Overheid en openbaarheid

Overheid en openbaarheid

By Cornelis
Update over de Wet openbaarheid van bestuur en andere wetten. Alles over overheidsdata, openbaarheid en geheimhouding.
Where to listen
Apple Podcasts Logo
Breaker Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Is een verzoek om informatie een Wob-verzoek?

Overheid en openbaarheid

Is een verzoek om informatie een Wob-verzoek?

Overheid en openbaarheid

Go to next audioGo to next audio
Go to prev audioGo to prev audio
1x
Is een verzoek om informatie een Wob-verzoek?
Bespreking van de preciseringsuitspraak van de Raad van State van 20 mei 2020.
08:32
May 20, 2020
Corona als reden om de behandeling van Wob-verzoeken lange termijn op te schorten
Over beslistermijnen bij de Wob en de mogelijkheid om een beroep te doen op overmacht (via artikel 4:15, lid 2 onder c, van de Wob)
05:08
April 18, 2020
Het begrip ‘bestuurlijke aangelegenheid’ in de Wob. Belangrijk of niet?
Waar kan een Wob-verzoek op zien? Hoe belangrijk is het onderwerp - de bestuurlijke aangelegenheid - die de verzoeker noemt in zijn Wob-verzoek?
06:29
March 11, 2020
Een ieder kan een Wob-verzoek indienen, dus ook een raadslid
Over wie een Wob-verzoek kan richten aan de overheid en het (ontbreken) van het belang van belanghebbendheid.
07:00
February 14, 2020
Zijn de documenten er wel of niet?
Over het geloofwaardig stellen dat documenten niet onder het bestuursorgaan berusten en het wel of niet mogen afwijzen van een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.
06:20
January 23, 2020
January 22, 2020
00:16
January 22, 2020