Raamattu on erehtymätön? Mitä eroa on virheettömyydellä ja erehtymättömyydellä? Miksi Raamattua pitäisi pitää erehtymättömänä? Onko Raamattua mahdollista tulkita erehtymättömästi?
24:58
February 24, 2021