Skip to main content
Veri Tezgahı

Veri Tezgahı

By veri tezgahi
Machine Learning ve Yapay Zeka uygulamalarının endüstri ve akademi içerisindeki kullanımlarını uzmanlarıyla tartıştığımız haftalık podcast.
Twitter: @veritezgahi
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

#10 Fatma Güney: Bilgisayar Görüsü - Optik Akış ve Aktivite Algılama

Veri Tezgahı

1x
#21 Burkay Gür ve Görkem Yurtseven: ML-Ops Girişimi Fal.ai, Feature Storage ve Alandaki Trendler
Bu bölümde Amerikada bir ML-ops girişimi fal.ai (features & labels) kurucuları Burkay Gür ve Görkem Yurtseven konuk ettik. Bol bol ML-Ops konuştuğumuz bu sohbette feature storage'dan model serving'e ve ml-ops trendlerine kadar bir çok konuyu ele aldık.  İletişim icin Burkay'a ve Gorkem'e email adreslerinden ulasabilirisiniz: burkay@fal.ai gorkem@fal.ai
01:07:44
November 11, 2021
#20 Hamit Hamutçu: Veri Bilimi ve Yapay Zekada Organizasyonel Yetenekler ve Standartlaşma Çalışmaları
Bu bölümde uzun yıllar veri analitiği ekosisteminde endüstri ve danışmanlık tecrübelerine sahip Hamit Hamutçu'yla son yıllarda uzerinde çalıştığı veri bilimi ve yapay zekada organizasyonel yetenek konusunu ele aldık. Endüstri standartları inşaa etmek amacıyla kurdukları Analitik ve Veri Bilimi Standartları İnisiyatifini (IADSS) konuştuk.
48:40
October 19, 2021
#19 Oğuzhan Gençoğlu: Kavram Kanıtından Üretime - Makine Öğrenmesi Geliştirme Yaşam Döngüsü
Bu bölümde, Finlandiya’da Tampere Üniversitesinde makine öğrenimi üzerine doktorasını yapmakta olan ve daha doktorasının ilk yıllarında kurduğu veri bilimi danışmanlık şirketi Topdatascience’da yapay zeka takım lideri olan Oğuzhan'la veri bilimi projelerinin farklı fazlarını konustuk; fikir aşamasından kavram kanıtı (proof of concept) geliştirmeye, dağıtım süreçlerinden (deployment) destek (maintenance) süreçlerine kadar yaşanan bir çok problemi ve zorlukları konuştuk. Alana dair geniş bir tecrübe sahibi olarak çok güzel noktalara değindi ve sektöre dair tecrübelerini paylaştı.
01:05:55
September 23, 2021
#18 Yağmur Gizem Çınar: Öneri Sistemleri ve Adaptif Siralama Yöntemleri
Bu bölümde Amazonda araştırmacı olarak çalışan Yağmur'la doktora ve doktora sonrası süreçlerinde yaptığı çalışmaları ele alacağız, spesifik olarak recommendation/öneri sistemleri ve bu alanadaki adaptif sıralama modellerini nasıl geliştirdiklerini konuşacağız. Linkler Adaptive Pointwise-Pairwise Learning-to-Rank for Content-based Personalized Recommendation Period-aware content attention RNNs for time series forecasting with missing values
01:03:40
August 02, 2021
#17 İlge Akkaya: Robotik Manipülasyon
