Skip to main content
RiddoDuottarMuseat

RiddoDuottarMuseat

By RiddoDuottarMuseat
Bures boahtin museapodkastii – guldal mii dáhpáhuvvá min museain, makkár prošeavttaiguin ja fáttáiguin mii bargat. RiddoDuottarMuseaid vuollái gullet njeallje sámi musea ja sámi dáiddačoakkáldat, mat leat Guovdageainnus, Kárášjogas, Porsáŋggus ja Jáhkovuonas. Juoigi museapodkastas lea Per Tor Turi.
Velkommen til vår museumspodkast - hør om hva som foregår bak kulissene på våre museer, om prosjekter og andre temaer i museumsverden. RiddoDuottarMuseat består av fire samiske museer og et samisk kunstmagasin, plassert i Kautokeino, Karasjok Porsanger og Kokelv.
Joikeren i podkasten: Per Tor Turi.
Where to listen
Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

9. Seltradisjon og selskinnsprosjekt
Kjersti Robertsen, museumsleder på Kokelv Sjøsamiske Museum, snakker med Ove Stødle, daglig leder på Mearrasiida, og Ingá Elisá Påve Idivuoma, Lektor i duodji for Sámi allaskuvla/Samisk høgskole, om tradisjon rundt bruk av sel og om Mearrasiidas spennende selskinnsprosjekt i samarbeid med Arctic Culture Lab på Grønland. Episoden er kun på norsk
45:11
August 12, 2022
8. Bli kjent med BONO!
Direktør Anne May Olli i samtale med Jorid Gåserud Rogers, som er kunde- og informasjonsansvarlig i BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge). Museer, og da spesielt kunstmuseer, må forholde seg til åndsverkloven. Dette innebærer blant annet å måtte forholde seg til å betale vederlag til kunstnere når man bruker kunstsamlingen i ulike museale sammenhenger. BONOs rolle er å være bindeleddet mellom kunstnere og brukere av kunst, som avhjelper begge med systemer som ivaretar begges interesser. Episoden er kun på norsk.
19:43
August 05, 2022
7. Kunstsamtale med Anders Sunna
Pål Omholt-Jensen, avdelingsleder på Samisk Kunstmagasin, snakker med kunstner Anders Sunna om Venezia-biennalen, om hans virke og kunst. Episoden er kun på norsk. Coverbilde hentet fra: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anders_Sunna,_Sapmi_Artist.jpg
25:26
July 29, 2022
6. What is decolonizing and indigenouzing?
RiddoDuottarMuseats director, Anne May Olli, talks with Liisa-Ravna Finbog and Jeremie McGowan about decolonizing and indigenouzing. Introduksjonen til episoden er på norsk, men selve episoden er på engelsk. The introduction to the episode is in Norwegian, but the episode itself is in English.
54:58
July 22, 2022
5. Kväänit Porsangissa - Kvener i Porsanger
RiddoDuottarMuseatin konservaattori Riinakaisa Laitila ja Kainun instituutin styyrinjohtaaja Jan Daleng praatathaan kväänin kulttuurin ympäri Pyssyjovessa. RDMin vajelusnäyttely "Kväänit Porsangissa" oon esilä Kainun istitutila ajala 23. maikuuta - 31. oktooberikuuta 2022. Tämä episoodi oon vain kvääniksi. RDMs konservator Riinakaisa Laitila snakker om kvensk kultur med Jan Daleng, styreleder på Kvensk institutt i Børselv. RDMs vandreutstilling "Kvener i Porsanger" kan besøkes i perioden 23. mai - 31. oktober 2022 på Kvensk institutt. Denne episoden er kun på kvensk.
19:21
July 15, 2022
4. Kokelv Sjøsamiske Museum 30-års jubileum og utstilling
Museumsleder på Kokelv Sjøsamiske Museum, Kjersti Robertsen, forteller om museet, om 30-års jubileet og om utstillinga Njuorjjohat - Selskinn, i samarbeid med Mearrasiida. Episoden er kun på norsk.
