Skip to main content
आयुष्यावर बोलु थोडं

आयुष्यावर बोलु थोडं

By Ravindra Puri
..
Currently playing episode

पूढे बघा पुढे

आयुष्यावर बोलु थोडं

1x
तिसरी मेंढी कुठेय ?
आपल्याकडे जे आहे त्यात समाधान माणण्याऐवजी, जे नाही त्याचं दुःख करत बसतो आणि नको त्या प्रोबम्सला ओढवून घेतो.
05:03
May 06, 2020
April 25, 2020
00:19
April 25, 2020
लोक काय म्हणतील?
लोक काय म्हणतील याचा विचार करत बसलो तर आपण आपलं आयुष्य जगायचं तरी कधी ?
03:08
April 25, 2020
बदल हवाच
आयुष्यातील प्रत्येक बदल काहीतरी नवीन घेऊन येतो. प्रत्येक बदलाचं स्वागतच करायला हवं.
04:33
April 23, 2020
एक छोटीशी यशस्वी प्रेमकथा😊
यश अपयश हे डोक्यात असतं.अपयश आलं म्हणून प्रयत्न करणं नाही थांबवायचं.
07:13
April 21, 2020
अरे भ्यायचं नाही
एखाद्या गोष्टीला सामोरं जाण्याची हिम्मत नसणं म्हणजे भीती.
05:53
April 20, 2020
पूढे बघा पुढे
आयुष्यात जेंव्हा आपण मागे पहात असतो, तेंव्हाच पुढचं आयुष्य धोक्यात येतं
05:11
April 20, 2020
नाती जपा
नाती जपा
03:21
April 20, 2020
मीठ की साखर ?
बऱ्याच गोष्टी सारख्या दिसतात. पण त्या सारख्याच असतात असे नाही. फरक ओळखता यायला पाहिजे.
03:32
April 20, 2020
पॅनिक का होता?
पॅनिक करायची सवय सोडली तर जग किती सुंदर आहे हे नक्कीच अनुभवायला मिळेल
07:53
April 20, 2020
जरा जगून घ्या
आयुष्य जगण्याचे संकेत देत राहते.आपण ते फक्त ओळखले पाहिजे
06:49
April 20, 2020
आणि भुत छळत तेंव्हा
आयुष्यात गैरसमज करून घेण्याअगोदर खात्री केलेली बरी
05:33
April 20, 2020
मार्ग अंधुक रस्त्यातला
जेंव्हा समोरचा रास्ता अंधूक होतो तेंव्हा डेस्टिनेशन पर्यंत कसं पोहोचायचं याचा विचार करून हताश नाही व्हायचे. एका वेळी फक्त एका अडथळ्यांचा विचार करायचा आणि तो पार करायचा.
10:15
April 20, 2020
Who am I ?
A poem by Ravindra puri which tries to unswer the question "who am I ?"
02:07
April 19, 2020
रडता कशासाठी?
Some Memories make us sad. Is it realy worth to remember those memories and keep crying today? A small story by Ravindra puri
03:50
April 18, 2020
प्रॉब्लेम्स ला कशाला घाबरता?
Many times we get disturbed by problems in life. This simple story talks about how problems make us stronger.
05:07
April 17, 2020
कसली भिती वाटते ?
Travel story by Ravindra Puri from " The book of a corporate Yogi"
05:43
April 16, 2020