Dominee Praat

Dominee Praat

By Robert-Jan van Amstel
Audiotheek van Robert -Jan van Amstel. Hier deel ik gesproken woord, gedachten, overdenkingen, preken en andere zaken die mij aan het hart gaan. Christelijk geloof, seculiere muziek en kunst hebben mijn warme belangstelling.
Reacties welkom op mijn podcast-site: podcast.amstel4.nl of via blog (@) amstel4.nl
Where to listen
Apple Podcasts Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

#14 Geestelijke WC (deel 1 over Brodecks Bericht - Philip Claudel)

Dominee Praat

Go to next audioGo to next audio
Go to prev audioGo to prev audio
1x
#15 Droom of leven (deel 2 over Brodecks Bericht van Ph. Claudel)
Geloof je werkelijk dat dromen kostbaarder zijn dan het leven? Deze  vraag komt terug in een wat weerbarstig en tegelijk intrigerend verhaal  over een oude, arme kleermaker Bilissi en het bezoek van drie ridders.  Ik citeer dit verhaal uit het boek “Brodecks Bericht” van Philip Claudel  in deze podcast nummer 15, deel 2 van een tweeluik die ik begonnen ben  met nummer 14, klik hier. Kan een mens, kan jij leven zonder droom? Kan een kerk leven zonder dromen? Kan een samenleving zonder dromen? Kan God God zijn zonder dromen? Je zult merken als luisteraar, hoe meer je over dit verhaal nadenkt, hoe ongrijpbaarder het wordt. Net als menige droom. Robert-Jan van Amstel, 19 juni 2020
06:29
June 19, 2020
#14 Geestelijke WC (deel 1 over Brodecks Bericht - Philip Claudel)
Het boek “Brodecks Bericht” van Philip Claudel  uit 2007 heb ik onlangs weer herlezen. Opnieuw verrast mij de  indringende beeldspraak, rauwe verhaallijnen en bijzondere, heftige  figuren die in dit boek voorkomen. Twee fragmenten uit dit boek lees ik  voor in deze en de volgende podcast (#15). In dit fragment horen we over pastoor Peiper die in gesprek is met de  hoofdpersoon van het boek. Hij vertelt over zijn verlies van geloof in  God en dat hij toch, als geestelijke, volhoudt om de verhalen van mensen  aan te horen. Hij voelt zich een menselijk afvoerputje…. Luister het boeiende fragment in deze podcast. Laat je gedachten eens gaan over wat je hoort. Robert-Jan van Amstel, 5 juni 2020 (podcast.amstel4.nl)
08:47
June 4, 2020
#13 Wat vieren we op Hemelvaartsdag?
Hemelvaartsdag is een nationale feestdag.  Alleen: wat vieren we dan? Zeker, we denken aan Jezus’ Hemelvaart, dat  Hij wordt opgenomen in de hemel. Hij komt bij God thuis. Hij wordt gekroond tot Koning.. Zo kun je dat lezen o.a. lezen in de Bijbelboek Lucas en Handelingen, het eerste hoofdstuk. Tsja, da’s alweer een tijd  geleden. Als we door het blauw van de huidige hemel heen gaan, komen we  terecht in de zwarte kosmos. Waar is Jezus dan gebleven? Wat is de  betekenis van Hemelvaart voor ons leven anno nu? Daarover een paar  gedachten die ik graag met jullie wil delen als een moment van  bezinning.  Beluister de podcast en laat je verrassen.. Bezinningsvraag: hoe denk jij dat Jezus Christus als Koning regeert  in onze wereld? Of zijn er heel andere machten aan de gang die de kracht  van de hemel om de vaart op aarde erin te houden, tegenwerken of zelfs  verzwakken? Robert-Jan van Amstel, 20 mei 2020
09:03
May 20, 2020
#12 Stress en genade
Misschien ben je er meer of minder bewust dat de  huidige tijd er één van stress is. Er staat een constante druk op ons  persoonlijk leven – de samenleving zoekt nieuwe wegen om op gang te  komen na weken van lockdown. Er is stress bij de mensen die hun baan  (dreigen te) verliezen, gemis aan inkomsten en werk, terwijl de  rekeningen binnenkomen die toch betaald moeten worden. Stress van wel  of niet ziek worden door het corona-virus. Stress bij knappe knoppen  die zoeken naar een vaccin. Ik kan nog wel even doorgaan. Welke stress ervaar je nu zelf in je leven? In deze podcast deel ik een paar gedachten met je hoe je kunt omgaan  met stress en wat God ons aan rust en ontspanning kan geven. Luister  maar. Ga naar https://podcast.amstel4.nl mocht je willen reageren.
