Skip to main content
MJU Archives Podcast

MJU Archives Podcast

By Maejo University Archives
Podcast ของฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ องค์ความรู้ ผลงานของมหาวิทยาลัย และข้อมูลท้องถิ่นภาคเหนือ
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

OH-EP1-เรื่องเล่าจากศิษย์เก่า ตอนกว่าจะมาเป็นลูกแม่โจ้ โดยคุณธนานนท์ ทั่วประโคน

MJU Archives Podcast

1x
OH-EP5-เรื่องเล่าจากศิษย์เก่า ตอนกว่าจะมาเป็นลูกแม่โจ้ โดยคุณธนานนท์ ทั่วประโคน
เรื่องเล่าจากศิษย์เก่า ตอนกว่าจะมาเป็นลูกแม่โจ้ โดยคุณธนานนท์ ทั่วประโคน
07:32
September 13, 2021
OH-EP4-เรื่องเล่าจากศิษย์เก่า ตอนกว่าจะมาเป็นลูกแม่โจ้ โดยคุณธนานนท์ ทั่วประโคน
เรื่องเล่าจากศิษย์เก่า ตอนกว่าจะมาเป็นลูกแม่โจ้ โดยคุณธนานนท์ ทั่วประโคน
04:30
September 13, 2021
OH-EP3-เรื่องเล่าจากศิษย์เก่า ตอนกว่าจะมาเป็นลูกแม่โจ้ โดยคุณธนานนท์ ทั่วประโคน
เรื่องเล่าจากศิษย์เก่า ตอนกว่าจะมาเป็นลูกแม่โจ้ โดยคุณธนานนท์ ทั่วประโคน
07:32
September 13, 2021
OH-EP2-เรื่องเล่าจากศิษย์เก่า ตอนกว่าจะมาเป็นลูกแม่โจ้ โดยคุณธนานนท์ ทั่วประโคน
เรื่องเล่าจากศิษย์เก่า ตอนกว่าจะมาเป็นลูกแม่โจ้ โดยคุณธนานนท์ ทั่วประโคน
06:00
September 13, 2021
OH-EP1-เรื่องเล่าจากศิษย์เก่า ตอนกว่าจะมาเป็นลูกแม่โจ้ โดยคุณธนานนท์ ทั่วประโคน
เรื่องเล่าจากศิษย์เก่า ตอนกว่าจะมาเป็นลูกแม่โจ้ โดยคุณธนานนท์ ทั่วประโคน
07:32
September 13, 2021
IH-EP14-เชื้อราเมธาไรเซียม
เชื้อราเมธาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) คือ เชื้อราชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคกับแมลง ลักษณะโดยทั่วไปของเชื้อราเมธาไรเซียม คือ เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะมีสีเขียวหม่น พบทั่วไปในดิน สามารถมีชีวิตอยู่ในดินได้นาน ทำให้มีระยะการควบคุมได้นาน เป็นเชื้อราที่ไม่มีอันตรายต่อไส้เดือน สัตว์ต่าง ๆ และมนุษย์ อีกทั้งเป็นเชื้อราที่เพาะเลี้ยงได้ง่าย จึงนิยมนำไปใช้ในรูปแบบของสารชีวอินทรีย์ฆ่าแมลง http://www.archives.mju.ac.th/learningbase/?p=1053
04:51
August 10, 2021
IH-EP13-เชื้อราไตรโคเดอร์มา
เชื้อราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma harzianum) สามารถพบได้โดยทั่วไป โดยจะดำรงชีวิตอยู่ในดิน อาศัยเศษซากพืช ซากสัตว์ และแหล่งอินทรียวัตถุเป็นแหล่งอาหาร เจริญได้รวดเร็วบนอาหารเลี้ยงเชื้อ โดยจะสร้างเส้นใยสีขาวและผลิตโคนิเดียหรือสปอร์ รวมเป็นกลุ่มสีขาว เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้ม เชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นเชื้อราที่ปฏิปักษ์ต่อเชื้อราอื่นที่เป็นสาเหตุของโรคพืชหลายชนิด โดยวิธีแทงรากเข้าสู่ภายในเส้นใยของเชื้อราชนิดอื่นแล้วแย่งกินอาหารของเชื้อราอื่น ๆ รวมถึงการปล่อยเอนไซม์หรือสารปฏิชีวนะเพื่อทำลาย และกินเชื้อราอื่นเป็นอาหาร นอกจากนี้พบว่าเชื้อราไตรโคเดอร์มา สามารถชักนำให้ต้นพืชสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคและโรคพืชต่าง ๆ ได้ดี http://www.archives.mju.ac.th/learningbase/?p=1051