09:39
July 08, 2022
3. Ságastallan gussiiguin SVD 50 jagi ávvudoaluin Kárášjogas - Samtale med gjester på 50 års feiringen av SVD i Kárášjohka
Sámi Vuorká-Dávviriid 50 ávvudeamis jearahalaimet stádačálli Nancy Porsanger Anti ja Saemien Sijte direktevrra Birgitta Fossuma. Stádačálli ii lohpidan gal ahte museahuksen fargga álggahuvvo, muhto humái sámi kulturásahusaid dehálašvuođas. Podda lea sihke sámegillii ja dárogillii. På De samiske samlingers 50 års jubileum i Kárášjohka, så tok vi en prat med statssekretær Nancy Porsanger Anti og med Saemien Sijtes direktør Birgitta Fossum. Vi snakket om hvorfor samiske kulturinstitusjoner er viktige, men en lovnad om ett nytt museumsbygg i nær framtid fikk vi ikke. Podden en både på nordsamisk og norsk. Bilde fra åpningen av jubileumsutstillingen, av De samiske samlingers museumsleder, og RiddoDuottarMuseats styreleder Marit Meløy
12:55
July 01, 2022
2. “RUOKTOT – Sámi rumbbuid máhcaheapmi”
“RUOKTOT – Sámi rumbbuid máhcaheapmi” lea Sámiid Vuorká-Dávviriid ávvočájáhus, 12.4-31.12.2022. Čájáhusbuvttadeaddji ja museajođiheaddji Jelena Porsanger ja SVD bargi Paula Rauhala muitaleaba čájáhusbarggu birra ja musea ávvodoaluid birra miehtá jagi 2022. Jearahalli: Anne May Olli Episoden er kun på samisk, og handler om jubileumsutstillingen “RUOKTOT – Sámi rumbbuid máhcaheapmi”, forarbeidet til utstillingen og kravet om eierskapet til tromma. I tillegg fortelles det om hva som skjer på museet utover i 50 års-jubileumsåret. Direktør Anne May Olli intervjuer Museumsleder på Sámiid Vuorká-Dávvirat, Jelena Porsanger og koordinator Paula Rauhala.
26:19
June 24, 2022
1. Introduksjon til sesong 3
Kjersti Robertsen, museumsleder ved Kokelv Sjøsamiske Museum, introduserer RiddoDuottarMuseats tredje podkastsesong, og forteller om hva som skjer på våre museer i sommer.
08:24
June 17, 2022
14. Podkastráiddu nuppi áigodaga čoahkkáigeassu, 2021 - Oppsummering podkastserie sesong 2, 2021
Dát lea dán geasseáigodaga maŋemuš bihttá. Podkastráiddu buvttadeaddji-guovttos - Kjersti Robertsen og Jelena Porsanger – giitiba beroštumis ja bovdeba buohkaid guldalit goappašiid áigodagaid ee. dás: Spotify, Youtube ja Anchor. RDM almmuha Podkastáigodaga 2020 ja 2021 sierra čuojahanlistun Youtube:s. Čuovu mielde!   Dette er avsluttende episode i Sesong 2. Podkastprodusentene – Kjersti Robertsen og Jelena Porsanger – takker for seg i denne omgangen og oppfordrer alle til å høre begge sesonger på bl.a. Spotify, Youtube og Anchor. Vi legger ut Sesong 1 og Sesong 2 som spillelister på Youtube. Følg med!
