Skip to main content
Spreagadh Saoil

Spreagadh Saoil

By Seán Ó Duinnín
Lón machnamh don té gur mhaith leis feabhas a chur ar a shaol. Is agat féin atá an cumhacht spriocanna an tsaoil a leagan amach agus a bhaint amach.
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Castbox Logo

Castbox

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

Cairdeas

Spreagadh Saoil

Cairdeas

Spreagadh Saoil

1x
Áilleacht na Timpeallachta agus Fiaghabhair le Fána! Comhrá le Dara Ó Cinnéide
Comhrá thar a bheith taitneamhach leis an gcraoltóir raidió agus teilifíse Dara Ó Cinnéide.
27:48
April 01, 2021
Athléimneachas & meabharshláinte. Plé leis an Dr Séamus Ó Ceallaigh
Is léachtóir sinsearach cliniciúil síciatrach i gColáiste na Trionóide é an Dr Séamus Ó Ceallaigh. Sa phlé leathan seo ar chúrsaí meabharshláinte, dheineamar scagadh ar an tábhacht a bhaineann le corp folláin, an Stócas, alcól agus na céimeanna le tógaint má tá amhras ar dhuine faoina meabharshláinte féin.
41:24
March 26, 2021
Cairde, clann, comhluadar grámhar. Nell Ní Chróinín
Amhránaí & múinteoir í Nell a bhíonn ag canadh ag féiltí ar fud an domhain. As Béal Átha’n Ghaorthaidh i Múscraí, bhuaidh sí Corn Uí Riada i 2014 agus tá sí ag spreagadh daoine lena dea-shampla ceolmhar ó shin.
36:26
March 13, 2021
Cairdeas
Píosa machnaimh ar chairdeas.
10:15
March 10, 2021
Peadar Ó Riada - Pobal, Spioradáltacht, Nádúr & Cruthaitheacht
Is cumadaóir, scríbhneoir agus craoltóir é Peadar atá ina chónaí i gCúil Aodha. Stiúraíonn sé Cór Chúil Aodha gach Domhnach agus bíonn a chlár ‘Cuireadh Chun Ceoil’ ar RnaG oíche Dé hAoine. Bainigí taitneamh as an gcomhrá doimhin seo ar an dtábhacht a bhaineann le pobal, an nádúr, spioradáltacht agus cruthaitheacht. http://www.peadaroriada.ie/
36:46
February 24, 2021
Mise Ciara - comhrá le Ciara Ní É faoin spreagadh a fhaigheann sí ó dhaoine agus ón nasc daonna.
File, scríbhneoir & láithreoir teilifíse í Ciara a chumann filíocht dá-theangach a spreagann machnamh agus féin-fheasacht doimhin. Tá spreagadh sa mhéid atá le rá aici linn agus don glúin atá ag fás aníos.
32:52
February 19, 2021
Dóchas, dearfacht agus oidhreacht. Comhrá le Dónal Ó Laoire, Béal Átha’n Ghaorthaidh
Múinteoir eolaíochta é Dan atá ag cur faoi i mBéal Átha’n Ghaorthaidh i nGaeltacht Mhúscraí. Roineann sé cuid des na nósanna dearfacha laethúla atá aige maraon leis na luachanna a thugann fuinneamh agus dóchas dó.
34:42
February 11, 2021
“Sláinte chugatsa agus breis agus sláinte chugamsa leis!”
An dtógann tú do shláinte dáiríre nó an athsmaoineamh (afterthought) é? An dtarlaíonn do nósanna sláintiúla trí sheans nó d’aon ghno? An cineáltas is fearr gur féidir a leiriú duit féin ná aire a thabhairt dod’ shláinte intinne agus coirp. Nutrition Facts (Michael Greger M.D.)
38:11
February 06, 2021
'Anseo?' Níl againn ach an mhóimint. Níl againn ach anois. Bímis anseo le taitneamh a bhaint aisti.
Tá imní orainn agus níl a fhios againn cad ina thaobh. Táimid buartha faoin méid a tharla inné. Faoin gcruinniú atá againn amárach. Faoin aimsir don deireadh seachtaine. Nuair a bhímid gafa le tuairimí nó buairt nó ábhair mhóra an tsaoil, bímid in áit éigin eile - san aimsir chaite nó sa todhchaí. Ach, ní bhímid 'anseo.' 'Anseo' ar Spreagadh
16:32
February 04, 2021
“Fan sa nóimeat!” Liadh Ní Riada ag plé cleachtais agus nósanna dearfacha an tsaoil.
Is as Cúil Aodha do Liadh Ní Riada agus is Oifigeach Pleanála Teanga Mhúscraí faoi láthair í. Tá sí pósta le Nicky agus tá triúr clainne acu. Is iar-fheisire Eorpach í agus tá dearcadh an-dearach aici ar na dúshláin a chuirtear ina treo agus na constaic a bhíonn sa tslí orainn sa saol. Comhrá luachmhar, spreagúil. Bainigí taitneamh as!
