Skip to main content
Utveckling i byggbranschen

Utveckling i byggbranschen

By Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond

Samtal om utveckling och forskning inom byggbranschen med Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF).
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

Automation i betongbyggandet

Utveckling i byggbranschen

1x
Färdplan för jämställd byggprocess
Färdplan för jämställd byggprocess
Ett tydligt ledarskap är en viktig faktor för att kvinnor stannar kvar i byggbranschen, visar ett projekt som genomförts av företaget Byggdialog, Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad och Chalmers.
25:21
June 29, 2021
Installatörsföretagen vill stötta medlemsföretag i hållbarhetsarbetet
Installatörsföretagen vill stötta medlemsföretag i hållbarhetsarbetet
Ökar kunskap om branschens hållbarhetsaspekter, intervju med Terese Kuldkepp, Incoord.
19:47
June 08, 2021
Samverka mer i bygg- och installationsbranschen
Samverka mer i bygg- och installationsbranschen
Kan installatörer och deras kunder tjäna på att installatörer visar vilka mervärden i installationslösningar kan skapa? Och vad skulle branschen tjäna på att samverka ännu mer? Intervju med Hans Nyblom, Installatörsföretagen.
23:59
May 25, 2021
Branschstandard för teknisk isolering
Branschstandard för teknisk isolering
Branschen har tagit fram en standard för teknisk isolering som kommer att vara till nytta för byggbranschen en lång tid framöver. Värmeförluster från installationer utgör en betydande del av en fastighets energiförbrukning. Hur tjock isolering är då godtagbar för värme-, kyl- och luftinstallationer med hänsyn till ett begränsat utrymme? Den traditionella AMA-tabellen tar inte hänsyn till faktorer som påverkar effekten av isolertjocklek och prestanda. En branschstandard underlättar för branschen att göra rätt gällande teknisk isolering, vilket leder till hållbart klimat och mer smarta byggnader. Standarden kommer vara ett hjälpmedel för beställare, konsulter, besiktningsmän, VVS-, kyl- och isoleringsentreprenörer, intervju med Johan Sjölund, Isoleringsfirmornas förening.
20:55
May 12, 2021
Håll nere exponeringen av stendamm
Håll nere exponeringen av stendamm
Det är viktigt att hålla nere inandningen av kvarts. Inom byggindustrin arbetar man mycket med stenmaterial såsom betong. Dammet innehåller kvarts som är hälsofarligt och bland annat kan ge silikos och cancer. Det finns gränsvärden för kvarts som man ska hålla sig under, intervju med Ann-Beth Antonsson, professor emeritus inom ergonomi.
20:07
April 28, 2021
Provta asfalt säkert, automatiskt och fjärrstyrt
Provta asfalt säkert, automatiskt och fjärrstyrt
Skanska har låtit undersöka om fältprovtagning av asfalt går att göra mer säker för provtagningspersonalen genom att utveckla utrustning som gör provtagningen automatiserad och fjärrstyrd. Det skulle bidra till bättre arbetsmiljö och säkerhet genom att operatören kan befinna sig på längre avstånd från förbipasserande trafik. intervju med Martin Blohm, Skanska.
19:53
April 01, 2021
Livräddning på distans för byggarbetsplatser
Livräddning på distans för byggarbetsplatser
En pulsklocka har utvecklats för att mäta och sända medicinska parametrar till ambulans och akutmottagning vid ett allvarligt olyckstillbud. Aktiva på olycksplatsen kan kommunicera via videosamtal med sjukvårds-, och blåljuspersonal. Intervju med Hans Hedberg projektledare för SBUF-projektet och Utvecklings-och kvalitetsansvarig på säkerhetsföretaget Onsitus AB som arbetar i tät samverkan med byggbranschen.
26:27
March 23, 2021
Beslutsstöd för återvinning av stenmaterial
Beslutsstöd för återvinning av stenmaterial
Stöd för anmälan av återvinning från bygg- och anläggningsverksamhet, intervju med Carl Zide från Massbalans AB.
22:37
December 16, 2020
Prognosstyrd vinterväghållning
Prognosstyrd vinterväghållning
Verktyg för väderprognosbaserad saltning av vägar, intervju med Andreas Bäckström från Svevia.
23:26
November 26, 2020
Automation i betongbyggandet
Automation i betongbyggandet
En sammanställning över automatisering och robotisering i betongbyggandet, intervju med Petra Jenning från FOJAB.
26:04
November 26, 2020
Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond har kunskap för byggsektorn
Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond har kunskap för byggsektorn
Välkommen till Svenska Byggbranschens Utvecklingsfonds pilotavsnitt av podd! Vi har kunskap för Byggsektorn.
11:48
November 16, 2020