09:19
September 17, 2021
13. SVD nuorat muitalit museabarggus – Ungdom forteller om museumsarbeid på SVD
Episode er kun på samisk. Bihttá lea dušše sámás. SAMMENDRAG PÅ NORSK: Samiske Samlinger. I 2021 prioriterte museet formidlingsarbeid knyttet til digitale formidlingsplattformer og til turistbedrifter. Museet fikk delfinansiering fra Karasjok kommune, fra næringsutviklingsfond. Ungdommene forteller hvordan de har opplevd å arbeide i samisk museumsmiljø, om publisering av gjenstandene på nettet (RiddoDuottarMuseat / DigitaltMuseum) og om utvalgte gjenstander som ungdommene ble spesielt fasinert over. Etter deres oppfatning er samisk museum en god og interessant arbeidsplass som passer godt til ungdom og unge voksne. I podkastepisoden fortelles det også om artikkelen som er skrevet av RDM ansatte om beltevevingstradisjon i Karasjok (láhppeboagán) som er publisert i UNESCO nettsted (Safeguarding Practices Keeping Sámi weaving tradition alive). Dette er som følge av implementeringen av UNESCO-konvensjonen om immateriell kulturarv (2003).  SÁMÁS: Nuorra sámegiel bargit muitalit iežaset vásáhusain Sámiid Vuorká-Dávviriid museabarggus. 2021:s musea lea vuoruhan govaid ja dieđuid gaskkusteami digitála neahttabáikkiin ja turistafitnodagaide. Musea oaččui oasseruhtadoarjaga Kárášjoga gieldda fidnoovdanahttinfoandda bokte. Nuorat muitalit mo bargat sámegiel museabirrasis, gos sáhttá oaidnit SVD dávviriid neahtas (RiddoDuottarMuseat / DigitaltMuseum) ja makkár erenoamáš dávviriid sii leat vásihan museavuorkkás. Sin mielas sámi musea lea buorre bargosadji gos nuorra olbmuide livččii miellagiddevaš bargu. Podkastbihtás muitaluvvo maiddái čállosa birra Kárášjoga láhppeboahkána duddjomis, man RDM bargit leat čállán. Čálus lea almmuhuvvon UNESCO neahttabáikkis (Safeguarding Practices Keeping Sámi weaving tradition alive), UNESCO eahpeávnnaslaš kulturárbbi konvenšuvnna (2003) oktavuođas. Se bilder:  1. Joavkogovva/Gruppebilde: Nils Máhte Anti Helmen, John Torbjørn Teigen, Paula Rauhala, Christine Johnsen, Helena Vuolab.  2. Šiellarieggát / Amuletter: Ovcci muoras dahkkon šiellarieggá mat leat ruovdebáttis gitta. Dolin leat sáhttán geavahit daid šibihiid dálkkodeapmái. / Gjenstanden består av ni amulettringer tredd inn på en ståltråd. Amulettene er skåret ut av trestykker, og formet i ulike størrelser. Ståltråden ar endene festet sammen slik at amulettene ikke faller av. Denne gjenstanden er til å helbrede syke dyr med, ved at amulettringene ble plassert i øret på dyret. 3. Kárášjoga málle láhppinboagán. Boahkánis leat vilges vuođđoláiggit ja boahkána guovddášgirji lea láhppon rukses ja alit láiggis. / Vevet belte av Karasjok-type. 4. Ruovddis dahkkon skirttet mas leat vihtta ceahki sierra allodagain, mat leat čuhppojuvvon duolba ruovddis. Dávvir gullá Stávrun-Jovnn Káre čoakkáldahkii. / Skjerding av jern. Karen Helander-Johnsen samling. 
17:05
September 10, 2021
12. Inkluderes samisk historie nok i norsk historieopplæring?
Episodebeskrivelse /Bihtá sisdoallu Episoden er kun på norsk /Bihttá lea dárogillii Museumsleder ved Kokelv Sjøsamiske Museum, Kjersti Robertsen snakker med student Ingvild Steiro om hvordan hun opplever at det ofte burde vært mer fokus på samisk historie i norsk historieopplæring.
13:37
September 03, 2021
11. Guovdageainnu gilišilju visttit
Guovdageainnu gilišilju visttit Dán oasis muitalan veahá Guovdageainnu gilišilju olgomusea visttit ja eatnama birra. Musea lea maid álgán áitedáhkit divvugoahtán, dan birra maid muitalan veahá. (Ellen Bals) Oassi lea sámegilli. Guovdageainnu gilisilljus bygninger I denne episoden forteller jeg (Ellen Bals) litt om Guovdageainnu gilišillju utemuseets bygninger og om museums område. Jeg forteller også litt om museets arbeid med å reparere stabburtak. Episoden er kun på samisk.