Bu bolümde OpenAI’da araştırmacı olarak çalışan İlge Akkaya ile robotik manipülasyon, reinforcement learning, ve otomatik amaç keşfi yöntemlerini, özellikle de İlge’nin robot elle rubik küp çözümü ve self learning makalelerini konuştuk. Linkler: Robocup Solving Rubik’s Cube with a Robot Hand Asymmetric self-play for automatic goal discovery in robotic manipulation
01:02:58
May 21, 2021
#16 Tarık Altuncu: Çizge Teorisi Karmaşık Ağlar Ve Uygulamaları
Bu bölümde konuğumuz TRT veri bilimi ekibinden ve ayni zamanda Imperial College’de Çizge Teorisi üzerine doktorasını bitirmiş olan Tarık Altuncu ile doktora çalışmalarını ve yayıncılıktaki veri bilimi uygulamalarını konuştuk. http://wwwf.imperial.ac.uk/~mpbara/Partition_Stability/ https://github.com/barahona-research-group/PyGenStability
01:21:11
April 06, 2021
#15 Mahmut Demir: Otonom Sürüşte Haritalama ve Lokalizasyon
Bu bölümdeki konuğumuz Apple'da Robotik üzerine çalışan Mahmut Demir ile sürücüsüz araçlarda algılama, haritalama ve lokalizasyon yöntemlerini konuştuk. Bu alana yönlenişini ve daha önceki tecrübelerini dinledik. Haritalama alanında neden daha geleneksel yöntemlerin kullanıldığı bu alandaki zor problemleri konuştuk. HD mapping, LIDAR ve navigasyon haritalarından ve bu alanda çalışan şirketlere kadar sohbet ettik.  
01:07:04
March 14, 2021
#14 Gizem Gezici: Arama Motorlarında Yanlı Sonuç Problemi (Search Engine Bias)
Bu bölümde Huawei Yapay Zeka ekip lideri Gizem Gezici ile, doktora çalışma konusu olan arama motorları ve bu sistemlerdeki yanlı sonuçlar üzerine konuştuk, bu alana dair problemleri ve çalışmaları tartıştık. Arama motorları ne gibi tehlikelere yol açabilir yanlı sonuç döndürme problemi nasıl ölçümlenir ve ne gibi önlemler alabiliriz soruları üzerine konuştuk. Yayında bahsedilen iki paper'ı Gizem Gezici'nin ResearchGate profilinde bulabilirsiniz. https://www.researchgate.net/publication/347234149_TurkihTweets_A_Benchmark_Dataset_for_Turkish_Text_Correction https://www.researchgate.net/publication/348815885_Evaluation_metrics_for_measuring_bias_in_search_engine_results Ayrıca, BTK Akademi için hazırladıkları Türkçe Doğal Dil İşlemeye Giriş dersi şu linkte: https://www.btkakademi.gov.tr/portal/course/dogal-dil-islemeye-giris-11864#!/about
01:01:25
February 25, 2021
#13 Uğurkan Ateş: Çevrimdışı Pekiştirmeli Öğrenme (Offline Reinforcement Learning)
Bu bölümde Belçika Liege Üniversitesinden Uğurkan Ateş ile offline reinforcement learning konumuz! Bu alandaki metotların standart pekiştirmeli öğrenmeden farkıları, işlevselliği, problemlerini ve uygulama alanlarını konuştuk. 
