Skip to main content
Väitöksen jälkeen

Väitöksen jälkeen

By Johanna Isosävi

Dos. Johanna Isosävin ja prof. Camilla Lindholmin 12-osainen podcast.

Miten voi toteuttaa unelmiaan akateemisella uralla? Keskustelemme tavoitteista, luovuudesta, rahoituksesta, julkaisemisesta ja kirjoittamisesta, vertaispalautteesta, opettamisesta, jonglöörauksesta, kansainvälistymisestä, hiljaisesta tiedosta, tiedeviestinnästä ja rohkeudesta.

Väitöksen jälkeen: opas akateemiselle uralle (2021, Art House)
Koodi KARONKKA, 25 euroa 30.6.21 asti: arthouse.fi/sivu/tuote/vaitoksen-jalkeen/2761830

Musiikki Robin Grey: These Days.
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
Where to listen
Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Väitöksen jälkeen #12 – Rohkeus
Väitöksen jälkeen #12 – Rohkeus
Kahdennessatoista jaksossa Camilla ja Johanna keskustelevat rohkeudesta ja siitä, miten voi kääntää vastoinkäymiset voitoksi akateemisella uralla. Missä tilanteissa rohkeutta tarvitaan akateemisella uralla? Miten"epämukautujat" ja akateeminen ura liittyvät yhteen? Kannattaisiko pitää epäonnistumisten CV:tä? Miksi pelkäämme puhua epäonnistumisistamme? Millaisia epäonnistumisen kokemuksia meillä on? Kuinka paljon on riittävästi?  Voit lukea lisää kirjastamme Väitöksen jälkeen: opas akateemiselle uralle. Se ilmestyy toukokuussa 2021 Art Housen kustantamana.
34:32
April 27, 2021
Väitöksen jälkeen #11 – Tiedeviestintä ja vaikuttaminen: vieraina Tuuli Holttinen ja Salla-Maaria Laaksonen
Väitöksen jälkeen #11 – Tiedeviestintä ja vaikuttaminen: vieraina Tuuli Holttinen ja Salla-Maaria Laaksonen
Yhdennessätoista jaksossa aiheena on tiedeviestintä ja vaikuttaminen. Camilla ja Johanna keskustelevat filosofian tohtori Tuuli Holttisen (Helsingin yliopisto) ja dosentti Salla-Maaria Laaksosen (Helsingin yliopisto) kanssa.  Miksi tutkijan kannattaa viestiä somessa? Miten voi päästä alkuun Twitterin käytössä? Voiko kaikesta tutkimuksesta löytää suurta yleisön kiinnostavan näkökulman? Miten voi päästä kirjoittamaan jutun perinteiseen mediaan? Millaista on tulevaisuuden tiedeviestintä? Voit lukea lisää kirjastamme Väitöksen jälkeen: opas akateemiselle uralle. Se ilmestyy toukokuussa 2021 Art Housen kustantamana.
45:13
April 27, 2021
Väitöksen jälkeen #10 – Hiljainen tieto: vieraana Sanna Vehviläinen
Väitöksen jälkeen #10 – Hiljainen tieto: vieraana Sanna Vehviläinen
Kymmenennessä jaksossa Camilla ja Johanna keskustelevat opinto- ja uraohjauksen professorin Sanna Vehviläisen (Itä-Suomen yliopisto) kanssa hiljaisesta tiedosta ja mentoroinnista. Miten hiljainen tieto ja erilaiset ohjauskäytänteet liittyvät toisiinsa? Millaisissa tilanteissa tieteentekijä voi hyötyä mentoroinnista? Miten voi löytää itselleen virallisen tai epävirallisen mentorin? Millaista on vertaismentorointi?  Voit lukea lisää kirjastamme Väitöksen jälkeen: opas akateemiselle uralle. Se ilmestyy toukokuussa 2021 Art Housen kustantamana.
46:19
April 27, 2021
Väitöksen jälkeen #9 – Kansainvälistyminen: vieraana Anna Keski-Rahkonen
Väitöksen jälkeen #9 – Kansainvälistyminen: vieraana Anna Keski-Rahkonen
