Skip to main content
Sotsiaalkindlustusameti taskuhääling

Sotsiaalkindlustusameti taskuhääling

By Sotsiaalkindlustusamet
Jutus on iva!
Разговоры о важном!
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

#21 Elu nagu filmis. Just filmis!

Sotsiaalkindlustusameti taskuhääling

1x
#22 Iga noorel on oma lugu, õigus ja eksimine
Kas õigusrikkumisele peab alati järgnema karistus või on ka teisi ja mõjusamaid võimalusi, kuidas juba tehtut analüüsida ja edaspidi vältida. Konfliktivahenduse protsessis saab noor rääkida oma loo, jagada oma mõtteid ja tundeid, mida olukord talle tekitas ja millised on ta vajadused. Enamasti on aga keerulisem kuulata teist osalist ja seda, milliseid mõtteid ja tundeid see lugu temas tekitas.  Taastavast õigusest kui alaealiste õigusrikkujate mõjutusvahendist räägivad Annika Vanatoa Põhja ringkonnaprokuratuurist, Liset Rohi Lääne ringkonnaprokuratuurist ja Rapla maakonna noorsoopolitseinik Kristel Põhjala. Vestlust juhib sotsiaalkindlustusameti inimkaubanduse ohvrite nõustamise teenuse juht Sirle Blumberg.
38:32
November 24, 2020
#21 Elu nagu filmis. Just filmis!
Just Filmi laste õiguste programm tähistab 10. sünnipäeva ning tänavune laste õiguste programm koosneb ka just 10 filmist. Tänases saates vestlevad Sirle Blumbergiga meie lastekaitseosakonna arendus- ja ennetustalituse juht Viola Läänerand-Moisto ja lastekaitse telefoniteenuste juht Mari-Liis Mänd ning Just Filmi turundus ja partnersuhete koordinaator Epp Kõuhkna ja justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna nõunik Anu Leps.  Räägitakse nii laste õiguste programmi filmide valimisest kui filmielu ja päriselu juhtumistest. Head kuulamist!
36:06
November 16, 2020
#20 Taastava õiguse võimalused kinnipidamisasutustes
Taastav õigus on mõtteviisi muutus, mis võimaldab kahju tekitajal tekkinud kahju heastada. Taastavat õigust saab kasutada erinevates keskkondades  - nii koolis, tööl, kogukonnas ja muu seas ka kinnipidamisasutustes.  Kahju tekitaja peaks võtma vastutuse, mõistma oma teo tagajärgi ja proovima tehtut heastada. Taastava õiguse võimalustest kinnipidamisasutustes räägivad Tartu Ülikooli õigusteaduskonna kriminoloogia teadur Anna Markina ja taastava õiguse ekspert Jaanus Kangur. Vestlust juhib sotsiaalkindlustusameti inimkaubanduse ohvrite nõustamise teenuse juht Sirle Blumberg.
38:21
November 12, 2020
#19 Vägivallast loobumine on võimalik
Vägivaldne käitumine on õpitud käitumine, millest on võimalik loobuda. Vägivald kahjustab kõiki osapooli ning mõjutab meid enamasti kauem kui arvame. Mida kauem väärkohtlemine ja vägivald kestavad, seda keerukam on seda lõpetada. Vägivallast loobumise tugiliini 660 6077 koordinaatorid Tõnis Palgi ja Roman Krõlov ning nõunik Virve Kass räägivad Sirle Blumbergiga lähemalt nii tugiliini tegemistest kui novembrikuise  meeskuju kampaania eesmärkidest.
39:12
November 10, 2020
#18 Läbimõeldud ja teadlik lahkuminek paarisuhtes
Nii nagu puudub kindel ja toimiv juhend armumisel, pole manuaali ka lahkuminemisel. Selles taskuhäälingus räägime, kuidas minna partneriga lahku läbimõeldult ja teadlikult, kui peres on lapsed. Ka lapsed vajavad eakohaseid seletusi selle kohta, mis hakkab edasi juhtuma ja millal nad teist vanemat jälle näevad. Sirle Blumbergi vestluskaaslaseks on lastekaitse osakonna perelepitusteenuse projektijuht Ann Lind-Liiberg.
31:32
November 3, 2020
#17 Igas noores on peidus valgete lokkidega inglike