10:25
August 27, 2021
10. Hva tenker RiddoDuottarMuseats styreleder om stiftelsens drift og fremtid?
Episodebeskrivelse /Bihtá sisdoallu Episoden er kun på norsk /Bihttá lea dárogillii 14. juni 2021 besøkte Kultur- og likestillingsminister Abid Raja de samiske Samlinger og Kunstmagasinet i Karasjok. Styreleder Johan Vasara og direktør Anne May Olli snakker om besøket, og om museene som stiftelsen driver i Vest-Finnmark. Hør hva styreleder mener om driften og fremtiden til RDM.
21:47
August 20, 2021
9. Porsanger Museum som kunstarena
Episodebeskrivelse /Bihtá sisdoallu Episoden er kun på norsk /Bihttá lea dárogillii Porsanger Museum har en uformell undersøkelse på hvordan museet kan finne sin plass og utvikle seg som et kunstarena. Museumsleder Siv Marit Ekaas Turi intervjuer personer som har sentrale roller i stiftelsen RiddoDuottarMuseat og i samfunnet. Museet er i dag lokalisert i sentrum av Lakselv.
26:30
August 13, 2021
8. Samisk kunst- en evig parantes i den norske kunsthistorien?
Episodebeskrivelse /Bihtá sisdoallu   Episoden er kun på norsk /Bihttá lea dárogillii RDMs direktør Anne May Olli holdt et innlegg på Kulturytring som nå er tilgjengelig på vår podkast. Kulturytring Drammen er Norges første kulturpolitiske møteplass som fant sted 21- 23. juni 2021 på Union Scene i Drammen. Arrangøren ba vår direktør om å delta på spørretimen Samisk kunst - en evig parentes i den norske kunsthistorien? Det de spurte om er hvilket ansvar har nasjonale kunstinstitusjoner for å fremme samisk kunst, og hvordan kan de bidra til å løfte feltets posisjon? Hvilken plass kan og skal samisk kunst ha i nasjonal kunstkanon i tiden fremover, og hvilket ansvar hviler på institusjoner, departement og forvaltning?
13:11
August 06, 2021
7. Sjøsamisk kultur og historie i Hammerfest
Episodebeskrivelse /Bihtá sisdoallu   Episoden er kun på norsk /Bihttá lea dárogillii Kokelv Sjøsamiske Museums museumsleder Kjersti Robertsen snakker med Maria Stephansen, kurator og prosjektleder på Gjenreisningsmuseet i Hammerfest om det å være sjøsame, viktigheten av å få den sjøsamiske kulturen frem og inn i skole og barnehage, og om et sjøsamisk utstillingsprosjekt med flere samarbeidspartnere, hvor både samisk kunst og sjøsamisk kulturhistorie blir formidlet.
38:11
July 30, 2021
6. Samisk kunstmuseum: Historikk fra 1980-tallet til 2021
Episodebeskrivelse /Bihtá sisdoallu  Episoden er kun på norsk /Bihttá lea dárogillii Etableringen av et kunstmuseum i tilknytning til De Samiske Samlinger (Sámiid Vuorká-Dávvirat - SVD) i Karasjok har  vært aktuelt helt siden 1980-tallet. Hør på historikken til denne prosessen. Mange utredninger ble gjennomført, styrene til SVD og seinere til RDM har jobbet aktivt, kunstnere og kunstmiljøer har støttet prosessen, Sametinget, Statsbygg og statlige myndigheter har vært engasjert. Våren 2021 ble samisk kunstmuseum og museumsbygg i Karasjok nevnt særskilt i Stortingsmeldingen om museene. Nå jobber SVD og Samisk kunstmagasinet på spreng for å bidra til at museumsbygget skulle bli til snarest mulig.  SÁMÁS: Dáiddamusea ásaheapmi Sámiid Vuorká-Dávviriid (SVD) musea oktavuohtii lea leamaš áigeguovdilis ášši juo 1980-logu rájes. Guldal dán proseassa historjjá birra. Máŋga guorahallama leat dahkkon, SVD ja maŋŋá vel RDM stivrrat leat bargan ollu, dáidáras ja dáiddabirrasat leat dorjon museaásaheami, Sámediggi, Statsbygg ja stáhtaeiseválddit leat bargan áššiin. Giđđat 2021 sámi dáiddamusea ja museaviessu Kárášjogas ledje namahuvvon Stuorradikki dieđáhusas museaid birra. Dál de barget sihke SVD ja Sámi Dáiddamagasiidna garrasit duohtan dahkat museaviesu jođáneamos lági mielde.