Yhdeksännessä jaksossa Camilla ja Johanna keskustelevat mielenterveyden professori Anna Keski-Rahkosen (Helsingin yliopisto) kanssa kansainvälistymisestä. Mitä hyötyä kansainvälistymisestä on akateemisella uralla? Mitä kannattaa huomioida, kun etsii itselleen sopivaa paikkaa tutkijavaihtoon? Millaista on  asua privaattisyistä ulkomailla ja tehdä etätöitä Suomeen? Miten toimivat kansainväliset etäkonferenssit? Mitä luovia keinoja voi käyttää kansainvälistymiseksi haastavina aikoina, kun pandemia jyllää tai jos henkökohtaiset syyt estävät lähdön?  Voit lukea lisää kirjastamme Väitöksen jälkeen: opas akateemiselle uralle. Se ilmestyy toukokuussa 2021 Art Housen kustantamana.
29:16
April 27, 2021
Väitöksen jälkeen #8 – Jonglööraus: vieraana Kaisa Koskinen
Väitöksen jälkeen #8 – Jonglööraus: vieraana Kaisa Koskinen
Kahdeksannessa jaksossa Camilla ja Johanna keskustelevat jonglöörauksesta käännöstieteen professori Kaisa Koskisen (Tampereen yliopisto) kanssa. Akateemisella uralla on yhtä aikaa ilmassa niin monta palloa opetuksen, tutkimuksen ja hallinnon parissa, että jönglööraustaidot ovat tarpeen. Miten uusi opettaja voi selvitä monenlaisesta jonglöörauksesta? Mitä kannattaa tehdä, jos huomaa, että palloja on liikaa ilmassa yhtä aikaa? Millaisia apuvälineitä voi käyttää ajankäytön suunnittelussa? Millaisissa tilanteissa kannattaa sanoa "ei"? Miten omasta hyvinvoinnista voi pitää kiinni? Miten jonglööraus onnistuu työn ja perhe-elämän välillä? Voit lukea lisää kirjastamme Väitöksen jälkeen: opas akateemiselle uralle. Se ilmestyy toukokuussa 2021 Art Housen kustantamana.
57:02
April 27, 2021
Väitöksen jälkeen #7 – Opettaminen: vieraana Johanna Vaattovaara
Väitöksen jälkeen #7 – Opettaminen: vieraana Johanna Vaattovaara
Seitsemännessä jaksossa Johanna keskustelee suomen kielen professori Johanna Vaattovaaran (Tampereen yliopisto) kanssa opettamisesta.  Miksi opetuksen ja tutkimuksen suhde on usein jännitteinen ja tulisiko asialle tehdä jotain? PItäisikö yliopistossa opettavilta vaatia pedagogista pätevyyttä kuten kouluissa? Miten tutkija-opettaja voi löytää aikaa myös tutkimukselle? Miten toteuttaa tutkimusperusteista opetusta? Millaisia ovat verkko-opetuksen haasteet ja mahdollisuudet? Voit lukea lisää kirjastamme Väitöksen jälkeen: opas akateemiselle uralle. Se ilmestyy toukokuussa 2021 Art Housen kustantamana.
50:55
April 27, 2021
Väitöksen jälkeen #6 – Vertaispalaute: vieraana Kimmo Svinhufvud
Väitöksen jälkeen #6 – Vertaispalaute: vieraana Kimmo Svinhufvud
Kuudennessa jaksossa Camilla ja Johanna keskustelevat vertaispalautteesta yliopisto-opettaja, dosentti Kimmo Svinhufvudin (Helsingin yliopisto) kanssa. Miten palautetta kannattaa antaa tutkimusseminaareissa? Millä tavoin tyypilliset ohjeet palautteen antamiseksi voivat olla ongelmallisia? Miten kannattaa toimia, kun saa käsikirjoituksensa vertaisarvion? Millä tavoin voi käsitellä vaikeita tunteita kriittisen palautteen jälkeen? Millainen on hyvä vertaisarvio ja miten sellaisen oppii laatimaan?  Voit lukea lisää kirjastamme Väitöksen jälkeen: opas akateemiselle uralle. Se ilmestyy toukokuussa 2021 Art Housen kustantamana.
40:53
April 27, 2021
Väitöksen jälkeen #5 – Kirjoittaminen: vieraana Carol Kiriakos