06:42
May 13, 2020
#11 Kracht en vertrouwen (David & Goliath)
Het verhaal over David die de reus Goliath verslaat, staat in het collectief geheugen gegrift. Nog steeds kom ik de  beeldspraak tegen in de media. Onlangs nog las ik over het coronavirus  dat als een David het kapitalisme, Goliath, een dreun geeft. Of dat het  goed zoeken is naar de ‘David’, het vaccin, om de ‘Goliath’,  het  Covid-19-virus te verslaan. Het Bijbelverhaal uit 1 Samuël 17 (klik hier)  kun je op allerlei manieren lezen. Afgelopen zondag, 3 mei 2020, heeft  één van de mensen van de Kinderkerk (kindernevendienst) in de Alexanderkerk, Herma Swager, tijdens de kerkdienst het verhaal naverteld voor  kinderen. Ook haar korte toepassing speciaal sprak aan, eigenlijk iedereen (en mij ook). In deze podcast laat ik, met toestemming, graag het moment horen dat Herma Swager vertelt over de reus en de kleine jongen. Bezinningsvragen: het woord vertrouwen roept van alles op. Wie  vertrouw je? Kun je ook op God vertrouwen ook in deze ingewikkelde en  moeizame corona-tijd? Robert-Jan van Amstel, 6 mei 2020 (podcast.amstel4.nl)
07:53
May 6, 2020
#10 Poppetje in mijn ogen
Wanneer je met iemand in gesprek bent en je  kijkt goed, dan zie je jezelf terug in de ogen van de ander. Altijd  bijzonder om dat te zien. In Psalm 17 bidt David tot God: “Behoed mij  als de appel van uw oog”. Dus blijkbaar ziet David zichzelf weerspiegelt  in het oogvocht van God. Zou God weerspiegelt kunnen worden in jouw  ogen? In deze podcast mijmer ik daarover door. Graag geef ik je een paar  gedachten mee, terwijl nu thuis bent of onderweg. Of je hebt nu stille  tijd. Of je sluit je dag voor je gaat slapen. Kun je jezelf zien als  poppetje in Gods ogen? Deze podcast en andere zijn ook te beluisteren op https://podcast.amstel4.nl Detailfoto heb ik uit een foto van Luke Braswell via unsplash.com
08:19
May 3, 2020
#9 Interview met Annemieke Bosman
Sinds april 2020 heb ik een collega in de Alexanderkerk: Annemieke Bosman-Mohrmann. Ze heeft het pastoraat van gemeenteleden die 75 jaar en ouder zijn, onder haar hoede. Wie is zij  en wat is motivatie om dit werk in de kerk te doen? In deze podcast een nadere kennismaking met haar. Zie voor meer info: https://podcast.amstel4.nl/2020/04/26/9-interview-met-annemieke-bosman/ Veel luisterplezier!
20:21
April 26, 2020
#8 Jezus verschijnt steeds opnieuw (Christian Wiman)
Op dit moment lees ik het boekje “Mijn heldere afgrond” van Christian Wiman (klik hier voor meer info; koop het boekje bij je lokale boekhandel in deze tijd van de corona-crisis, zoals bij Donner Rotterdam). Wiman is een modern gelovige en ‘dus’ een zoeker. En zoekers kunnen goede gidsen zijn. Wiman is daar één van. Ik  lees een fragment uit zijn boek waar ik bijzonder door geraakt ben:  Jezus verschijnt steeds weer opnieuw. Iedere eeuw, ieder mensenleven,  iedere ervaring heeft een eigen Jezus zonder dat Hij daaraan voorgoed  vastgeklonken zit. Hij verschijnt én kan weer zo verdwijnen. Zo zet dichter Wiman mij aan het denken waar Jezus Christus is verschenen of kan verschijnen in het leven van alledag, in mijn eigen leven. Robert-Jan van Amstel, 22 april 2020 (ten tijde van de corona-crisis)
04:09
April 22, 2020
#7 Geen poespas in de kerkdienst
