Skip to main content
Overheid en openbaarheid

Overheid en openbaarheid

By Cornelis van der Sluis
Update over de Wet openbaarheid van bestuur en andere wetten. Alles over overheidsdata, openbaarheid en geheimhouding.
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

Een mondeling Wob-besluit, maar liever toch schriftelijk. Anders onder de Wet open overheid?

Overheid en openbaarheid

1x
De Wet open overheid pas relevant per 1 mei 2022? Nee, ook nu al!
Over het ontbreken van overgangsrecht waardoor de Wet open overheid nu al een relevant kader kan zijn bij de afhandeling van verzoeken om informatie of bezwaren tegen besluiten op grond can de Wet openbaarheid van bestuur.
03:52
February 01, 2022
Een mondeling Wob-besluit, maar liever toch schriftelijk. Anders onder de Wet open overheid?
Een Wob-verzoek kan ook worden afgedaan met een mondeling besluit. Wanneer dat niet kan of wanneer men dat niet moet willen wordt behandeld in deze podcast. Onder de Woo lijkt mondelinge besluitvorming helemaal niet logisch of gewenst.
05:34
December 03, 2021
Aanvaarding Wet open overheid een feit
Over de aanvaarding van de Woo en de (uitgestelde) inwerkingtreding.
06:49
October 06, 2021
WET OPEN OVERHEID | nog maar eens over de persoonlijke beleidsopvattingen
Na aanvaarding van de Woo in januari 2021 staat het onderwerp “persoonlijke beleidsopvattingen” niet stil. Tijd dus voor een update.
09:19
May 31, 2021
WET OPEN OVERHEID | De nieuwe uitzonderingen (weigeringsgronden)
Een derde podcast over de Wet open overheid. Dit keer over de nieuwe uitzonderingen (weigeringsgronden).
09:09
April 26, 2021
WET OPEN OVERHEID | de voorgeschiedenis
Over de totstandkomingsgeschiedenis van de Wet open overheid. Over de Wob uit 1980, de Woo in 2012 en de Woo anno 2021
13:23
March 10, 2021
Het vervolg van de WhatsApp zaak. Beheren, behouden en beoordelen van elektronische berichten
Over de uitspraak van oktober 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:24744) en de al dan niet bestaande verplichtingen om appjes e.d. te beheren, te behouden en te beoordelen na ontvangst van een Wob verzoek
09:42
February 11, 2021
Over het vragen om beperkte kennisneming van processtukken (8:29 Awb)
Het verzoeken om beperkte kennisneming is geen sinecure (meer). Over het toepassen van 8:29 Awb en de beoordeling van de rechter gaat deze podcast.
13:41
October 30, 2020
Reageren op een informatieverzoek? Pas op, u neemt sneller dan u denkt een onrechtmatig besluit!
Naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland wordt ingegaan de vraag wat u doet als u ingaat op een inzageverzoek. U neemt sneller dan u denkt een besluit. Is dat onrechtmatig, dan dreigt een schadevergoeding.
05:45
July 20, 2020
Is een verzoek om informatie een Wob-verzoek?
Bespreking van de preciseringsuitspraak van de Raad van State van 20 mei 2020.
08:33
May 20, 2020
Corona als reden om de behandeling van Wob-verzoeken lange termijn op te schorten
Over beslistermijnen bij de Wob en de mogelijkheid om een beroep te doen op overmacht (via artikel 4:15, lid 2 onder c, van de Wob)
05:09
April 18, 2020
Het begrip ‘bestuurlijke aangelegenheid’ in de Wob. Belangrijk of niet?
Waar kan een Wob-verzoek op zien? Hoe belangrijk is het onderwerp - de bestuurlijke aangelegenheid - die de verzoeker noemt in zijn Wob-verzoek?
06:29
March 11, 2020
Een ieder kan een Wob-verzoek indienen, dus ook een raadslid
Over wie een Wob-verzoek kan richten aan de overheid en het (ontbreken) van het belang van belanghebbendheid.
07:01
February 14, 2020
Zijn de documenten er wel of niet?
Over het geloofwaardig stellen dat documenten niet onder het bestuursorgaan berusten en het wel of niet mogen afwijzen van een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.
06:21
January 23, 2020
January 22, 2020
00:17
January 22, 2020