Väitöksen jälkeen #5 – Kirjoittaminen: vieraana Carol Kiriakos
Viidennessä jaksossa Camilla ja Johanna keskustelevat kirjoittamisesta valtiotieteen tohtori ja kirjoitusvalmentaja Carol Kiriakoksen (Aalto-yliopisto) kanssa. Miksi kirjoittaminen on niin tärkeä osa akateemista uraa? Mitkä ovat yleisimmät kirjoittamisen esteet? Miten voi kirjoittaa, vaikka olisi vain vähän aikaa käytössä? Millaisia strategioita kannattaa hyödyntää kirjoittamisessa? Mitä etuja on yhteisöllisestä kirjoittamisesta?  Voit lukea lisää kirjastamme Väitöksen jälkeen: opas akateemiselle uralle. Se ilmestyy toukokuussa 2021 Art Housen kustantamana.
46:24
April 27, 2021
Väitöksen jälkeen #4 – Julkaiseminen: vieraana Jan Lindström
Väitöksen jälkeen #4 – Julkaiseminen: vieraana Jan Lindström
Neljännessä jaksossa Camillan ja Johannan kanssa keskustelemasa on tuottelias julkaisija, pohjoismaisten kielten professori Jan Lindström (Helsingin yliopisto).  Miten julkaisemisen kulttuuri on muuttunut yliopistoissa? Mikä on julkaisuputki ja miten sitä kannattaa suunnitella? Miten yhteiskirjoittamista kannattaa suunnitella ja toteuttaa? Miten voi tulla tuotteliaaksi julkaisijaksi?   Voit lukea lisää kirjastamme Väitöksen jälkeen: opas akateemiselle uralle. Se ilmestyy toukokuussa 2021 Art Housen kustantamana.
49:05
April 27, 2021
Väitöksen jälkeen #3 – Rahoituksen haku: vieraana Johanna Björkroth
Väitöksen jälkeen #3 – Rahoituksen haku: vieraana Johanna Björkroth
Kolmannessa jaksossa Camilla ja Johanna keskustelevat elintarvikehygienian professori Johanna Björkrothin (Helsingin yliopisto) kanssa siitä, millainen on hyvä hankehakemus.  Mitä neuvoja kokenut arvioija antaa rahoitushakemusten tekijöille? Miksi hyvä hankehakemus on rinnastettavissa vakuuttavaan tarinaan? Kauanko menestyksekkään rahoitushakemuksen laatimiseen menee aikaa? Mikä rooli hakemusten arvioinnissa on yhteiskunnallisella vaikuttavuudella?  Voit lukea lisää kirjastamme Väitöksen jälkeen: opas akateemiselle uralle. Se ilmestyy toukokuussa 2021 Art Housen kustantamana.
56:18
April 27, 2021
Väitöksen jälkeen #2 – Luovuus ja ideat
Väitöksen jälkeen #2 – Luovuus ja ideat
Toisessa jaksossa Camilla ja Johanna keskustelevat luovuudesta ja ideoista, jotka ovat keskeisiä akateemisella uralla. Millaisia kokemuksia heillä itsellään on ideoiden saamisesta? Mistä tutkija ylipäänsä voi löytää hyviä ideoita? Ja miten voi tunnistaa toimivan idean?  Voit lukea lisää kirjastamme Väitöksen jälkeen: opas akateemiselle uralle. Se ilmestyy toukokuussa 2021 Art Housen kustantamana.
23:26
April 27, 2021
Väitöksen jälkeen #1 – Tavoitteet
Väitöksen jälkeen #1 – Tavoitteet
Ensimmäisessä jaksossa Camilla ja Johanna keskustelevat tavoitteiden merkityksestä akateemisella uralla.  Millaisia tavoitteita Camilla ja Johanna ovat asettaneet ja miten ne ovat toteutuneet? Miksi kannattaa säännöllisin väliajoin esittää kysymys "Mitä sinä itse haluat tehdä"? Entä mikä on akateeminen missiolause ja mitä hyötyä siitä voi olla? Voit lukea lisää kirjastamme Väitöksen jälkeen: opas akateemiselle uralle. Se ilmestyy toukokuussa 2021 Art Housen kustantamana. 
31:46
April 27, 2021