16:43
July 23, 2021
5. Porsanger Museum intervjuer brødrene Lindbäck
Episodebeskrivelse /Bihtá sisdoallu Episoden er kun på norsk /Bihttá lea dárogillii Elvebåtbyggerne Øyvind og Dagfinn Lindbäck fra Lakselv gjenoppbygger en elvebåt funnet på jordet til Nanna Salamonsen i Børselv. Den er nå i Porsanger Museums eie, og brødrene er engasjert til å kopiere båten og bygge den. Brødrene og museumsleder Siv Marit Ekaas Turi snakker om prosjektet i garasjen til Dagfinn. Elvebåttreffet på Patosuanto/ Lakselv er lørdag 21. august, der lanseringen av båten finner sted. Velkommen!
17:51
July 16, 2021
4. European Everything med Joar Nango
Episodebeskrivelse /Bihtá sisdoallu Episoden er kun på norsk /Bihttá lea dárogillii Avdelingsleder og konservator ved Samisk Kunstmagasin, Pål Omholt-Jensen og samlingsforvalter Maaike Halbertsma intervjuer den samiske kunstner og arkitekt Joar Nango om et av samlingens nyeste tilskudd – European Everything Hut. Nango dro ut på en antropologisk og betydningsfull reise fra Tromsø til Athen med sin Mercedes Sprinter og møtte på ulike mennesker som på unike vis bidro med deres engasjement og historier til det som er et av hans nyeste installasjoner. Verket ble kjøpt i forbindelse med Festspillene i Bergen ved Bergen Kunsthall i 2020. Pål og Maaike intervjuer Joar Nango for å registrere verdifull informasjon om kunstverket.
15:46
July 09, 2021
3. Áillohačča eallima ja dáidaga birra - Om livet til Nils-Aslak Valkeapää og hans kunst
Episoden er på samisk. Bihttá lea sámegillii. Áillohačča eallima ja dáidaga birra Biret Inga Kemi lea humadan Harald Gaskiin Áillohačča birra. Dás reflektere Harald Gaski Áillohačča dáidaga-, girjjálašvuođa-, luođi- ja eallima birra. Su multidáiddár eallima birra. Áillohaš skeŋkii njuohtan- ja govva dáiddačoakkáldaga Guovdageainnu suohkanii. Čoakkáldagas leat badjel 30 njuohtama ja gova. Dat vurkkoduvvo Guovdageainnu gilišiljus. Om livet til Nils-Aslak Valkeapää og hans kunst Berit Inga Kemi har snakket med Harald Gaski om Áillohaš eller Nils-Aslak Valkeapää. Harald Gaski reflektere om Nils-Aslak Valkeapääskunstnerskap, forfatterskap, joik og hans liv. Livet som multikunstner. Kautokeino kommune fikk en gave fra Nils-Aslak Valkeapää, en samling med over 30 malerier og fotografier som oppbevares ved Kautokeino bygdetun.
33:30
July 02, 2021
2. Unesco konvensjonen fra 2003 støtter bruk av tradisjonskunnskap i konservering
Episodebeskrivelse /Bihtá sisdoallu Episoden er kun på norsk /Bihttá lea dárogillii Direktør og objektkonservator Anne May Olli forteller om at etiske retningslinjer og internasjonale charters har bidratt til en utvikling av konserveringsfaget akademisk. UNESCO-konvensjonen om vern av immateriell kulturarv støtter opp under en reversering, tilbake mot håndverkerfaget. RiddoDuottarMuseat ønsker å bruke tradisjonskunnskap i konservering og bevaringsarbeidet, og finner plass til både håndverket og akademika.
