Skip to main content
RiddoDuottarMuseat

RiddoDuottarMuseat

By RiddoDuottarMuseat
Bures boahtin museapodkastii – guldal mii dáhpáhuvvá min museain, makkár prošeavttaiguin ja fáttáiguin mii bargat. RiddoDuottarMuseaid vuollái gullet njeallje sámi musea ja sámi dáiddačoakkáldat, mat leat Guovdageainnus, Kárášjogas, Porsáŋggus ja Jáhkovuonas. Juoigi museapodkastas lea Per Tor Turi.
Velkommen til vår museumspodkast - hør om hva som foregår bak kulissene på våre museer, om prosjekter og andre temaer i museumsverden. RiddoDuottarMuseat består av fire samiske museer og et samisk kunstmagasin, plassert i Kautokeino, Karasjok Porsanger og Kokelv.
Joikeren i podkasten: Per Tor Turi.
Listen on
Where to listen
Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

6. Samisk kunstmuseum: Historikk fra 1980-tallet til 2021
Episodebeskrivelse /Bihtá sisdoallu  Episoden er kun på norsk /Bihttá lea dárogillii Etableringen av et kunstmuseum i tilknytning til De Samiske Samlinger (Sámiid Vuorká-Dávvirat - SVD) i Karasjok har  vært aktuelt helt siden 1980-tallet. Hør på historikken til denne prosessen. Mange utredninger ble gjennomført, styrene til SVD og seinere til RDM har jobbet aktivt, kunstnere og kunstmiljøer har støttet prosessen, Sametinget, Statsbygg og statlige myndigheter har vært engasjert. Våren 2021 ble samisk kunstmuseum og museumsbygg i Karasjok nevnt særskilt i Stortingsmeldingen om museene. Nå jobber SVD og Samisk kunstmagasinet på spreng for å bidra til at museumsbygget skulle bli til snarest mulig.  SÁMÁS: Dáiddamusea ásaheapmi Sámiid Vuorká-Dávviriid (SVD) musea oktavuohtii lea leamaš áigeguovdilis ášši juo 1980-logu rájes. Guldal dán proseassa historjjá birra. Máŋga guorahallama leat dahkkon, SVD ja maŋŋá vel RDM stivrrat leat bargan ollu, dáidáras ja dáiddabirrasat leat dorjon museaásaheami, Sámediggi, Statsbygg ja stáhtaeiseválddit leat bargan áššiin. Giđđat 2021 sámi dáiddamusea ja museaviessu Kárášjogas ledje namahuvvon Stuorradikki dieđáhusas museaid birra. Dál de barget sihke SVD ja Sámi Dáiddamagasiidna garrasit duohtan dahkat museaviesu jođáneamos lági mielde.
16:43
July 23, 2021
5. Porsanger Museum intervjuer brødrene Lindbäck
Episodebeskrivelse /Bihtá sisdoallu Episoden er kun på norsk /Bihttá lea dárogillii Elvebåtbyggerne Øyvind og Dagfinn Lindbäck fra Lakselv gjenoppbygger en elvebåt funnet på jordet til Nanna Salamonsen i Børselv. Den er nå i Porsanger Museums eie, og brødrene er engasjert til å kopiere båten og bygge den. Brødrene og museumsleder Siv Marit Ekaas Turi snakker om prosjektet i garasjen til Dagfinn. Elvebåttreffet på Patosuanto/ Lakselv er lørdag 21. august, der lanseringen av båten finner sted. Velkommen!
17:51
July 16, 2021
4. European Everything med Joar Nango
Episodebeskrivelse /Bihtá sisdoallu Episoden er kun på norsk /Bihttá lea dárogillii Avdelingsleder og konservator ved Samisk Kunstmagasin, Pål Omholt-Jensen og samlingsforvalter Maaike Halbertsma intervjuer den samiske kunstner og arkitekt Joar Nango om et av samlingens nyeste tilskudd – European Everything Hut. Nango dro ut på en antropologisk og betydningsfull reise fra Tromsø til Athen med sin Mercedes Sprinter og møtte på ulike mennesker som på unike vis bidro med deres engasjement og historier til det som er et av hans nyeste installasjoner. Verket ble kjøpt i forbindelse med Festspillene i Bergen ved Bergen Kunsthall i 2020. Pål og Maaike intervjuer Joar Nango for å registrere verdifull informasjon om kunstverket.
