Radio Boot | رادیو بوت

رادیو بوت شماره شش

An episode of Radio Boot | رادیو بوت

By yottanami, lxsameer
رادیو بوت، به بهانه تکنولوژی
More places to listen

More places to listen

رادیو بوت شماره بیست و دو
مقایسه برنامه‌نویسی شی‌گرا و تابع‌گرا
55:54
July 11, 2019
رادیو بوت شماره بیست و یک
 شانزدهیم شماره از سری تک فایو با همکاری مجله سلام دنیا
19:30
December 5, 2016
رادیو بوت شماره بیست
 پانزدهمین شماره از سری تک فایو با همکاری مجله سلام دنیا
27:40
August 21, 2016
رادیو بوت شماره نوزده
 چهاردهمین شماره از سری تک فایو با همکاری مجله سلام دنیا
12:13
February 7, 2016
رادیو بوت شماره هجده
 سیزدهمین شماره از سری تک فایو با همکاری مجله سلام دنیا
1:10:16
December 31, 2015
رادیو بوت شماره هفده
 دوازدهمین شماره از سری تک فایو با همکاری مجله سلام دنیا
23:35
December 10, 2015
رادیو بوت شماره شانزده
 یازدهمین شماره از سری تک فایو با همکاری مجله سلام دنیا
53:40
November 20, 2015
رادیو بوت شماره پانزده
 دهمین شماره از سری تک فایو با همکاری مجله سلام دنیا
37:02
October 27, 2015
رادیو بوت شماره چهارده
 نهمین شماره از سری تک فایو با همکاری مجله سلام دنیا
38:57
October 13, 2015
رادیو بوت شماره سیزده
هشتمین شماره از سری تک فایو با همکاری مجله سلام دنیا
08:28
August 24, 2015
رادیو بوت شماره دوازده
هفتیمن شماره از سری تک فایو با همکاری مجله سلام دنیا
06:36
August 15, 2015
رادیو بوت شماره یازده
ششمین شماره از سری تک فایو با همکاری مجله سلام دنیا
08:04
July 25, 2015
رادیو بوت شماره ده
پنجمین شماره از سری تک فایو با همکاری مجله سلام دنیا
06:15
July 22, 2015
رادیو بوت شماره نه
چهارمین شماره از سری تک فایو با همکاری رادیو بوت
06:14
July 18, 2015
رادیو بوت شماره هشت
سومین شماره از سری تک فایو با همکاری مجله سلام دنیا
06:21
July 4, 2015
رادیو بوت شماره هفت
دومین شماره از سری تک فایو با همکاری مجله سلام دنیا
06:38
June 27, 2015
رادیو بوت شماره شش
اولین شماره از سری تک فایو با همکاری مجله سلام دنیا
06:15
June 12, 2015
رادیو بوت شماره پنج
Hello boot 2
19:30
June 12, 2015
رادیو بوت شماره چهار
Hello Boot 1
22:01
June 5, 2015
رادیوبوت شماره سه
رادیوبوت قسمت سه
52:09
March 19, 2015
رادیو بوت شماره دو
منتشر شده در تاریخ ۲/۶/۲۰۱۵
1:06:59
February 6, 2015
رادیو بوت شماره یک
منتشر شده در تاریخ 2014-09-22
41:01
September 22, 2014
رادیوبوت شماره صفر
منتشر شده در شهریور ۱۳۹۳
02:54
May 8, 2014
Make your own podcast for free with Anchor!