52:52
February 10, 2021
#12 Evin Pınar Örnek: Bilgisayar Görüsünde Derinlik Tahmini | One-Shot/Few-Shot Learning
Bu bölümde Munich Teknik Üniversitesinden Evin Pınar Örnek konuğumuzdu. Bilgisayar görüsü alanında derinlik tahminleme çalışmalarını ve one shot few shot learning modellerini konuştuk. Linkler:  https://inzva.com/ai/2020/ai-labs-joint-program
01:01:29
January 12, 2021
#11 Semih Yağcıoğlu: Çok Kipli Derin Öğrenme (Multimodal Deep Learning)
Apziva'nın kurucusu Semih Yağcıoğlu'yla doktora calışmalarını, ve multimodal öğrenmedeki modelleri konuştuk. "RecipeQA" adındaki çalışmasında yemek tarifleri alanında, resim ve yazıyı kullanarak nasıl modeller geliştirdiğini ve bu modellerin zamansal olarak nasıl çıkarım yaptıklarını, ve bu sistemlere dair çözülmüş/çözülmemiş problemleri anlattı.   Linkler: Tasvir Et veri seti: https://semihyagcioglu.com/projects/tasviret/ Apziva http://www.apziva.com/
01:01:20
December 28, 2020
#10 Fatma Güney: Bilgisayar Görüsü - Optik Akış ve Aktivite Algılama
Bu bölümde Koç Üniversitesinden Fatma Güney konuğumuzdu. Bilgisayar görüsü uygulamaları, optik akış ve otonom sürüşlere dair çalışmalarını dinledik. Geleneksel yaklaşımlarla modern yaklaşımların farklılıklarını ve bu modellerde semantic bilgi kullanımının önemini konuştuk. Bazı faydalı linkler: Kitti Dataset http://www.cvlibs.net/datasets/kitti/ Kitti dataset (2012) Computer Vision for Autonomous Vehicles: Problems, Datasets and State of the Art https://ps.is.mpg.de/publications/janai2017arxiv Koç Üniversitesi Doktora pozisyonu linki: https://twitter.com/ftmguney/status/1338881743672193024?s=20 
01:03:02
December 22, 2020
#9 Onur Varol: Zararlı Sosyal Medya Kampanyaları, Twitter Botları ve Sosyal Riskleri Önleme Algoritmaları
Bu bölümde konuğumuz Sabancı Üniversitesi Bilgisayar bölümü hocalarından Onur Varol'la sosyal bilimlerde makine öğrenimi ve risk tespit algoritmalarının nasıl kullanıldığını konuştuk.  Sürekli gelişen tekniklerle uygulanan sosyal medya manipülasyonlarının nasıl yapıldığını ve nasıl tesbit edilebileceğine yönelik yaklaşımları anlattı. Gelişen yapay zeka metotlarının bu kampanyalarda kullanış örneklerinden, sosyal ağ üzerindeki yanlış bilgi yayılımının nasıl sosyal botlar tarafından popülerleştirilip gerçek kullanıcılarca "güvenli" bilgi izlenimi oluşturulmasına ve bu yayılım özelliklerine bakarak nasıl tesbit yapılacağı üzerine geliştirdiği sistemleri ve bu alana dair en temel problemin veri toplama ve kısıtlı teknolojik altyapılar olduğundan bahsetti. Linkler: http://www.onurvarol.com/ The spread of low-credibility content by social bots
50:51
November 23, 2020
#8 Onur Ünlü: Veri Platformlarının Evrimi
Bu bölümde büyük veri teknolojileri uzmanı Onun Ünlü ile büyük veri ve değişen data teknolojileri üzerine konuştuk. Veri platformları uzun yıllardır üzerinde durulan bir alan. Şirketler 2000'li yıllardan bugüne yaşanan big data transformasyonu ile bir çok kabiliyet kazandı, ama bu yeni araçlar farklı problemleri de beraberinde getirdi.  Onur, bu alana dair problemlerden ve çözümlerden bahsetti;  Büyük veri şekil mi değiştiriyor? Hadoop ölüyor mu? Ortaya çıkan yeni teknolojiler hangi gereksinimleri gideriyor?  
57:35
November 09, 2020
#7 Tarık Keleştemur: Makine Öğrenmesi ve Robotik
Bu bölümdeki konumuz robotik araştırmalarıydı. Son yıllarda machine learning ve yapay zekanın robotik calışmalarını nasıl etkilediğini, derin öğrenme ve pekiştirmeli öğrenmenin (reinforcement learning) robotik alanında nasıl uygulandığına ve bu yaklaşımların geleneksel robotik metotlarıyla nasıl birlikte çalıştığını konuştuk. Muzik: For Mr. BB by Michael Ramir C.