09:27
June 25, 2021
1. Introduksjon til Sesong 2 - Nuppi áigodaga álggaheapmi
Episoden er kun på norsk / Bihttá lea dušše sámás.  Jelena Porsanger og Kjersti Robertsen introduserer sesong to av RiddoDuottarMuseats podkastserie. De forteller om sommerens åpningstider, om utstillinger og aktiviteter som skal foregå på RDMs museer, og om spennende ting som foregår bak kulissene.  Jelena Porsanger ja Kjersti Robertsen álggaheaba RiddoDuottarMuseaid podkastráiddu nuppi áigodaga. Soai muitaleaba geasserahpanáiggiid ja doaimmaid birra RDM oassemuseain. Guldal gelddolaš museadoaimmaid birra maid ii sáhte oaidnit museačájáhusain.
15:09
June 18, 2021
17. Sommer på museene og fremtidsplaner for RDMs podkastserie
Episodebeskrivelse /Bihtá sisdoallu Episoden er kun på norsk /Bihttá lea dárogillii Kjersti Robertsen og Jelena Porsanger forteller om hvordan sommeren på RDMs museer har vært i år, og om fremtidsplanene for podkastserien.
14:13
September 18, 2020
16. Introduksjon til Samisk Kunstmagasin - Sámi Dáiddamagasiidna
Episodebeskrivelse /Bihtá sisdoallu Episoden er kun på norsk /Bihttá lea dárogillii  Visste du at RiddoDuottarMuseat forvalter verdens største samlingen av samisk kunst, som omfatter over 1300 kunstverk? I påvente av samisk kunstmuseum, samarbeider Samisk Kunstmagasin med kunstinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt for å lage utstillinger. Dette krever tid, tålmodighet og kunnskap. Hør vår podkast om Kunstmagasinet. Jelena Porsanger, museumsleder ved De Samiske Samlinger, intervjuer avdelingsleder Pål Omholt-Jensen og samlingsforvalter Maaike Dirkje Halbertsma på Samisk Kunstmagasin/Sámi Dáiddamagasiidna.
13:59
September 11, 2020
15. Høst og potet
Episodebeskrivelse /Bihtá sisdoallu Episode er kun på norsk /Bihttá lea dárogillii Museumsleder ved Kokelv Sjøsamiske Museum, Kjersti Robertsen, forteller om museets grønnsakshage og om et prosjekt som museet hadde i 2015 som her "Vitalisering av samisk språk- og kulturkunnskap i Kokelv" hvor det ble laget infohefte og video om tradisjonskunnskap, lokalhistorie og språk rundt det å dyrke potet.
09:10
September 04, 2020
14. Elvebåttreff ved Lakselva og Repokoski Lørdag 22. August
Episodebeskrivelse /Bihtá sisdoallu Episode er kun på norsk /Bihttá lea dárogillii Museumsleder Siv Marit Turi snakker med  Anneli Naukkarinen fra Kvensk Språksenter om når Porsanger museum samarbeidet med Porsanger Kvenske Språksenter om elvebåttreff ved Lakselva. Der kunne man se og prøve elvebåter, og det var salg av kaffe/vafler. Etterpå snakker Siv Marit med Laila Johansen om at det senere på kvelden var middag og dans i Revforsnes/Repokoski, arrangert av Laila.
10:46
August 28, 2020
13. Rumbbuid birra Sámiid Vuorká-Dávviriin
Episode er på samisk. Bihttá lea sámegillii. Episodebeskrivelse: Osvald Guttorm og Jelena Porsanger snakker om trommeutstillingen som var på De Samiske Samlinger tidlig på 1990-tallet.Hvorfor bestemte museet å lage kopier av samiske trommer? Hvilke utfordringer var det i kopieringsarbeidet? De fleste samiske seremonielle gjenstander er i museale samlinger rund omkring i verden, men ikke på de samiske museene. Tida har kommet for å løfte spørsmålet om tilbakeføring av samiske trommer til Sápmi. Bihtá govvádus: Osvald Guttorm ja Jelena Porsanger hálešteaba rumbočájáhusa birra, mii lei SVD:s 1990-logu álggus. Mo ja manne musea dagahii rumbbuid kopiijaid? Makkár hálstalusat leat rumbbuid duddjomis? Eanaš sámi vuoiŋŋalaš dávvirat leat otná beaivve máilmmi museavuorkkáin, eaige  leat sámi museain. Áigi lea láddán bargagoahtit oažžut daid dávviriid ruovttoluotta Sápmái.
