Worlds in Transition - Världar i Omställning

Worlds in Transition - Världar i Omställning

By MariaEF
About
Worlds in Transition, or 'Världar i Omställning' as the podcast series is called in Swedish, focuses on the transitions to sustainable lifeforms that goes on in different places around the world today, where people make change happen through active engagement in their own communities. In this first series I focus on introducing the concept of 'Transition' in the Swedish speaking parts of Finland, while also making visible the people leading this grassroots revolution in this part of the world. Future pods will bring more examples from around the globe.
More places to listen
Worlds in Transition, or 'Världar i Omställning' as the podcast series is called in Swedish, focuses on the transitions to sustainable lifeforms that goes on in different places around the world today, where people make change happen through active engagement in their own communities. In this first series I focus on introducing the concept of 'Transition' in the Swedish speaking parts of Finland, while also making visible the people leading this grassroots revolution in this part of the world. Future pods will bring more examples from around the globe.

More places to listen

Världar i omställning - Avsnitt 11: Samtal med Ingrid Biese om vad vi kan lära oss av Världar i Omställning
Ingrid Biese är forskardoktor vid Social och kommunalhögskolan i Helsingfors. Hon har doktorerat och skrivit en bok om kvinnor som hoppar av karriären för att kunna välja arbeta på det sätt som passar dem bäst. Just nu forskar hon i män som hoppat av sin karriär. I det här sammanfattande samtalet i poddserien Världar i Omställning diskuterar vi på vilket sätt omställningsberättelserna liknar eller skiljer sig från det hon tidigare forskat i. Vi diskuterar också deras relation till min tidigare forskning om människor som försvarar sitt sätt att leva mot miljöförstörande projekt i sina byasamhällen. Under vårt samtal funderar vi på hur berättelserna som varit med i poddserien bidrar till förändring som stöder mer hållbara livsformer på denna planet. Editering: Tommi Ranta
53:55
November 14, 2019
Världar i Omställning - Avsnitt 10: Pella Thiel om att leda och organisera omställning lokalt och globalt
Pella Thiel är en av förgrundsgestalterna i Omställningsnätverket, den svenska delen av Transition Network som är en sorts paraplyorganisation för grupperingar och initiativ som jobbar med att ta fram mer hållbara livsformer lokalt. Sedan ung ålder har hon varit medveten om det ansvar och den möjlighet varje enskild individ egentligen har för att skapa förändring i människan relation till naturen hon är en del av. Hennes grundläggande tes är att den samhällsstruktur vi lever i idag, som bygger på ekonomisk tillväxt och separation från naturen, inte kommer att hålla ihop. Den är inte hållbar inom planetens gränser helt enkelt. Den övergripande frågan som hon jobbar med handlar därför om hur man kan skapa en kulturförändring så att människor börjar leva i balans och harmoni med varandra och ’det mer än mänskliga’ på denna planet. Vi pratar om hennes egen insats i det här förändringsarbetet men också om alla de utmaningarna som uppstår då man ger sig på att organisera samhällelig förändring från gräsrotsnivå. Editering: Tommi Ranta Foto: Marie Sparreus
38:30
November 14, 2019
Världar i Omställning - Avsnitt 9: Christin Furu och Simon Gripenberg om omställning genom berättelser, konst och teknik
Christin Furu och Simon Gripenberg bor i Jakobstad. De har länge engagerat sig i frågor som gäller hållbarhet och ekologi och har en djup förståelse för de hållbarhetsutmaningar som finns på systemnivå i dagens värld. I vårt samtal diskuterar vi vad det är som driver dem att engagera sig i de här frågorna och hur de själv jobbar med att skapa förändring i samhället i stort. I sin roll som universitetslektor i småbarnspedagogik vid Helsingfors Universitet använder sig Christin av berättelser för att öppna upp för samtal kring grundläggande moraliska värderingar med barn och vuxna i dagismiljöer. Simon har kombinerat sitt intresse för teknik, naturvetenskap och konst för att konkretisera och väcka allmänhetens nyfikenhet om tekniska lösningar som inte kräver komplexa storskaliga och resursintensiva insatser utan utgår från enkla material i kombination med naturens egen kraft. Editering: Tommi Ranta.
56:00
November 14, 2019
Världar i Omställning - Avsnitt 8: Alicia Trezise-Segervall om att starta ett litet ullspinneri
Alicia Trezise-Segervall är ursprungligen från Sydney i Australien men kärleken förde henne till Vasa och därifrån till den lilla byn Koskö i Korsholm. Tidigare jobbade Alicia med international business på stora globala företag men idag är det det ultra lokala som ä drivkraften i hennes verksamhet. I Koskös gamla nerlagda skola har hon nämligen öppnat ett ullspinneri med maskiner som såldes på den lokala andrahands marknaden Findit. I vårt samtal talar vi inte bara om hennes resa in i den lokala ullens underbara värld, utan också om de hinder som finns för att garn- och beklädnadsbranschen ska bli mer hållbar i Finland. Samtalet är på engelska. Editering: Tommi Ranta
38:40
November 14, 2019
Världar i omställning -Avsnitt 7: Mathias Nystrand, skrotkonst och alternativt leverne