15:46
July 9, 2021
3. Áillohačča eallima ja dáidaga birra - Om livet til Nils-Aslak Valkeapää og hans kunst
Episoden er på samisk. Bihttá lea sámegillii. Áillohačča eallima ja dáidaga birra Biret Inga Kemi lea humadan Harald Gaskiin Áillohačča birra. Dás reflektere Harald Gaski Áillohačča dáidaga-, girjjálašvuođa-, luođi- ja eallima birra. Su multidáiddár eallima birra. Áillohaš skeŋkii njuohtan- ja govva dáiddačoakkáldaga Guovdageainnu suohkanii. Čoakkáldagas leat badjel 30 njuohtama ja gova. Dat vurkkoduvvo Guovdageainnu gilišiljus. Om livet til Nils-Aslak Valkeapää og hans kunst Berit Inga Kemi har snakket med Harald Gaski om Áillohaš eller Nils-Aslak Valkeapää. Harald Gaski reflektere om Nils-Aslak Valkeapääskunstnerskap, forfatterskap, joik og hans liv. Livet som multikunstner. Kautokeino kommune fikk en gave fra Nils-Aslak Valkeapää, en samling med over 30 malerier og fotografier som oppbevares ved Kautokeino bygdetun.
33:30
July 2, 2021
2. Unesco konvensjonen fra 2003 støtter bruk av tradisjonskunnskap i konservering
Episodebeskrivelse /Bihtá sisdoallu Episoden er kun på norsk /Bihttá lea dárogillii Direktør og objektkonservator Anne May Olli forteller om at etiske retningslinjer og internasjonale charters har bidratt til en utvikling av konserveringsfaget akademisk. UNESCO-konvensjonen om vern av immateriell kulturarv støtter opp under en reversering, tilbake mot håndverkerfaget. RiddoDuottarMuseat ønsker å bruke tradisjonskunnskap i konservering og bevaringsarbeidet, og finner plass til både håndverket og akademika.
09:27
June 25, 2021
1. Introduksjon til Sesong 2 - Nuppi áigodaga álggaheapmi
Episoden er kun på norsk / Bihttá lea dušše sámás.  Jelena Porsanger og Kjersti Robertsen introduserer sesong to av RiddoDuottarMuseats podkastserie. De forteller om sommerens åpningstider, om utstillinger og aktiviteter som skal foregå på RDMs museer, og om spennende ting som foregår bak kulissene.  Jelena Porsanger ja Kjersti Robertsen álggaheaba RiddoDuottarMuseaid podkastráiddu nuppi áigodaga. Soai muitaleaba geasserahpanáiggiid ja doaimmaid birra RDM oassemuseain. Guldal gelddolaš museadoaimmaid birra maid ii sáhte oaidnit museačájáhusain.
15:09
June 18, 2021
17. Sommer på museene og fremtidsplaner for RDMs podkastserie
Episodebeskrivelse /Bihtá sisdoallu Episoden er kun på norsk /Bihttá lea dárogillii Kjersti Robertsen og Jelena Porsanger forteller om hvordan sommeren på RDMs museer har vært i år, og om fremtidsplanene for podkastserien.
14:13
September 18, 2020
16. Introduksjon til Samisk Kunstmagasin - Sámi Dáiddamagasiidna
Episodebeskrivelse /Bihtá sisdoallu Episoden er kun på norsk /Bihttá lea dárogillii  Visste du at RiddoDuottarMuseat forvalter verdens største samlingen av samisk kunst, som omfatter over 1300 kunstverk? I påvente av samisk kunstmuseum, samarbeider Samisk Kunstmagasin med kunstinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt for å lage utstillinger. Dette krever tid, tålmodighet og kunnskap. Hør vår podkast om Kunstmagasinet. Jelena Porsanger, museumsleder ved De Samiske Samlinger, intervjuer avdelingsleder Pål Omholt-Jensen og samlingsforvalter Maaike Dirkje Halbertsma på Samisk Kunstmagasin/Sámi Dáiddamagasiidna.
13:59
September 11, 2020
15. Høst og potet
Episodebeskrivelse /Bihtá sisdoallu Episode er kun på norsk /Bihttá lea dárogillii Museumsleder ved Kokelv Sjøsamiske Museum, Kjersti Robertsen, forteller om museets grønnsakshage og om et prosjekt som museet hadde i 2015 som her "Vitalisering av samisk språk- og kulturkunnskap i Kokelv" hvor det ble laget infohefte og video om tradisjonskunnskap, lokalhistorie og språk rundt det å dyrke potet.
