Skip to main content
Krishi Diary

Krishi Diary

By Upakar Bhandari
Based on agriculture extension ,production and research activities
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

सलहको पहिचान तथा व्यवस्थापन
सलहको पहिचान तथा व्यवस्थापन
07:18
June 29, 2020
मकै बालीमा लाग्ने अमेरिकन फौजी किराको पहिचान र व्यवस्थापन सम्बन्धि जानकारी
मकै बालीमा लाग्ने अमेरिकन फौजी किराको पहिचान र व्यवस्थापन सम्बन्धि जानकारी
09:09
April 15, 2020
कृषि-वन प्रणालीको बारेमा जानकारी
राम्रो लाग्छ भने अरु साथीलाई पनि सुन्न भन्नुहोस  सुधार्नु पर्ने सल्लाह सुझाव हामीलाई पठाउनुहोस्
06:26
April 04, 2020
Krishi Diary 1
Agriculture is the way of life
14:39
March 10, 2020