13:12
August 21, 2020
12. Guovdageainnu gákti
Episoden er på samisk. Bihttá lea sámegillii. Bihtá govvádus: Lemet Ingá, Inga Hermansen Hætta lea duojár ja duodjeinstituhta direktevra. Son diehtá olu gávtti historjjá birra. Otná oasis šaddá sáhka Guovdageainnu gávtti birra, viessogávtti birra ja hervenmálle birra. Makkár lea Guovdageainnu gákti? Ná muitala Lemet Ingá:
22:12
August 14, 2020
11. Internatlivet i Finnmark
Episodebeskrivelse /Bihtá sisdoallu Episode er kun på norsk /Bihttá lea dárogillii Forfatter Ingjerd Tjelle forteller om sitt bokprosjekt hvor hun skriver om internatlivet i Finnmark.  Intervjuer: Kjersti Robertsen Spilt inn 29. April 2020.
21:21
August 07, 2020
10. Anette - om kofta, samisk på skolen, og sommerjobb på museum
Episode er på norsk.  Bihttá lea dárogillii. Sommerguide ved Kokelv Sjøsamiske Museum, Anette, forteller om valget sitt om å få seg kofte og hvordan hun fikk samisk på skolen. Hun forteller og om hvordan det er å jobbe som sommerguide på museum, og hvilke arbeidsoppgaver hun har. Intervjuer: Kjersti Robertsen, Museumsleder ved Kokelv Sjøsamiske Museum. Spilt inn 17. Juli 2020
20:01
July 31, 2020
9. Ovlla Gaup
Episoden er på samisk / Bihttá lea sámegillii Unit Ánte Elle Márjjá ja Bier Ánte Ovlla dahje Ovlla Gaupa lea duojár ja duodjeoahpaheaddji. Son bargá garradujiin, earet eará muorain, čorvviin, dávttiin ja maiddái silbbain ja láve maid lágidit garraduoji kurssaid duodjeinstituhta. Lea go duodji rievdan? Ná muitala Ovlla Gaup.
16:43
July 24, 2020
8. Hva er "konservering" på museum?
Episode er på norsk Bihttá lea dárogillii Jelena Porsanger intervjuer Anne May Olli, direktør på RDM. Hva betyr konservering av museumsgjenstander? Er det mulig å bruke samisk tradisjonskunnskap i arbeid med museumsgjenstander? Hva er museenes samfunnsrolle? Hvis du tror at et museum er et sted for oppbevaring av gamle ting og forhistorie, så tenk igjen! Visste du om at  de samiske museene må tenke i det minste 100 år framover i tid? Svarene finner du i podkasten. Jelena Porsanger jearahallá RDM direktevrra Anne May Olli. Maid museadávviriid konserveren mearkkaša? Leago vejolaš geavahit sámi árbemáhtu vuorkádávviriid dikšumii ja seailluheapmái? Jus don jáhkát ahte musea lea doložiid vurkensadji, de gal lea áigi jurddašišgoahtit eará láhkái. Dihtetgo don ahte sámi museat fertejit jurddašit 100 jagi ovddosgulvui? Vástádusaid don gávnnat min podkastas.
15:60
July 17, 2020
7. Flytting av Porsanger Museums gjenstandssamling
Episodebeskrivelse /Bihtá sisdoallu  Episode er kun på norsk /Bihttá lea dárogillii Siv Marit, museumsleder ved Porsanger Museum, forteller om det store flyttinga av deres museumssamling som de har gjennomført i vår, og om hva som inngår i en slik flytting.