37:14
January 30, 2021
Faoi Bhláth nó ag Fulaingt?
Tarlaíonn fulaingt nuair a cheapann tú gur chóir go mbeadh rud amháin agat agus faigheann tú rud eile, níos measa, ina ionad.   Ba chóir go mbeimis in ann bualadh lenár dtuismitheoirí, ach ní féidir.  Ba chóir go mbeimis in ann bualadh lenár gcairde, ach ní féidir.   Ba chóir go mbeimis in ann freastal ar an scoil, an ollscoil, ar obair, ach ní féidir.  Faightear fulaingt sa spás idir ionchas (expectation) agus réaltacht (reality).   Tá réiteach ar an bhfulaingt san aigne. Tá an réiteach agat féin.
24:32
January 28, 2021
Sonas sa Chairdeas - Ar scáth a chéile a mhairimid. Táimid ag brath ar a chéile le bheith sona.
Léiríonn an taighde go mbíonn daoine sásta agus sona má chaomhnaíonn siad cairdeas go fadtéarmach.  Tá tábhacht faoi leith leis an gcairdeas idirphearsanta anois agus sinn scartha amach óna chéile. Ach, is feidir linn teagmháil a dhéanamh lena chéile. Is feidir linn cairdeas a chaomhnú. Agus a bheith sona. Spreagadh Taighde Harvard Lost Connections - Johann Hari
15:26
January 26, 2021
Féin-fheasacht, buíochas & cairdeas. Comhrá le Páidí Ó Lionáird.
Is craoltóir aitheanta teilifíse agus raidió é Páidí. Sa chomhrá seo, labhraíonn sé faoin bhfuinneamh a fhaigheann sé ó bheith ag déileáil le daoine, na nósanna laethúla atá aige ar nós snámh farraige agus an oidhreacht a thug sé leis ón dteaghlach i gCúil Aodha.
37:39
January 25, 2021
Plé le Tré - Comhrá le Toirdealbhach Ó Lionáird faoi dúshláin, dearfacht & dea-nósanna.
Is Príomhoide iar-bhunacoile é Toirdealbhach Ó Lionáird i gColáiste Ghobnatan, Baile Mhic Íre, Co. Chorcaí. Is scríbhneoir, léitheoir, taighdeoir agus oideachasóir é. Pléitear an tábhacht atá le rithim an lae, nascadh le daoine, luachanna pearsanta a aithint agus a bheith macánta leat féin. Bíonn cúpla gáire againn chomh maith! Bainigí taitneamh as.
29:06
January 24, 2021
Dáithí ÓSé ag comhrá faoin méid a spreagann é.
Comhrá taitneamhach, tairbheach ina bpléitear bá, dóchas agus dearfacht. (Titeann caighdeán na fuaime i dtreo an deireadh. Mo leithscéal faoi seo.)
24:33
January 23, 2021
Spreagadh, Snámh, Buíochas Gach Lá
Comhrá le Sláine Ní Chathalláin faoi na nósanna dearfacha laethúla a thugann fuinneamh agus spreagadh di.
16:05
January 18, 2021
Fallaí Imní
Tá nósanna cruthaithe againn leis na mothúcháin a choimeád faoi cheilt - imní san áireamh. Tá fás, forbairt & saoirse ar fáil ach iad a bhriseadh.
09:27
January 14, 2021
“Bí dílis duit féin.”
Comhrá le Clíodhna Ní Cheallacháin faoin tábhacht a bhaineann le bheith dílis duit féin sa saol.
12:10
January 11, 2021
Fadhb ar Bith!
Bíonn fadhbanna againn go léir - gach lá! Conas a bhraitheann tú faoi na fadhbanna seo?
07:57
January 10, 2021
Déan Nós agus Bris Nós
Is toradh carnach é do shaol ar na nósanna laethúla atá agat. Tabhair aird ar na nósanna sin.
17:40
January 05, 2021
‘Rós, Rós, Dealg, Bachlóg’
Cur síos ar chleachtas dearfach a thugann deis cainte do gach éinne sa teaghlach a chabhraíonn le meabhairshláinte agus tuiscint a fháil ar a chéile. ‘Rose, Rose, Thorn, Bud’.
18:33
January 03, 2021
Rud Amháin ag an Am
Táimíd ar fad ró-ghnóthach agus sinn ag iarraidh iltascáil (multitasking). Sinn féin atá thíos leis. Ach, is féidir é a athrú.
17:01
January 02, 2021
Bímis Cineálta - Spreagadh Saoil
Ba chóir dúinn a bheith cineálta, tuisceanach linn féin.
03:41
January 01, 2021