09:10
September 4, 2020
14. Elvebåttreff ved Lakselva og Repokoski Lørdag 22. August
Episodebeskrivelse /Bihtá sisdoallu Episode er kun på norsk /Bihttá lea dárogillii Museumsleder Siv Marit Turi snakker med  Anneli Naukkarinen fra Kvensk Språksenter om når Porsanger museum samarbeidet med Porsanger Kvenske Språksenter om elvebåttreff ved Lakselva. Der kunne man se og prøve elvebåter, og det var salg av kaffe/vafler. Etterpå snakker Siv Marit med Laila Johansen om at det senere på kvelden var middag og dans i Revforsnes/Repokoski, arrangert av Laila.
10:46
August 28, 2020
13. Rumbbuid birra Sámiid Vuorká-Dávviriin
Episode er på samisk. Bihttá lea sámegillii. Episodebeskrivelse: Osvald Guttorm og Jelena Porsanger snakker om trommeutstillingen som var på De Samiske Samlinger tidlig på 1990-tallet.Hvorfor bestemte museet å lage kopier av samiske trommer? Hvilke utfordringer var det i kopieringsarbeidet? De fleste samiske seremonielle gjenstander er i museale samlinger rund omkring i verden, men ikke på de samiske museene. Tida har kommet for å løfte spørsmålet om tilbakeføring av samiske trommer til Sápmi. Bihtá govvádus: Osvald Guttorm ja Jelena Porsanger hálešteaba rumbočájáhusa birra, mii lei SVD:s 1990-logu álggus. Mo ja manne musea dagahii rumbbuid kopiijaid? Makkár hálstalusat leat rumbbuid duddjomis? Eanaš sámi vuoiŋŋalaš dávvirat leat otná beaivve máilmmi museavuorkkáin, eaige  leat sámi museain. Áigi lea láddán bargagoahtit oažžut daid dávviriid ruovttoluotta Sápmái.
13:12
August 21, 2020
12. Guovdageainnu gákti
Episoden er på samisk. Bihttá lea sámegillii. Bihtá govvádus: Lemet Ingá, Inga Hermansen Hætta lea duojár ja duodjeinstituhta direktevra. Son diehtá olu gávtti historjjá birra. Otná oasis šaddá sáhka Guovdageainnu gávtti birra, viessogávtti birra ja hervenmálle birra. Makkár lea Guovdageainnu gákti? Ná muitala Lemet Ingá:
22:12
August 14, 2020
11. Internatlivet i Finnmark
Episodebeskrivelse /Bihtá sisdoallu Episode er kun på norsk /Bihttá lea dárogillii Forfatter Ingjerd Tjelle forteller om sitt bokprosjekt hvor hun skriver om internatlivet i Finnmark.  Intervjuer: Kjersti Robertsen Spilt inn 29. April 2020.
21:21
August 7, 2020
10. Anette - om kofta, samisk på skolen, og sommerjobb på museum
Episode er på norsk.  Bihttá lea dárogillii. Sommerguide ved Kokelv Sjøsamiske Museum, Anette, forteller om valget sitt om å få seg kofte og hvordan hun fikk samisk på skolen. Hun forteller og om hvordan det er å jobbe som sommerguide på museum, og hvilke arbeidsoppgaver hun har. Intervjuer: Kjersti Robertsen, Museumsleder ved Kokelv Sjøsamiske Museum. Spilt inn 17. Juli 2020
20:01
July 31, 2020
9. Ovlla Gaup
Episoden er på samisk / Bihttá lea sámegillii Unit Ánte Elle Márjjá ja Bier Ánte Ovlla dahje Ovlla Gaupa lea duojár ja duodjeoahpaheaddji. Son bargá garradujiin, earet eará muorain, čorvviin, dávttiin ja maiddái silbbain ja láve maid lágidit garraduoji kurssaid duodjeinstituhta. Lea go duodji rievdan? Ná muitala Ovlla Gaup.
16:43
July 24, 2020
8. Hva er "konservering" på museum?
Episode er på norsk Bihttá lea dárogillii Jelena Porsanger intervjuer Anne May Olli, direktør på RDM. Hva betyr konservering av museumsgjenstander? Er det mulig å bruke samisk tradisjonskunnskap i arbeid med museumsgjenstander? Hva er museenes samfunnsrolle? Hvis du tror at et museum er et sted for oppbevaring av gamle ting og forhistorie, så tenk igjen! Visste du om at  de samiske museene må tenke i det minste 100 år framover i tid? Svarene finner du i podkasten. Jelena Porsanger jearahallá RDM direktevrra Anne May Olli. Maid museadávviriid konserveren mearkkaša? Leago vejolaš geavahit sámi árbemáhtu vuorkádávviriid dikšumii ja seailluheapmái? Jus don jáhkát ahte musea lea doložiid vurkensadji, de gal lea áigi jurddašišgoahtit eará láhkái. Dihtetgo don ahte sámi museat fertejit jurddašit 100 jagi ovddosgulvui? Vástádusaid don gávnnat min podkastas.