06:49
August 03, 2021
IH-EP12-เชื้อราบิวเวอเรีย
เชื้อราบิวเวอเรีย (Beauveria bassiasna) เป็นจุลินทรีย์จำพวกเชื้อราทำลายแมลง ซึ่งสามารถทำลายแมลงโดยการผลิตเอนไซม์ที่เป็นพิษต่อแมลงศัตรูพืช และเป็นเชื้อราที่อาศัยและกินเศษซากผุพัง http://www.archives.mju.ac.th/learningbase/?p=1049
03:44
July 27, 2021
IH-EP11 การปลูกพืชอินทรีย์
การปลูกพืชผักอินทรีย์ ตอนนี้พืชผักอินทรีย์เป็นที่นิยมในท้องตลาดเพิ่มมากขึ้น และราคาค่อนข้างสูงอีกด้วย ถ้าใครสามารถปลูกผักอินทรีย์ได้ ก็จะสามารถมีส่วนแบ่งทางการตลาด สามารถนำไปขายได้ในราคาสูงกว่าผักที่ปลูกทั่ว ๆ ไป โดยเฉพาะถ้าได้รับการตรวจรับรองแล้วว่าเป็นพืชอินทรีย์ ปลอดสารพิษด้วย ราคาก็ยิ่งจะดีตามไปด้วย http://www.archives.mju.ac.th/learningbase/?p=1040
11:43
July 20, 2021
IH - EP10 - เห็ดตับเต่า King Bolete Mushroom
เห็ดตับเต่า (King bolete mushroom) จัดเป็นเห็ดขนาดใหญ่ที่พบได้ในทุกภาค และนิยมนำมารับประทาน เนื่องจาก ดอกเห็ดมีขนาดใหญ่ เนื้อเห็ดมีความนุ่ม และลื่น ใช้ทำอาหารได้ทั้งดอกเห็ดอ่อน และดอกเห็ดแก่ เพราะถึงแม้ดอกเห็ดจะแก่ แต่ยังให้เนื้อเห็ดที่นุ่มลื่นเหมือนดอกเห็ดอ่อนเห็ดตับเต่า หรือ เห็ดห้า ที่คนทางภาคเหนือรู้จัก หรือ เห็ดผึ้ง เห็ดเผิ่ง ของคนภาคอีสาน http://www.archives.mju.ac.th/learningbase/?p=1587
04:18
July 13, 2021
IH-EP.9 การเพาะเลี้ยงชันโรงเพื่อการค้า
ชันโรงสามารถเพาะเลี้ยงเพื่อการค้าได้ การแยกขยายต้องอาศัยประสบการณ์ ทั้งนี้น้ำผึ้งที่ได้จากชันโรงมีราคาค่อนข้างสูง พรอพอลิสที่ชันโรงสร้างขึ้นยังสามารถนำมาเป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอางค์ และยาต่าง ๆ ได้อีกด้วย http://www.archives.mju.ac.th/stinglessbee/farming/
05:56
July 06, 2021
IH-EP.8 ประโยชน์ของชันโรง
ชันโรง เป็นแมลงที่มีศักยภาพในการผสมเกสรมากชนิดหนึ่ง แล้วน้ำผึ้งจากชันโรงยังมีสรรพคุณทางยาสูงกว่าน้ำผึ้งปกติถึง 5 เท่า ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นโทษในระบบทางเดินอาหาร มีสาร Antioxidant ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ และยังมีวิตามินที่มีประโยชน์มากมายหลายชนิด ช่วยให้ผิวพรรณชุ่มชื้น ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์ที่เติบโตผิดปกติในร่างกายได้อีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.archives.mju.ac.th/stinglessbee/usage/
07:22
June 29, 2021
IH-EP.7 วงจรชีวิตของชันโรง