Mathias Nystrand är författaren som blev skrotkonstnisse som blev byggare som blev självhushållare. När jag träffade Mathias bodde han ännu i Vörå i Svenska Litteratursällskapets hus Abramsgården. Där har han förutom att förkovra sig i sitt skrivande också haft skrotkonstsutställningar och workshops för skolbarn om hur man kan förvandla skrot till något vackert och värdefullt. Vårt samtal handlar bland annat om just hur skrot kan vara en väg in i omställning. Vi pratar också om hur pengar sätter gränser för vilken sorts omställning som kan ske och hur identiteten som uppstår i en arbetsgemenskap är en central del av hur individen definieras i dagens samhälle. Editering: Tina Nyfors
31:02
November 14, 2019
Världar i Omställning - Avsnitt 6: Julia Degerth om Zerowaste och hållbara värderingar 
Julia är personen bakom bloggen Grön i Åbo. Hon har ända sedan ung ålder känt ett stort intresse för miljöfrågor. Hon tänker mycket på frågor som har med miljö att göra och med bloggen har hon kunnat bygga upp ett kontaktnätverk till andra som går med likadana tankar. Idag brinner hon framförallt för en zerowaste-livstil och det är något hon också fått mycket uppmärksamhet för både på bloggen och som föreläsare runtomkring Åbo. I vårt samtal handlar mycket om hur man kan ställa om sitt liv så att det innehåller mindre plaster och avfall och hur Julia blir bemött i sin strävan att inspirera andra att våga leva ett mer hållbart liv. Editering: Tommi Ranta
33:52
November 14, 2019
Världar i Omställning - Avsnitt 5: Kaj Löfvik om odling, naturens kraft och omställning i Älvbyarna
Kaj bor i Älvbyarna i Korsholm. Det här är en plats där många är intresserade av frågor om hållbara lösningar och där man också drivit ett EU-finansierat omställningsprojekt i några år i vilket Kaj och hans fru Paula haft en aktiv medverkan. För Kaj har intresset för hållbarhet i det egna livet lett honom in på nya vägar då han för några år sedan sa upp sig från sitt jobb som trädgårdsmästare för att istället kunna satsa på det som hjärtat och själen ville; odlingar och tid för reflektion och andlighet i naturen. Vi träffades på en het julidag sommaren 2018 och pratade om hur allt egentligen hänger ihop, det vill säga hur rätt sorts odling och matjord ger välbefinnande och hälsa, hur omställningen i Älvbyarna ger gemenskap och hur varandet i naturen är det som ger livet sin mening och sin kraft. Editering: Tommi Ranta
32:15
November 14, 2019
Världar i omställning - Avsnitt 4: Paula och Eeva-Stiina på Lönnemo och om livet mellan två världar
Paula och Eeva-Stiina har hittat sitt hem på Lönnemo en bit utanför Salo på en naturskön plats. De ser sig inte själva som några som plötsligt fått för sig att 'ställa om', eftersom deras livsfilosofi alltid genomsyrats av hänsyn till naturen och omvärlden. Lönnemo består av en röd liten stockstuga från 1920-talet, med lite odlingsmark och en välskött björkskog som ger dem mer ved än vad de behöver för att värma sitt hus. Gården har de under åren utvecklat så att de kan njuta av livet utan den stress som det vanliga arbetslivet medför. Istället satsar de på att vara så självförsörjande som möjligt och sätta sin tid på samhällsengagemang, bland annat inom degrowth-rörelsen i Finland. Under vårt samtal pratar vi bland annat om rikedomarna som den här sortens liv gett dem och hur det känns att leva ett liv utanför en värld där det mesta handlar om tillväxt och konsumtion. Editering: Tina Nyfors
29:20
November 8, 2019
Världar i Omställning - Avsnitt 3: Madgalena Lindroos, om REKO, hållbar mat och livstil
Madgalena Lindroos är född i Sibbo, utbildad i konsthistoria i Åbo, och sedan flera år tillbaka inbiten skäribo på Replot utanför Vasa. Hon skriver på bloggen Bohemian Maggie och har ett speciellt intresse för naturens skafferi - det vill säga alla de vilda örter som finns rakt framför näsan på oss när vi tar en vandring ute i skogen. Vårt samtal handlar inte så mycket om örter och skogsvandringar utan om hur man skapar förändring genom att aktivera sig i de stora - och små - frågorna om den hållbara matens framtid. Under de senaste åren har Maggie engagerat sig i matfrågor som administratör i en av de första REKO-ringarna i Finland och varit med och höjd medvetenheten om vikten av lokal, god och ren mat i Österbotten. Varför just mat? Och hur ser Maggie på omställning och hållbarhet - det är några av de frågorna som kom upp i vårt samtal i ett tyst hörn på Vasa Stadsbibliotek i medlet av maj 2018. Editering: Tommi Ranta
54:09
November 7, 2019
Världar i omställning- Avsnitt 2: Johanna och Kim Fredenberg om omställning i Pargas
Johanna och Kim Fredenberg bor tillsammans med sina tre barn i utkanten av Pargas i ett stort gammalt stockhus som de totalrenoverat under livets mest hektiska år. Gården är ursprungligen byggd på 1800-talet och ligger högt uppe på en kulle med utsikt över sädesfälten runtomkring. Här försöker Johanna och Kim vara så självförsörjande som möjligt både då det gäller el och mat. I vårt samtal pratar vi om hur det kom sig att de började tänka på omställning i deras egen vardag och om deras erfarenheter av att verkligen göra något med de här tankarna på den anrika gården. Editering: Tina Nyfors.
35:45
November 6, 2019
Världar i Omställning - Avsnitt 1: Rob Hopkins och Transition Network
I det här första avsnitten utforskar jag själva begreppet omställning tillsammans med Rob Hopkins. Han är en av det världsomspännande Transition-nätverkets grundare och har skrivit flera böcker om just Omställning. Jag träffade Rob i början av september 2018 vid Schumacher College strax utanför Transition staden Totnes. Under vårt samtal hann vi prata om både hur idén för omställningsnätverket i tiderna uppstod och spred sig över hela världen, och hur man leder och motiverar människor i ett sådant nätverk, men också om utmaningarna som kan uppstå då många olika aktörer samverkar för förändring. Editering: Tommi Ranta
46:10
November 6, 2019
Make your own podcast for free with Anchor!