Mida puuduolevat mõni noor oma elus riskikäitumisega asendab? Superviisor Aija Kala ja terapeut Liis Aavaste-Hango aitavad seda küsimust avada läbi mitmedimensioonilise pereteraapia (MDFT), mis on perekeskne programm tõsise riskikäitumise ja mitmekülgse abivajadusega noortele ja nende peredele.  Vestlust juhib Sirle Blumberg.
41:37
October 21, 2020
#16 Lapsevanemaks kasvamise teekond koos lapsega (vene keeles)
Psühholoog Margarita Kerson-Saulis jagab oma mõtteid ja kogemusi tööst laste ja peredega ning julgustab mitte jääma võimalike küsimuste või muredega üksi, vaid pöörduma spetsialisti poole. Psühholoog ei anna hinnanguid, vaid kuulab ja aitab perel näha lahenduste võimalusi. Kõik lapsevanemad vajavad mingil etapil nõu ja tuge, sest me ei sünni vanemateks, me kasvame vanemateks ja see teekond on täis väljakutseid. Психолог Маргарита Керсон-Саулис делится своими мыслями и опытом в работе с семьями и детьми. Посыл Маргариты - не оставайтесь наедине со своими вопросами или возможными переживаниями, обращайтесь к специалисту. Психолог не дает оценок, он поможет семье увидеть возможные решения. Все родители на каком-то этапе нуждаются в совете и поддержке, потому что мы не рождаемся родителями, мы ими становимся, и этот путь совсем не простой.
42:31
October 8, 2020
#15 Igal lapsel on oma lugu
Igal lapsel on oma kasvamise lugu - kasvab ta siis oma sünniperes või armastab teda kasupere.  Vanemlus on keeruline ja vahel juhtub nii, et ei teata, kuidas edasi minna. Kui ise ei tea ega oska, siis on igati normaalne küsida abi. Meie asendushoolduse teemalises podcastis vestleb Sirle Blumberg pere- ja paariterapeut Meelike Saarnaga koolitus- ja nõustamisfirmast Parem Elu.
40:37
October 6, 2020
#14 Ohvriabitöötaja mitmekülgne töö
Kas oled mõelnud, mis tööd teeb ohvriabitöötaja ja millised ta tööpäevad välja näevad? Sirle Blumberg käis Rakveres ja töövarjutas meie ohvriabi peaspetsialist Merli Tammi-Jõeveeri, kes avas ohvriabitöötaja nii mitmekülgse töö sisu ja tegemisi.
37:53
September 22, 2020
#13 Konfliktivahendusest - lihtsalt ja selgelt (vene keeles)
Taastav õigus annab konflikti osapooltele võimaluse turvalises keskkonnas ja erapooletu vahendaja toel kohtuda ning arutada toime pandud teoga seonduvaid asjaolusid ja mõjusid. See ei sobi aga igale juhtumile, kuid annab siiski tavapärasest parema tulemuse paljudes olukordades. Vestlevad Sirle Blumberg ja Margarita Ingel.
36:12
September 8, 2020
#12 Inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise nõuandeliini igapäevatööst ja juhtumitest (vene keeles)
Inimkaubanduse ennetamise nõuandeliinilt +372 6607 320 saab infot inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise võimalustest, tingimustest, eeskirjadest ja ohtudest välismaal. Helistaja saab abi tööpäevadel eesti, vene ja inglise keeles ning soovi korral võib jääda anonüümseks. Inimkaubanduse ennetamise teenuse juht Sirle Blumbergi vestluskaaslaseks on Vladimir Logatshev.
36:06
August 25, 2020
#11 Miks olla taastava õiguse vabatahtlik
Sõna saavad taastava õiguse vabatahtlikud, kes jagavad enda kogemust, mida see nende jaoks tähendab ning mida neile annab.
25:48
August 11, 2020
#10 Kui sild on katki... tuleb KLAT appi
Sotsiaalkindlustusametil on vastutus, et ühiskonna kõige haavatavamad ja keerukamad lapsed saaksid vajalikku tuge ja õigeaegset abi. Osadele lastele saab anda seda abi vaid nende vabadust piirates. Selle jaoks ongi mõeldud kinnised lasteasutused. Kinnise lasteasutuse teenus on mõeldud viimase abinõuna ja last on võimalik sinna suunata ainult kohtu kaudu. Teemal vestlevad Sirle Blumberg ja Taimi Nilson ohvriabi ja ennetusteenuste osakonnast.