ผึ้งจิ๋วจะมีพฤติกรรมคาบเกี่ยวระหว่างผึ้งรวงสังคมชั้นสูงแท้จริง (highly eusocial insect) กับผึ้งป่ากึ่งสังคม อย่างไรก็ตามพฤติกรรมที่ผึ้งจิ๋วแสดงออกมาก็มีเอกลักษณ์จำเพาะ ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.archives.mju.ac.th/stinglessbee/lifecycle/
06:07
June 22, 2021
IH-EP.6 รู้จักชันโรงหรือผึ้งจิ๋ว
แมลงตัวจิ๋วที่มีความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมเป็นตัวการในการผสมเกสรให้พืชพันธุ์ต่างๆ ทำให้พืชติดผลมากขึ้น อ่านข้อมูลเพิ่มเติม http://www.archives.mju.ac.th/stinglessbee/what-is-stingless-bee
05:37
June 15, 2021
IH-EP.5 การเพาะเลี้ยงแหนแดง
แหนแดงเป็นพืชน้ำชนิดหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษคือสามารถตรึงไนโตรเจนได้ จึงนำมาใช้เป็นปุ๋ยพืชสดในนาข้าวทดแทนปุ๋ยเคมีไนโตรเจน
04:45
June 08, 2021
IH-EP.4 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพแบบไม่พลิกกลับกอง “วิศวกรรมแม่โจ้ 1”
เป็นการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูงผลิตได้ในปริมาณครั้งละมาก ๆ โดยไม่พลิกกลับกอง ใช้เวลาเพียง 60 วัน มีเพียงมูลสัตว์และเศษพืชเป็นส่วนประกอบสำคัญ ใช้น้ำเป็นตัวเร่งในการทำงานของจุลินทรีย์ ปุ๋ยที่ได้มีคุณภาพตามมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร สามารถนำไปใช้เพื่อผลิตพืชอินทรีย์ได้อย่างดี
09:43
June 01, 2021
IH-EP.3 เจ้าก่ำหอม แม่โจ้ 1 เอ: ข้าวเจ้าหอมเพื่อสุขภาพ
เจ้าก่ำหอม แม่โจ้ 1 เอ: เกิดจากการปรับปรุงพันธุ์ให้ได้ข้าวเจ้าสีดําที่มีกลิ่นหอม ซึ่งเป็น กลิ่นหอมของใบเตย (2AP) ที่ได้ยืนหอมมาจากข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 กับกลิ่นหอมของข้าวสีดําซึ่งได้มาจากข้าวพันธุ์เจ้าหอมนิล เป็นข้าวต้นเตี้ย ต้านทานต่อการหักล้ม ไม่ไวต่อช่วงแสง ทําให้ปลูกได้ตลอดทั้งปี ข้อมูลเพิ่มเติม https://bit.ly/34efxDZ
04:05
May 25, 2021
IH-EP.2 การผลิตปุ๋ยโบกาฉิเพื่อการเพาะปลูกพืช
โบกาฉิ (Bokashi) เป็นคำศัพท์ในภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่า การหมัก (Compost) ซึ่งการทำปุ๋ยโบกาฉินั้นเกิดจากการทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM ในรูปแบบน้ำให้เป็นแห้ง ข้อมูลเพิ่มเติม https://bit.ly/3wvAWED
03:20
May 23, 2021
IH-EP.1 ปลาลูกผสม Silver Catfish เพื่อความมั่นคงด้านอาหารและอาชีพ
ปลาหนังลูกผสมชนิดใหม่ สามารถผลิตเป็นเมนูเป็นที่นิยมของผู้บริโภค ได้หลายแบบ เช่น ปลาลวกจิ้ม ไส้กรอก ไส้ถั่ว ปลาย่าง และข้าวกล่องอบปลา การเพิ่มมูลค่ากระดูกปลาที่เหลือจาก การชำแหละมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงสําหรับสุนัขขนาดเล็กและแมว ได้อีกด้วย สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ bit.ly/3bngX37
03:47
May 21, 2021