RiddoDuottarMuseat

RiddoDuottarMuseat

By RiddoDuottarMuseat
Bures boahtin museapodkastii – guldal mii dáhpáhuvvá min museain, makkár prošeavttaiguin ja fáttáiguin mii bargat. RiddoDuottarMuseaid vuollái gullet njeallje sámi musea ja sámi dáiddačoakkáldat, mat leat Guovdageainnus, Kárášjogas, Porsáŋggus ja Jáhkovuonas. Juoigi museapodkastas lea Per Tor Turi.
Velkommen til vår museumspodkast - hør om hva som foregår bak kulissene på våre museer, om prosjekter og andre temaer i museumsverden. RiddoDuottarMuseat består av fire samiske museer og et samisk kunstmagasin, plassert i Kautokeino, Karasjok Porsanger og Kokelv.
Joikeren i podkasten: Per Tor Turi.
Where to listen
Breaker Logo
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
7. Flytting av Porsanger Museums gjenstandssamling
Episodebeskrivelse /Bihtá sisdoallu  Episode er kun på norsk /Bihttá lea dárogillii Siv Marit, museumsleder ved Porsanger Museum, forteller om det store flyttinga av deres museumssamling som de har gjennomført i vår, og om hva som inngår i en slik flytting.
16:13
July 10, 2020
6. Sámiid Vuorká-Dávviriid historjjá birra
Episoden er på samisk / Bihttá lea sámegillii Jelena Porsanger muitala Sámiid Vuorká-Dávviriid historjjá birra. Su guossin lea Osvald Guttorm gii barggai museas 1980-logus. Guldal Osvalda muittašemiid musea álgočájáhusaid ja eará doaimmaid birra. Jelena Porsanger forteller om museets historie. Hennes podkast gjest er Osvald Guttorm som arbeidet ved De Samiske Samlinger på 1980-tallet. 
20:35
July 3, 2020
5. Geassebargguid birra sámi museas/ Om sommerjobb på museet
Episode beskrivelse /Bihtá govváduis Episode er kun på samisk/ Bihttá lea sámegillii. Jelena Porsanger jearahallá Paula Rauhala, gii lea máŋgga gease bargan Sámiid Vuorká-Dávviriin ofelažžan ja veahkkebargin.  Paula oaivvilda ahte musea heive bures nuorra olbmuide bargosadjin. Das oahppá ollu ja beassá gaskkustit sámi kulturárbbi. 22.04.2020 ************************ Jelena Porsanger intervjuer Paula Rauhala, som har jobbet i mange år som sommerguide og museumsassistent på De Samiske Samlinger i Karasjok.  Paula mener at museet passer kjempe godt som arbeidsplass til yngre folk. Der lærer man mye og får gode erfaringer om formidling av samisk kulturarv.
15:17
June 26, 2020
4. Introduksjon - Porsanger Museum
Spilt inn 30. April Episoden er på norsk. Museumsleder på Porsanger Museum Siv Marit Ekaas Turi forteller om museet og hva som foregår hos dem i Lakselv.
14:21
June 19, 2020
3. Oahpásnuva Gilišiljuin
Dát oassi lea sámegilli. Episoden er på samisk. Introduksjon Kautokeino Bygdetun Guovdageainnu gilišilju rahppui 1987 ja odne oahpásnuvat Gilišiljuin. Moai hupme earret eará váimmuid birra ja Guovdageainnu hervenmálle birra. Podcastas gulat Sunnen Iŋggá Ristena Biret Iŋggá ja Nilsse Niillasa Joret Elle. Kautokeino bygdetun ble åpnet i 1987. I dag blir du kjent med museet. I denne podkasten snakker vi blant annet om hjertene og om Kautokeinos ornamentikk og design. I podcasten hører du Biret Inka Kemi og Elle Bals.
18:50
June 12, 2020
2. Introduksjon - Kokelv Sjøsamiske Museum
Episodebeskrivelse /Bihtá sisdoallu Episode er kun på norsk /Bihttá lea dárogillii Museumsleder ved Kokelv Sjøsamiske Museum, Kjersti Robertsen, forteller om museet i Kokelv og historien til Nillagården hvor museet holder til.
10:34
June 5, 2020
1. Introduksjon til RDM podkastserie
Episode beskrivelse /Bihtá sisdoallu Episode er kun på norsk /Bihttá lea dárogillii Kjersti Robertsen og Jelena Porsanger forteller om podkastserien til RiddoDuottarMuseat.  Hvorfor har våre samiske museer funnet på å lage podkast? Fordi vi ønsker fortelle om hva museumsansatte pusler med og hva vår hverdag består av. Folk utenfra er sikkert nysgjerrige på hva som foregår på museene, spesielt nå når museene er stengt. Gjennom podkastserien får våre lyttere innsikt i hva vi på museene våre jobber med og er opptatt av. Dette er mye spennende som foregår på museene våre! Bihtá sisdoallu Kjersti Robertsen ja Jelena Porsanger muitaleaba RiddoDuottarMuseaid podkastráiddu birra.  Manne museabargit leat hutkan álggahit podkastaid?  Mii háliidit muitalit mainna museabargit buđaldit juohke beaivve. Olggobeale olbmot eai dieđe eaige beasa oaidnit daid museadoaimmaid. Muhto podkastráiddu bokte guldaleaddjit besset oahpásnuvvat musea argabeaivái. Dát lea gelddolaš!
13:27
May 6, 2020