Krishi Diary

Krishi Diary

By Upakar Bhandari
Based on agriculture extension ,production and research activities
Where to listen
Breaker Logo
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

मकै बालीमा लाग्ने अमेरिकन फौजी किराको पहिचान र व्यवस्थापन सम्बन्धि जानकारी

Krishi Diary

Go to next audioGo to next audio
Go to prev audioGo to prev audio
1x
मकै बालीमा लाग्ने अमेरिकन फौजी किराको पहिचान र व्यवस्थापन सम्बन्धि जानकारी
मकै बालीमा लाग्ने अमेरिकन फौजी किराको पहिचान र व्यवस्थापन सम्बन्धि जानकारी
09:08
April 15, 2020
कृषि-वन प्रणालीको बारेमा जानकारी
राम्रो लाग्छ भने अरु साथीलाई पनि सुन्न भन्नुहोस  सुधार्नु पर्ने सल्लाह सुझाव हामीलाई पठाउनुहोस्
06:25
April 4, 2020
Krishi Diary 1
Agriculture is the way of life
14:38
March 10, 2020
Krishi Diary
00:48
March 10, 2020