Skip to main content
Sionedigaeth

Sionedigaeth

By Sioned Mills
Mix tape arbrofol o brofiadau i'ch clustiau gan un o griw podcast yr Haclediad. Ymunwch â Sioned Mills am sgyrsiau am ddiwylliant, fywyd merched, bywyd Cymraeg, dumpster fire y byd a sbrinclin o rianta.

An amateur Welsh language chat podcast from Sioned Mills
Listen on
Where to listen
Breaker Logo

Breaker

Castbox Logo

Castbox

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Stitcher Logo

Stitcher

Currently playing episode

Pennod 4: Brynprov

Sionedigaeth

1x
Pennod 6: Gêms, Geraint a Tafarn swnllyd
Diolch am gadw Sionedigaeth yn eich feeds! Fel gwobr, a bach o sioc, dyma bennod efo Geraint Howells o gwmni cyfieithu gemau rhyngwladol Shloc. Mae Geraint wedi bod yn byw a gweithio yn Japan ers 8 mlynedd, a wnes i ddal fyny efo/cornelu fo yn nhafarn y Grange, Caerdydd i'w holi am... wel toilets sy'n chwarae cerddoriaeth a stwff boncyrs cŵl arall hefyd, mwynhewch. o.n. sori unwaith eto am y sain, dwi wir wir yn trio gwella, ond doedd eistedd wrth y drws yn y bar ffrynt ddim yn syniad da o gwbl, a dwi wedi dysgu ngwers!
1:15:36
May 28, 2019
Pennod 5 - Tân a Tarot
Pennod yn dathlu gŵyl ganol gaeaf gyda'r arbennig Sara ydy hon - yn dilyn calendr rhod y flwyddyn, mae'n amser agosáu at y tân a mynd i hen fyd ysbrydol. Da ni'n sgwrsio am wrachyddiaeth, hen gredoau, dod yn ôl at eich coed a dwi'n cael fy nhro cyntaf ar gardiau tarot... jyst y peth i wrando wrth gyrlio o flaen y tân gyda diod boeth efo siot o wirod/CBD ynddo, mwynhewch!
1:18:46
December 17, 2018
Pennod 4: Brynprov
(Ailddarllediad, gyda'r sain llawn!) Popiwch y bennod ddiweddaraf yn eich clustiau i gael clywed sgwrsweliad cwtshlyd gyda'r raconteur rhyngwladol, Bryn Salisbury. Fel cyfuniad o Beti a'i phobl a sesiwn therapi improv, dwi'n siarad gyda Bryn am hunan ofal, cefnogi’n gilydd, bod allan yn y gwaith a sut i golli dy hun a ffindio dy hun trwy befformio. Gallwch chi ffindio Bryn ar @Bryns Diolch i bawb sy'n lawrlwytho, ac ymddiheuriadau am y glitches sain - dwi dal i weithio ar fy sgilz golygu
1:20:29
November 1, 2018
Pennod 3: Y cwestiwn mwya ar Twitter Cymraeg
Recordiad ar hap yn nigwyddiad BAFTA Cymru gyda Lynwen Brennan, pennaeth Lucasfilm - ges i ofyn cwestiwn a phopeth! Ymddiheuriadau am safon y sain eto, diolch i bawb am wrando, dal i chwilio am theme tune os oes unrhyw syniadau genno chi! Anfonwch unrhyw adborth draw at @llef - bydd hi'n gret i glywed genno chi!
34:52
August 1, 2018
Pennod 2: Codi Llais a Candi Fflos yn Tafwyl
Mae experiments sain Sioned yn parhau - y tro yma yn Tafwyl. Combo cyffroes o gyfweliadau, plant ciwt yn canu, merits candi fflos vs Tango Ice Blast a sesiwn llyfr Codi Llais . Diolch i'r Lolfa am gael recordio gyda Rhiannon Marks, Mabli Jones, Kizzy Crawford a Mari McNeill - ac wrth gwrs Menna Machreth y golygydd. Diolch massif i Aled Mills (@mr_llef) am gymysgu'r sain a trio gwneud recordiad y sesiwn Codi Llais yn llai o lanast. Mae'r mic newydd ar ei ffordd, felly maddeuwch i fi am y niwed i'ch clustiau. Bydd mwy i ddod dros yr haf!
36:32
July 20, 2018
Pennod 1.5 - Beicoleg
Mini bennod arbrofol, iei! Wedi' recordio ar fy commute adre ar y beic mewn gwres llethol (cam arall ar y daith i fod yn LA podcaster)
10:57
July 4, 2018
Pennod 1: Vive la résistance gyda Sara Huws
Croeso i bennod arbrofol gyntaf Sionedigaeth! Podcast misol gyda Sioned Mills. Tro yma, gewch chi antur glywedol amatur efo Sara Huws, digidwraig, crefftwraig, raconteur a chyd-sefydlwraig East End Women's Museum. Ymddiheuriadau garw i Yann Tiersen am ddwyn ei gerddoriaeth i roi naws faux-Ffrengig i'r sioe!
46:07
June 27, 2018