Skip to main content
Stadsutvecklingspodden

Stadsutvecklingspodden

By Umami Produktion

Podden där forskare och praktiker samtalar om hållbar stadsutveckling. Institutet för hållbar stadsutveckling i Malmö är avsändare. Agneta Nordin leder samtalen och Umami Produktion står för produktionen.
Where to listen
Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

18 Vilken roll kan civilsamhället spela för att bygga tillit?

Stadsutvecklingspodden

1x
19 Vattnets betydelse i en hållbar stad
19 Vattnets betydelse i en hållbar stad
Vem ansvarar egentligen för vad när det gäller Malmös vattenhantering? Och hur kan vi återbruka vatten och börja tänka mer hållbart och cirkulärt? Det är några av de frågor som Agneta Nordin lyfter med Kristina Hall, projektledare på VA SYD och Anna Thomasson, docent på Ekonomihögskolan i Lund. 
33:51
January 24, 2023
18 Vilken roll kan civilsamhället spela för att bygga tillit?
18 Vilken roll kan civilsamhället spela för att bygga tillit?
Kan tillit bidra till att skapa tillväxt? Och vilken roll spelar civilsamhället i dessa processer? Om det samtalar Agneta Nordin med Susanne Wallman Lundåsen, statsvetare och docent vid Linköpings universitet, Tom Roodro, utvecklingssekreterare i Malmö stad och Jeanette Berga, som leder Föreningscenter Nobelvägen 21 och ingår i Tillväxtkommissions råd med civilsamhället. 
33:02
November 22, 2022
17 Hur blir vi bättre på återbruk av byggmaterial?
17 Hur blir vi bättre på återbruk av byggmaterial?
Intresset för att återvinna byggmaterial ökar, men det är fortfarande billigare att slänga än att återvinna. Varför är det så och hur kan utvecklingen bli mer hållbar?  Hör Agneta Nordin samtala med Anna Bernstad, hållbarhetsstrateg i Malmö stad och Mats Persson, lektor i byggteknik vid Malmö universitet. 
32:19
October 18, 2022
16 Tillväxtkommissionen går in i ny fas – vad innebär det?
16 Tillväxtkommissionen går in i ny fas – vad innebär det?
Nu ska kommissionen ta inkomna rapporter och kunskap vidare – hur ser arbetet ut framåt?  Hör Agneta Nordin samtala med Martin Andersson, kommissionens ordförande, Vlora Makolli, en av kommissionärerna och Micael Nord, näringslivsdirektör i Malmö stad. De betonar bland annat vikten av dialog, ungas avtryck och yrkesutbildningens förutsättningar.
26:49
September 27, 2022
15 Kulturens roll för hållbar stadsutveckling
15 Kulturens roll för hållbar stadsutveckling
Varför är kultur viktigt för stadsutveckling och vad kan den spela för roll framöver? Hur kan vi göra mer plats för kultur och kulturskapande i våra stadsrum?  Om det pratar Agneta Nordin med Maria Hellström Reimer, konstnär och professor i design i teori och praktik vid Malmö universitet och Carolina Olsson, kulturlots, Malmö stad.
40:10
August 16, 2022
14 Nya sätt att se på integration – den superdiversifierade staden
14 Nya sätt att se på integration – den superdiversifierade staden
Vad är en superdiversifierad stad och vad kan det betyda för Malmö att vara det? Hör Agneta Nordin samtala med Erica Righard (socionom och biträdande professor vid Institutionen för socialt arbete och Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare, Malmö universitet), Hélène Barnekow (ledarskapskonsult och kommissionär i Tillväxtkommissionen) och Lisbeth Gyllander Torkildsen (kvalitets- och utvecklingschef vid gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Malmö stad). 
45:29
June 21, 2022
13 Är det dags för ett miljonprogram 2.0?
13 Är det dags för ett miljonprogram 2.0?
Vem ansvarar för att göra det enklare att komma in på bostadsmarknaden – staten eller kommunerna? Vilka lösningar finns redan och vilka är möjliga att utveckla? Hör Agneta Nordin samtala med Martin Grander (forskare på Malmö universitet) och Marie Thelander Dellhag (vd för MKB). 
35:42
May 05, 2022
12 Jämlik hälsa ­– innovation på medborgarnas villkor
12 Jämlik hälsa ­– innovation på medborgarnas villkor
Vad innebär jämlik hälsa och hur uppnår vi det? Kan vi få fler att må bättre genom nya sätt att arbeta och tänka? Hör Agneta Nordin samtala med Margareta Rämgård (forsknings- och projektledare) och Hajnalka Fatah (hälsofrämjare i Lindängen) om satsningen Jämlik hälsa.
32:07
April 12, 2022
11 Genuskodade platser – tjejers vardagsliv är angeläget
11 Genuskodade platser – tjejers vardagsliv är angeläget
Varför är vissa av Malmös offentliga platser otrygga att vistas på för tjejer? Och vad behöver hända för att det ska förändras? Hör Agneta Nordin samtala med Johanna Sixtensson (lektor på Malmö universitet) och Duha Al-Taay (student och medlem i Tillväxtkommissionens ungdomsgrupp). 
