Student Tribune

Student Tribune

By Hristian Daskalov
Академичен подкаст за студентска наука.
От студенти, за студенти, и не само!
Where to listen
Apple Podcasts Logo
Breaker Logo
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Промяната на организационния климат като антикризисен инструмент
Настоящият епизод разглежда въпроса за организационната култура като антикризисен инструмент. И по-точно за онова специфично съчетание на формите на проявление на организационната култура както помежду им, така и на всички тях с възприетите формални средства и механизми на управление, наречено организационен климат, както и възможностите чрез управлението на организационния климат не просто да се излезе от кризата, но и да се подобри организационното състояние и да се упражни превенция по повод на бъдещи кризи.
35:57
May 10, 2020
Innovative Blockchain Technologies and Their Application in the Field of Education
The European Commission proposes eight scenarios for the application of distributed ledger technology (DLT) in an educational context, based on the current state of technology development and deployment. According to their recent report, the blockchain technology may disrupt institutional norms in the field of education and empower learners in line with the needs of Industry 4.0. The episode of the podcast, recorded in English, looks into the theoretical and practical aspects of the “Open Source University” (www.os.university), a project announced in 2016 as one of the "Top 10 Social Innovation Ideas" by Hewlett Packard Enterprise’s “Living Progress Challenge”. By following a pre-defined set of critical success factors (CSF) for managing the end-to-end project, OS.UNIVERSITY aims to create a distributed platform on the blockchain that turns the potentially disruptive scenarios into real-life opportunities for modernization of Academia, enablement of businesses, and empowerment of students, employees, life-long learners.
1:04:52
May 7, 2020
Видове управленски грешки и подходи за преодоляването им
В литературата, посветена на мениджмънта и лидерските умени, броят на книгите за „успешното, ефективно, модерно” и пр. лидерство расте със всеки изминал ден. Но като че ли авторите странят от един от основните си съвети, а именно – да се учим от грешките си, за да се развиваме в личностен и управленски аспект. Тази задача за „учене чрез грешки” трудно се постига на практика, още повече, когато темата се избягва или неглижира.
27:59
April 26, 2020
Емоционалната и социална интелигентност - теория и приложение в практиката
Темите, които се разглеждат в научно-изследователското и художествено творчество на Даниел Голман и Дейл Карнеги, засегнати и в настоящия епизод на подкаста "Студентска трибуна", са свързани с изследванията за мястото и ролята на социалната и емоционална интелигентност в мениджмънта и неизменно свързаните с него личностно развитие и екипни взаимоотношения. С настоящия епизод е направен опит да се представи аргументирано и структурирано кратка биографична справка за двамата автори и техните творби по темата, придружена с по-детайлно описание и анализ на засегната проблематика и нейното приложение в мениджмънта.
52:08
April 25, 2020