Sotsiaalkindlustusameti taskuhääling

Sotsiaalkindlustusameti taskuhääling

By Sotsiaalkindlustusamet
Jutus on iva!
Where to listen
Breaker Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
#9 Rõõmusõnumid väikeste lastega peredele
Juulikuust jõustusid perehüvitiste seaduse kolm muudatust, mis teevad vanemahüvitiste ja -puhkuste süsteemi paindlikumaks ning võimaldavad töö- ja pereelu paremini ühildada. Meie perehüvitiste teenuse juht Marjana Lazarenkov räägib kõigest lähemalt. Vestlust juhib ohvriabi talituse inimkaubanduse ohvrite nõustamise teenuse juht Sirle Blumberg.
16:56
July 7, 2020
#8 Stop! Võta aeg maha. Kas kuuled?
...ehk räägime lähemalt valgusfoori tugipaketist. Tegemist on esmalt sotsiaal- ja hoolekandevaldkonna juhtidele ja töötajatele loodud psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise paketiga. Sirle Blumbergi vestluskaaslasteks on sotsiaalkindlustusameti ohvriabist Simone Epro ja  Helen Alton ning Raili Juurikas Eesti Motiveeriva Intervjueerimise Treeningu Assotsiatsioonist (EMITA). https://www.palunabi.ee/kriisiabi
38:12
June 17, 2020
#7 Inimkaubandusel pole õigustust
Kui sind on petetud, sinuga on manipuleeritud, sind hoitakse võlaorjuses. Sunnitakse tegema tööd, millega sa ei ole nõus, meelitatakse tegelema prostitutsiooniga. Sinuga sõlmitud kokkuleppeid rikutakse, sinult on ära võetud dokumendid... Sa oled segaduses ja ei tea mida teha... Abi saamiseks on inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise nõuandeliin +372 660 7320.
40:21
June 9, 2020
#6 Teistmoodi eriline elu
Lapse erivajadusest või puudest teadasaamisel alustab perekond teekonda, mille sarnast nad eales varem pole kogenud. Sirle Blumbergi vestluskaaslasteks on sotsiaalkindlustusameti puuetega laste tugiteenuste juht Ebeli Berkman ja nõunik Marta Rohtla.
40:00
June 2, 2020
#5 Kui hingel on valus
Mis on psühhosotsiaalne kriisiabi, hingehoid ja lein? Nendel suurtel teemadel on Sirle Blumbergi vestluskaaslasteks sotsiaalkindlustusameti ohvriabist psühhosotsiaalse kriisiabi teenuse juht Helen Alton ja Katri Aaslav-Tepandi, kes on nii sotsiaalministeeriumis vanemkaplan kui Põhja-Eesti Regionaalhaiglas hingehoidja.
39:01
May 26, 2020
#4 Vaikimine ei tähenda nõusolekut
Värskelt on valminud justiitsministeeriumi tellitud laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise hoiakute ja kogemuste uuring. Ligi 70% noorte hinnangul ei räägita nendega seksuaalse väärkohtlemise teemal piisavalt palju - rohkem infot ootavad noored nii koolist kui lapsevanematelt. Sel teemal on Sirle Blumbergi vestluskaaslasteks meie lastemajateenuse juht Anna Frank-Viron, justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna nõunik Brit Tammiste ja uuringu autor Riin Pärnamets Eesti Uuringukeskusest.
45:38
May 19, 2020
#3 Asendushooldus
Lapse parim kasvu- ja arengukeskkond on tema perekond. Kahjuks ei ole aga kõigil lastel võimalust üles kasvada oma sünnivanemate juures. Mida tähendab asendushooldus ja kuidas saada hoolduspereks? Ehk on ka sinu südames ruumi lapsele, kes ei saa kasvada oma sünniperes.
26:50
May 12, 2020
#2 Taastav õigus
Kas Sina tead, mis on taastav õigus, kuidas toimub konflikti vahendamine või mida tehakse n-ö taastavates aruteluringides? Sellest kõigest vestlevad Annegrete Johanson, Margarita Ingel ja Sirle Blumberg. Head kuulamist!
37:34
May 5, 2020
#1 Lasteabitelefon 116 111
Lasteabitelefon 116 111 töötab ööpäevaringselt ja kõned on kõigile helistajatele tasuta. Milliste teemadega lasteabitelefonile pöördutakse ja kes sinna helistavad? Kas eriolukord on pöördumisi mõjutanud ning milliseid soovitusi jagatakse lastele, kes kurdavad igavuse üle. Kuula ja saa teada!
34:12
April 20, 2020