16:13
July 10, 2020
6. Sámiid Vuorká-Dávviriid historjjá birra
Episoden er på samisk / Bihttá lea sámegillii Jelena Porsanger muitala Sámiid Vuorká-Dávviriid historjjá birra. Su guossin lea Osvald Guttorm gii barggai museas 1980-logus. Guldal Osvalda muittašemiid musea álgočájáhusaid ja eará doaimmaid birra. Jelena Porsanger forteller om museets historie. Hennes podkast gjest er Osvald Guttorm som arbeidet ved De Samiske Samlinger på 1980-tallet. 
20:36
July 03, 2020
5. Geassebargguid birra sámi museas/ Om sommerjobb på museet
Episode beskrivelse /Bihtá govváduis Episode er kun på samisk/ Bihttá lea sámegillii. Jelena Porsanger jearahallá Paula Rauhala, gii lea máŋgga gease bargan Sámiid Vuorká-Dávviriin ofelažžan ja veahkkebargin.  Paula oaivvilda ahte musea heive bures nuorra olbmuide bargosadjin. Das oahppá ollu ja beassá gaskkustit sámi kulturárbbi. 22.04.2020 ************************ Jelena Porsanger intervjuer Paula Rauhala, som har jobbet i mange år som sommerguide og museumsassistent på De Samiske Samlinger i Karasjok.  Paula mener at museet passer kjempe godt som arbeidsplass til yngre folk. Der lærer man mye og får gode erfaringer om formidling av samisk kulturarv.
15:17
June 26, 2020
4. Introduksjon - Porsanger Museum
Spilt inn 30. April Episoden er på norsk. Museumsleder på Porsanger Museum Siv Marit Ekaas Turi forteller om museet og hva som foregår hos dem i Lakselv.
14:21
June 19, 2020
3. Oahpásnuva Gilišiljuin
Dát oassi lea sámegilli. Episoden er på samisk. Introduksjon Kautokeino Bygdetun Guovdageainnu gilišilju rahppui 1987 ja odne oahpásnuvat Gilišiljuin. Moai hupme earret eará váimmuid birra ja Guovdageainnu hervenmálle birra. Podcastas gulat Sunnen Iŋggá Ristena Biret Iŋggá ja Nilsse Niillasa Joret Elle. Kautokeino bygdetun ble åpnet i 1987. I dag blir du kjent med museet. I denne podkasten snakker vi blant annet om hjertene og om Kautokeinos ornamentikk og design. I podcasten hører du Biret Inka Kemi og Elle Bals.
18:50
June 12, 2020
2. Introduksjon - Kokelv Sjøsamiske Museum
Episodebeskrivelse /Bihtá sisdoallu Episode er kun på norsk /Bihttá lea dárogillii Museumsleder ved Kokelv Sjøsamiske Museum, Kjersti Robertsen, forteller om museet i Kokelv og historien til Nillagården hvor museet holder til.
10:34
June 05, 2020
1. Introduksjon til RDM podkastserie
Episode beskrivelse /Bihtá sisdoallu Episode er kun på norsk /Bihttá lea dárogillii Kjersti Robertsen og Jelena Porsanger forteller om podkastserien til RiddoDuottarMuseat.  Hvorfor har våre samiske museer funnet på å lage podkast? Fordi vi ønsker fortelle om hva museumsansatte pusler med og hva vår hverdag består av. Folk utenfra er sikkert nysgjerrige på hva som foregår på museene, spesielt nå når museene er stengt. Gjennom podkastserien får våre lyttere innsikt i hva vi på museene våre jobber med og er opptatt av. Dette er mye spennende som foregår på museene våre! Bihtá sisdoallu Kjersti Robertsen ja Jelena Porsanger muitaleaba RiddoDuottarMuseaid podkastráiddu birra.  Manne museabargit leat hutkan álggahit podkastaid?  Mii háliidit muitalit mainna museabargit buđaldit juohke beaivve. Olggobeale olbmot eai dieđe eaige beasa oaidnit daid museadoaimmaid. Muhto podkastráiddu bokte guldaleaddjit besset oahpásnuvvat musea argabeaivái. Dát lea gelddolaš!
13:28
May 06, 2020