15:60
July 17, 2020
7. Flytting av Porsanger Museums gjenstandssamling
Episodebeskrivelse /Bihtá sisdoallu  Episode er kun på norsk /Bihttá lea dárogillii Siv Marit, museumsleder ved Porsanger Museum, forteller om det store flyttinga av deres museumssamling som de har gjennomført i vår, og om hva som inngår i en slik flytting.
16:13
July 10, 2020
6. Sámiid Vuorká-Dávviriid historjjá birra
Episoden er på samisk / Bihttá lea sámegillii Jelena Porsanger muitala Sámiid Vuorká-Dávviriid historjjá birra. Su guossin lea Osvald Guttorm gii barggai museas 1980-logus. Guldal Osvalda muittašemiid musea álgočájáhusaid ja eará doaimmaid birra. Jelena Porsanger forteller om museets historie. Hennes podkast gjest er Osvald Guttorm som arbeidet ved De Samiske Samlinger på 1980-tallet. 
20:36
July 3, 2020
5. Geassebargguid birra sámi museas/ Om sommerjobb på museet
Episode beskrivelse /Bihtá govváduis Episode er kun på samisk/ Bihttá lea sámegillii. Jelena Porsanger jearahallá Paula Rauhala, gii lea máŋgga gease bargan Sámiid Vuorká-Dávviriin ofelažžan ja veahkkebargin.  Paula oaivvilda ahte musea heive bures nuorra olbmuide bargosadjin. Das oahppá ollu ja beassá gaskkustit sámi kulturárbbi. 22.04.2020 ************************ Jelena Porsanger intervjuer Paula Rauhala, som har jobbet i mange år som sommerguide og museumsassistent på De Samiske Samlinger i Karasjok.  Paula mener at museet passer kjempe godt som arbeidsplass til yngre folk. Der lærer man mye og får gode erfaringer om formidling av samisk kulturarv.
15:17
June 26, 2020
4. Introduksjon - Porsanger Museum
Spilt inn 30. April Episoden er på norsk. Museumsleder på Porsanger Museum Siv Marit Ekaas Turi forteller om museet og hva som foregår hos dem i Lakselv.
14:21
June 19, 2020
3. Oahpásnuva Gilišiljuin
Dát oassi lea sámegilli. Episoden er på samisk. Introduksjon Kautokeino Bygdetun Guovdageainnu gilišilju rahppui 1987 ja odne oahpásnuvat Gilišiljuin. Moai hupme earret eará váimmuid birra ja Guovdageainnu hervenmálle birra. Podcastas gulat Sunnen Iŋggá Ristena Biret Iŋggá ja Nilsse Niillasa Joret Elle. Kautokeino bygdetun ble åpnet i 1987. I dag blir du kjent med museet. I denne podkasten snakker vi blant annet om hjertene og om Kautokeinos ornamentikk og design. I podcasten hører du Biret Inka Kemi og Elle Bals.
18:50
June 12, 2020
2. Introduksjon - Kokelv Sjøsamiske Museum
Episodebeskrivelse /Bihtá sisdoallu Episode er kun på norsk /Bihttá lea dárogillii Museumsleder ved Kokelv Sjøsamiske Museum, Kjersti Robertsen, forteller om museet i Kokelv og historien til Nillagården hvor museet holder til.
10:34
June 5, 2020
1. Introduksjon til RDM podkastserie
Episode beskrivelse /Bihtá sisdoallu Episode er kun på norsk /Bihttá lea dárogillii Kjersti Robertsen og Jelena Porsanger forteller om podkastserien til RiddoDuottarMuseat.  Hvorfor har våre samiske museer funnet på å lage podkast? Fordi vi ønsker fortelle om hva museumsansatte pusler med og hva vår hverdag består av. Folk utenfra er sikkert nysgjerrige på hva som foregår på museene, spesielt nå når museene er stengt. Gjennom podkastserien får våre lyttere innsikt i hva vi på museene våre jobber med og er opptatt av. Dette er mye spennende som foregår på museene våre! Bihtá sisdoallu Kjersti Robertsen ja Jelena Porsanger muitaleaba RiddoDuottarMuseaid podkastráiddu birra.  Manne museabargit leat hutkan álggahit podkastaid?  Mii háliidit muitalit mainna museabargit buđaldit juohke beaivve. Olggobeale olbmot eai dieđe eaige beasa oaidnit daid museadoaimmaid. Muhto podkastráiddu bokte guldaleaddjit besset oahpásnuvvat musea argabeaivái. Dát lea gelddolaš!
13:28
May 6, 2020