54:17
October 18, 2020
#6 Beliz Günel: Yapay Zekayı Ürünleştirmek
Bu bölümde konuğumuz Stanford Üniversitesinde "Representation Learning" üzerine doktora yapan Beliz Günel ile endüstride yapay zeka kullanımları üzerine konuştuk. Bize çalıştığı projeleri ve bu projelerde araştırma safhasından üretime dönüşüm süreçlerinden bahsetti.  Keyfli dinlemeler! Linkler: Beliz'in Google'daki Blog Paylaşımı 
01:01:53
September 16, 2020
#5 Yasin Hasekioğlu: Hava Araçlarında Algılama
Aurora Flight Science şirketinde algılama (percetion) üzerine çalışan Yasin Hasekioğlu, bu bölümde havacılıkta kullanılan algılama yöntemlerini anlattı. Havacılık gibi güvenlik katsayıları yüksek bir alanda, uzun bir geçmişe sahip olan otonomi metodlarının nasıl calıştıkları ve neden ML yaklaşımları kritik mekanizmalarda kullanılmadığını anlattı. Next-generation hava taksileri ve bunun gibi pilotsuz araçların önündeki problemlerden konuştuk. Linkler: Aurora Kurucu Ortak John Langford Wayfinder Otonom Ucak İnişi Garmin Otonomi
51:30
September 11, 2020
#4 Abdülbaki Türkmenoğlu: Yapay Zeka ve Hukuk - Mülkiyet Sorunları
Bu bölümde İngiltere'de University of Birmingham'da hukuk doktorası yapan Abdülbaki ile birlikteydik ve yapay zekaların herhangi bir insan müdahalesi olmadan ürettiği eserlerin mülkiyet sorunlarını ve bu alandaki farklı yaklaşımları konuştuk. Linkler: The Next Rembrandt Project Margaret Boden (Creativity) AIVA (Intro Music)
52:16
August 24, 2020
#3 Olcay Yılmazçoban: E-spor'da Yapay Zeka Uygulamaları
Bu bölümdeki konuğumuz FalconAI’in kurucu ortaklarından Olcay Yılmazçoban’dı. Olcay’la e-spor alanındaki yapay zeka uygulamalarını ve kendi girişimlerini konuştuk.
42:19
August 11, 2020
#2 Feyza Akyürek | Ekin Akyürek: Doğal Dil İşleme
Boston Üniversitesinde Bilgisayar Bölümünde Doktorasını yapan Feyza ve yine MIT Bilgisayar Bölümünde doktorasını yapan Ekin ile genel hatlarıyla doğal dil işleme alanına dair konuştuk. Linkler: Morse Tokenization
01:11:11
August 04, 2020
#1 Cağlayan Dicle: Sürücüsüz Araçlar
Hyundai-Aptiv şirketinde bilgisayar görüsü ve makina algılaması üzerinde çalışan Çağlayan Dicle, bu bölümde bize genel hatlarıyla bu alana nasıl yöneldiğini ve alana dair problemleri anlattı. Otonom araç fikrinin hayalden gerçekçi bir uygulama alanına dönüşmekte olduğunu ve bu dönüşümdeki uğraşlarını anlattı. Deep Learning öncesi klasik bilgisayar görüsü problemlerine dair farklı yaklaşımlar üzerine çalıştığından ve bu klasik problemlerin şu andaki çalıştığı alana nasıl katkı sağladığından bahsetti. Sürücüsüz araçlar üzerine çalışan farklı şirketlerin aynı probleme nasıl farklı yaklaştıklarından ve sahip oldukları farklı modelleme yöntemlerinden konuştuk. Linkler: Tesla Autonomy Day Sunumu Raquel Urtasun, Alex Kendall, Çetin Meriçli ve Oktay Arslan
01:08:40
July 29, 2020
Veri Tezgahında Neler Var? - #0
Çok kısa olarak, podcastlerimizde ne gibi konulardan bahsedeceğimize, neden bu işi yaptığımıza ve ileri bölümlerdeki işleyişimizin nasıl olacağına değindik.
12:52
July 28, 2020