Skip to main content
Ystafell Werdd Ieuan Rhys

Ystafell Werdd Ieuan Rhys

By Ieuan Rhys
Ymunwch â Ieuan Rhys a fydd yn holi rhywun amlwg o’r byd adloniant yng Nghymru yn ei stafell werdd.
Wedi blynyddoedd o holi nifer o wynebau a lleisiau cyfarwydd ar ei gyfres i BBC Radio Cymru – Showbusnesan - mae Ieu nôl yn busnesan ym mywydau’r sêr.
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

Julian Lewis Jones

Ystafell Werdd Ieuan Rhys

1x
Gwawr Edwards
O’r Steddfod i Glyndbourn. O Neuadd Albert i Stadiwm Y Principality. Sgwrs gyda’r gantores hyfryd o Geredigion - Gwawr Edwards.
40:34
October 28, 2020
Stifyn Parri
Yr actor,diddanwr a’r entrepreneur yn son am ei daith o Rhosllanerchrugog i Brookside Close ac i’r West End a nol i Gymru.
1:01:02
October 20, 2020
Shelley Rees
Ieuan Rhys yn holi hen ffrind o ddyddie Pobol Y Cwm a Gwaith Cartref. Yr actores o'r Rhondda - Shelly Rees
55:45
October 13, 2020
Julian Lewis Jones
Yr actor o Frynteg gafodd fywyd llawn cyn iddo fynd i Goleg Drama ac un uchafbwynt o’I yrfa oedd cael cyd weithio gyda’r anfarwol Clint Eastwood.
38:09
August 11, 2020
Alun Saunders
Actor, cerddor, dramodydd a nawr Drag Act poblogaidd iawn-Connie Orff sy’n gyfrifol am sgriptionifer o bennodau  ‘Gwaith/Cartref’.
39:35
August 4, 2020
Rhianna Loren
Actores ifanc o Ystrad Mynach yn son am bwysigrwydd Theatr Mewn Addysg a sut ga’th hi rhan Esyllt Ethni Jones yn y gyfres ‘Hansh’.
35:01
July 28, 2020
Phylip Harries
Yn adnabyddus fel actor ar Tan Tro Nesa, Halen Yn Y Gwaed ac Amdani ag hefyd fel ‘Dame’ gore Theatr Clwyd ond hefyd fe oedd ysgrifennydd The Mike Yarwood Fan Club!!
53:13
July 21, 2020
Angharad Lee
Yr actores o’r Rhondda sy’ bellach yn gyfarwyddwraig theatr yn son am ei hoffter o weithio oddi ar y llwyfan a’I hoffter o chwaraeon.
35:19
July 14, 2020
Gareth Lewis
Yr ‘hogyn o’r Felin’ - Dros 60 mlynedd yn actio o’I ddyddie fel plentyn gyda radio’r BBC ym Mangor at ei rhan enwoca – Meic Pearce yn Pobol Y Cwm.
35:20
July 7, 2020
Ffion Wilkins
r actores bu’n whare merch Philip Madoc yng nghyfresi Heliwr/Mind To Kill sy bellach yn gantores ac yn cymysgu gyda phobol fel Chris de Burgh.
37:03
June 30, 2020
Gareth Potter
Bellach yn DJ prysur a phoblogaidd ond unwaith aeth enwogrwydd yn drech pan fuodd yn rhan o gast EastEnders.
37:38
June 24, 2020
Sera Cracroft
Yr actores o Rhyd Y Foel sy’n adnabyddus fel Eileen yn opera sebon y BBC – Pobol Y Cwm ond fydd hefyd yn hel atgofion am ei gwaith ar Rownd a Rownd ac Amdani.
36:32
June 16, 2020
Cyflwyniad - Ieuan Rhys
Cyfres o bodlediadau lle fydd Ieuan Rhys yn holi nifer o actorion,cantorion,cyfarwyddwyr a dramodwyr am eu bywydau a'u gyrfaoedd. A new Welsh language podcast
03:27
June 12, 2020