30:27
March 10, 2022
10 Hur påverkas våra städer när handelsmönstren ändras?
10 Hur påverkas våra städer när handelsmönstren ändras?
Näthandeln ökar, köpcentrum placeras ofta i städernas utkanter och i stan gapar många butikslokaler tomma. Hur påverkas vi och hur ser Malmö ut om tio år? Om det pratar Agneta Nordin med Malin Sundström (docent på Malmö universitet), Patrik Widerberg (strateg på fastighets- och gatukontoret, Malmö stad) och Pia Sandin (vd på Malmö Citysamverkan). 
34:40
February 09, 2022
9 Uppdrag: Att få Malmö att växa hållbart
9 Uppdrag: Att få Malmö att växa hållbart
Vad är egentligen Malmö Tillväxtkommission, vilket uppdrag har den och vad kan vi förvänta oss framöver? Hör Agneta Nordin samtala med tre av kommissionärerna: Martin Andersson, (professor i industriell ekonomi på BTH), Anna Heide (affärsutvecklingschef på Trianon) och Tue David Bak (vd för Greater Copenhagen).
27:56
January 25, 2022
8 Industribyggnaders värde och roll i en stad
8 Industribyggnaders värde och roll i en stad
Hur beräknas värdet för industribyggnader? Och vem avgör var de ska placeras eller hur de ska användas? Lyssna på ett samtal mellan Agneta Nordin och Birgitta Vitestam (doktor i företagsekonomi och forskare vid Malmö universitet) och Olof Martinsson (stadsarkivarie i Malmö stad).
26:49
November 15, 2021
7 Västra Hamnens betydelse för Malmö – 20 år efter Bo01
7 Västra Hamnens betydelse för Malmö – 20 år efter Bo01
Bo01 byggdes för att bli världens mest hållbara stadsdel. Blev den det? Och hur skapar vi modiga klimatmål i dag och framåt? Hör Agneta Nordin samtala med Karin Grundström (professor i arkitektur vid Malmö universitet) och Per-Arne Nilsson (strateg på miljöförvaltningen, Malmö stad).
36:01
October 26, 2021
6 Klimatsmart byggande – om att samarbeta för att nå målen
6 Klimatsmart byggande – om att samarbeta för att nå målen
Hur hanterar vi de krav som urbaniseringen ställer, när allt fler flyttar in till våra städer? Vad menas med klimatsmart byggande och hur samarbetar vi för att hitta hållbara lösningar? Om det samtalar Agneta Nordin med Caroline Wigren Kristoferson (innovationsforskare och professor i Urbana studier vid Malmö universitet) och Josephine Nellerup (stadsbyggnadsstrateg i Malmö stad).
29:47
October 05, 2021
5 Utan social hållbarhet når vi inga klimatmål
5 Utan social hållbarhet når vi inga klimatmål
Hur hänger den sociala och den ekologiska hållbarheten ihop? Och hur skapar vi social hållbarhet i Malmö, så att vi kan hjälpas åt att nå de globala klimatmålen? Hör Agneta Nordin samtala med Tapio Salonen (professor i socialt arbete vid Malmö universitet) och Jörgen Andersson (utvecklingssamordnare på Framtidens hus i Lindängen, Malmö stad). 
27:23
September 21, 2021
4 Rörelse i Malmö – transporter och fysisk aktivitet
4 Rörelse i Malmö – transporter och fysisk aktivitet
Hur planeras det för ökad rörelse och aktivitet bland Malmös medborgare? Och hur kan universitetet vara med och bidra till detta? Hör Agneta Nordin samtala med Jesper Nordlund (trafikplanerare i Malmö stad) och Karin Book (universitetslektor vid Institutionen för idrottsvetenskap vid Malmö universitet). 
31:42
May 31, 2021
3 Barnens rätt i staden
3 Barnens rätt i staden
Från och med 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige. Hur kan vi lyssna på barnen när det gäller stadsutveckling? Hör Agneta Nordin samtala med Philip Tanimura (samhällsplanerare i Malmö stad) och Tove Samzelius (doktor i socialt arbete som arbetar med kunskapsutveckling för Rädda Barnen).
31:03
March 16, 2021
2 Håll lågan levande – om medmänsklighet
2 Håll lågan levande – om medmänsklighet
Vilka drivkrafter ligger bakom viljan att hjälpa en medmänniska och hur håller vi lågande levande även när den mest akuta krisen lagt sig? Hör Agneta Nordin i ett samtal med Lena Wetterskog Sjöstedt (chef för Skånes Stadsmission) och Carin Cuadra (professor vid Institutionen för socialt arbete på Malmö universitet). 
33:41
March 03, 2021
1 Gröna platser i den växande staden
1 Gröna platser i den växande staden
Vad menas med gröna platser, varför behövs de och hur skapar vi rum för dem i våra växande städer? Hör Agneta Nordin samtala med Marcus Horning (stadsbyggnadsdirektör i Malmö stad), och Ebba Lisberg Jensen (docent i humanekologi vid Malmö universitet). 
33:13
February 22, 2021