Kan de kerkdienst niet gelijk beginnen met een  preek? Waarom eerst al die poespas? Als dominee krijg ik regelmatig  opmerkingen over de kerkdienst: te lang, te kort, te diep, te  oppervlakkig, te veel dit, te weinig dat etc. De opmerking een aantal  jaren geleden over het afschaffen van de poespas en direct de preek  uitspreken aan het begin van de kerkdienst, heeft mij nog het meest  bezig gehouden. Ik vertel in deze podcast waarom ik niet gelijk met  de preek of toespraak begin. Want ik heb, net als jij, het nodig om te  landen… Een hart dat vol zit, laat zich namelijk niet zomaar bijvullen. Luister maar. Robert-Jan van Amstel, 16 april 2020 Reageer op https://podcast.amstel4.nl
09:26
April 16, 2020
#6 Een paasmop
Vandaag, eerste paasdag, vind ik het aardig om een mop te vertellen over een papegaai. De traditie van de Risus Paschalis (de  Paaslach) is wijdverbreid geweest in de Christelijke Kerk ten tijde van de  Middeleeuwen. De priester vertelt na de vastentijd van 40 dagen voor  Pasen een mop om de mensen aan het lachen te maken. Want lachen is én gezond én brengt energie. Omdat de  priester steeds schuinere moppen ging vertellen, heeft de bisschop in de  loop van de Middeleeuwen het gebruik van de Risus Paschalis verboden. Mooie Paasdagen gewenst. Robert-Jan van Amstel, 12 april 2020 (www.podcast.amstel4.nl)
05:17
April 12, 2020
#5 Voor je gaat slapen (een avondgebed)
Ik spreek een gebed uit om je te helpen bidden voor je gaat slapen of om de dag te beëindigen voordat de nacht komt. God geeft het zijn beminden in de slaap (Psalm 127, vers 5 slot) Robert-Jan van Amstel, Stille Zaterdag 11 april 2020
01:48
April 11, 2020
#4 Licht dat ons aanstoot in de morgen
Er zit een prachtige en ontroerende wisseling  van kijken naar jezelf en naar de wereld om je heen in het lied “Licht  dat ons aanstoot in de morgen” (1979). Dichter-theoloog Huub Oosterhuis weet mijn geloof met dit lied te voeden. Graag deel ik met  jullie in deze podcast wat mij raakt en inspireert in dit gedicht. Juist  nu in deze tijd van intelligente lockdown en de coronacrisis. Reacties welkom - dat kan via podcast.amstel4.nl
10:48
April 9, 2020
#3 De Spaarpot van God
Psalm 91 is een veelgelezen en geliefde Psalm. Het lied zit vol troost,  bemoediging, zelfs een glimlach van God. God spaart jou, dat jij blijft  staan als anderen vallen. Dat is genade, als de spaarpot van God. Maar:  hoe is het als jij valt en de anderen blijven staan? Naast Psalm 91 (klik hier voor de tekst) lees ik Filippenzen 2, vers 5 t/m 11, de Christushymne van de apostel Paulus (klik hier).  Hierin hoor ik dat Jezus valt terwijl anderen blijven staan. Hij werd  vernederd om uiteindelijk verhoogd worden. Er is toekomst bij God ook nu  we midden in de ingrijpende corona-crisis zitten. Reacties op deze podcast kun je geven op mijn podcast-website, klik hier
07:39
April 8, 2020
#2 Nood leert bidden
Er wordt veel gebeden op dit moment, nu de coronacrisis zich zo invreet in onze samenleving. Geliefden worden ziek en/of overlijden. Er zijn zorgen over familieleden, over de eigen zaak, over het werk, over de toekomst. Wat kun je nog bidden als het bidden je niet meer lukt? In deze podcast deel ik graag een paar gedachten: de Geest van God brengt alles bij God (Romeinen 8, vers 26). Zelfs je woordloze gebed, zelfs je zucht.
05:33
April 6, 2020
#1 Introductie op de podcast-serie.
Via mijn website podcast.amstel4.nl en de podcastdiensten wil ik mensen bereiken die zoeken naar zin, christelijk geloof, een gebed, een preek of overdenking. Deze podcast is de aftrap.
04:36
April 4, 2020