29:03
July 28, 2020
#9 Rõõmusõnumid väikeste lastega peredele
Juulikuust jõustusid perehüvitiste seaduse kolm muudatust, mis teevad vanemahüvitiste ja -puhkuste süsteemi paindlikumaks ning võimaldavad töö- ja pereelu paremini ühildada. Meie perehüvitiste teenuse juht Marjana Lazarenkov räägib kõigest lähemalt. Vestlust juhib ohvriabi talituse inimkaubanduse ohvrite nõustamise teenuse juht Sirle Blumberg.
16:56
July 7, 2020
#8 Stop! Võta aeg maha. Kas kuuled?
...ehk räägime lähemalt valgusfoori tugipaketist. Tegemist on esmalt sotsiaal- ja hoolekandevaldkonna juhtidele ja töötajatele loodud psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise paketiga. Sirle Blumbergi vestluskaaslasteks on sotsiaalkindlustusameti ohvriabist Simone Epro ja  Helen Alton ning Raili Juurikas Eesti Motiveeriva Intervjueerimise Treeningu Assotsiatsioonist (EMITA). https://www.palunabi.ee/kriisiabi
38:12
June 17, 2020
#7 Inimkaubandusel pole õigustust
Kui sind on petetud, sinuga on manipuleeritud, sind hoitakse võlaorjuses. Sunnitakse tegema tööd, millega sa ei ole nõus, meelitatakse tegelema prostitutsiooniga. Sinuga sõlmitud kokkuleppeid rikutakse, sinult on ära võetud dokumendid... Sa oled segaduses ja ei tea mida teha... Abi saamiseks on inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise nõuandeliin +372 660 7320.
40:21
June 9, 2020
#6 Teistmoodi eriline elu
Lapse erivajadusest või puudest teadasaamisel alustab perekond teekonda, mille sarnast nad eales varem pole kogenud. Sirle Blumbergi vestluskaaslasteks on sotsiaalkindlustusameti puuetega laste tugiteenuste juht Ebeli Berkman ja nõunik Marta Rohtla.
40:00
June 2, 2020
#5 Kui hingel on valus
Mis on psühhosotsiaalne kriisiabi, hingehoid ja lein? Nendel suurtel teemadel on Sirle Blumbergi vestluskaaslasteks sotsiaalkindlustusameti ohvriabist psühhosotsiaalse kriisiabi teenuse juht Helen Alton ja Katri Aaslav-Tepandi, kes on nii sotsiaalministeeriumis vanemkaplan kui Põhja-Eesti Regionaalhaiglas hingehoidja.
39:01
May 26, 2020
#4 Vaikimine ei tähenda nõusolekut
Värskelt on valminud justiitsministeeriumi tellitud laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise hoiakute ja kogemuste uuring. Ligi 70% noorte hinnangul ei räägita nendega seksuaalse väärkohtlemise teemal piisavalt palju - rohkem infot ootavad noored nii koolist kui lapsevanematelt. Sel teemal on Sirle Blumbergi vestluskaaslasteks meie lastemajateenuse juht Anna Frank-Viron, justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna nõunik Brit Tammiste ja uuringu autor Riin Pärnamets Eesti Uuringukeskusest.
45:38
May 19, 2020
#3 Asendushooldus
Lapse parim kasvu- ja arengukeskkond on tema perekond. Kahjuks ei ole aga kõigil lastel võimalust üles kasvada oma sünnivanemate juures. Mida tähendab asendushooldus ja kuidas saada hoolduspereks? Ehk on ka sinu südames ruumi lapsele, kes ei saa kasvada oma sünniperes.
26:50
May 12, 2020
#2 Taastav õigus
Kas Sina tead, mis on taastav õigus, kuidas toimub konflikti vahendamine või mida tehakse n-ö taastavates aruteluringides? Sellest kõigest vestlevad Annegrete Johanson, Margarita Ingel ja Sirle Blumberg. Head kuulamist!
37:34
May 5, 2020
#1 Lasteabitelefon 116 111
Lasteabitelefon 116 111 töötab ööpäevaringselt ja kõned on kõigile helistajatele tasuta. Milliste teemadega lasteabitelefonile pöördutakse ja kes sinna helistavad? Kas eriolukord on pöördumisi mõjutanud ning milliseid soovitusi jagatakse lastele, kes kurdavad igavuse üle. Kuula ja saa teada!
34:12
April 20, 2020